BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Een uitgebreid en gevarieerd themanummer over opleidingen, leren en ontwikkelen. Met tal van enthousiaste bijdragen uit, onder meer, het onderwijs. Natuurlijk aandacht voor de diverse Ad-PEP-opleidingen, nu in hun derde bestaansjaar. De opleiding is een groot succes. Je kan er veel kanten mee op, zowel in onderwijs als in kinderopvang.
Met veel plezier haakt dit themanummer van Kindcentrum BBMP aan bij de Groene Agenda Kinderopvang. Het startschot daarvoor wordt deze maand, mei 2021, gegeven. De Groene Agenda is een initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, Ruimte-OK, de brancheorganisaties BK en BMK en oudervereniging BOinK.
In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2021 wordt het neoliberalisme door de politiek in de breedte afgezworen, het heeft in de afgelopen veertig jaar te diepe sporen getrokken. Deze diepe sporen verklaren in hoge mate de problemen en de tekorten in het functioneren van de overheid, waarvan de kinderopvangtoeslagaffaire een pijnlijke illustratie vormt.
Werken aan inclusie en diversiteit klinkt als een taai onderwerp. En taai is het zeker, in maatschappelijke zin. Toch zijn wij in staat geweest een uiterst behapbaar nummer te maken, waar elke kinderopvangdirecteur, manager en medewerker zijn of haar voordeel mee kan doen.
Ict krijgt steeds meer vaste voet in de kinderopvang en dat is een goede ontwikkeling. Maar het kan meer en het kan beter. Daarom staat dit ict-themanummer in het teken van alles beter maken: het ict-landschap binnen de organisatie, het slimmer meten van klanttevredenheid, de koppeling van kindvolgsystemen tussen kinderopvang en onderwijs.
Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Het is vandaag de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Op deze dag staan we extra stil bij het belangrijke werk dat pm’ers dag in dag uit doen. Want kinderopvang is veel meer dan opvang alleen. Het is de plek waar kinderen, spelen, leren en zich ontwikkelen. De leestips uit dit bericht maken het werk voor PM’ers leuker en gemakkelijker.
Verruiming aantal uren kinderopvang in toeslagjaar 2021Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt in 2021 daardoor niet af van het aantal gewerkte uren. Hiermee wordt voorkomen dat ouders die als gevolg van de coronacrisis minder uren hebben gewerkt in de problemen komen.
VVD en D66: gratis kinderopvang en leerplicht al vanaf 4 jaarOm onderwijsachterstanden weg te werken zouden alle kinderen vanaf 4 jaar verplicht naar school moeten, in plaats van vanaf 5 jaar zoals nu het geval is. Ook moet er (bijna) gratis kinderopvang komen. Dat staat in ‘de aanzet voor een regeerakkoord’ die VVD-leider Mark Rutte en Sigrid Kaag van D66 afgelopen zomer samen hebben geschreven. Ook willen VVD en D66 dat er meer geld naar het onderwijs gaat.
Enthousiasme over herstelaanbod toezicht kinderopvangGemeenten en GGD’en zijn enthousiast over de inzet van het instrument herstelaanbod voor het toezicht op de kinderopvang en willen hiermee doorgaan. Het leidt tot snellere naleving van de kwaliteitseisen en tot een meer actieve houding van houders om te voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze bevindingen komen uit de evaluatie over de werkwijze herstelaanbod, die in 2021 door VNG Naleving en het LCTK (GGD GHOR Nederland) is uitgevoerd.
Wat doet pesten, uitsluiting en discriminatie met jonge kinderen? Hoe kunnen we opvoeden met respect voor diversiteit? Diversiteit gaat over kinderen en hun bijzonderheden, hun familiecontext, hun achtergrond en toekomstperspectieven. En over hoe professionals kunnen bijdragen aan een samenleving waarin elk kind een unieke plaats heeft.
Zeeuws Pact versterkt samenwerking gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulpEerder en betere ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders die dat (op school of thuis) nodig hebben. Dat is het doel van het Zeeuwse Pact Kinderogen. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het schoolmaatschappelijk werk. Samen willen zij de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs en ondersteuning (jeugdhulp) versterken.
Ed Buitenhek: Wat doen we (nog) met de vakbond?Cijfers liegen niet. Als je als vakbond een landelijke stakingsdag organiseert voor 100 procent van alle werknemers en slechts 3 procent geeft gehoor aan die oproep, dan is er iets mis. Als vakbond heb je ofwel niet goed geluisterd naar de achterban, of je hebt simpelweg te weinig leden die je standpunt onderschrijven en bereid zijn om actie te voeren.
Minister wil praten over werkdruk kinderopvangMinister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil snel met de verschillende kinderopvangpartijen en GGD GHOR om de tafel om de werkdruk in de kinderopvang te bespreken. Dat is zijn reactie op de brief die BK, BMK en CNV eerder naar de kinderopvangminister gestuurd hebben, tegelijkertijd met het bekend maken van hun cao-akkoord voor de kinderopvangsector.
Nieuw | Het jongetje Robbert. Over leerangst en zelfbepaaldheidRobbert is een lief en slim jongetje, maar hij kan ook geweldig boos zijn. Hij is een echte piekeraar en wil graag alles zelf doen. Hij heeft besloten dat hij niet meer naar school wil, want hij denkt dat hij niet kan leren; hij wil alleen maar spelen. In het boek gaat de verteller in gesprek over Robbert en legt uit wat er aan de hand is en wat Robbert kan doen om zijn leerangst kwijt te raken.
Begin 2022 goed met een bezoek aan KindVak, dé vakbeurs voor professionalsBegin 2022 goed met een bezoek aan KindVak, dé vakbeurs voor professionals die met en voor kinderen tot 12 jaar werken! Laat je inspireren op 13, 14 of 15 januari door ons goedgevulde workshopprogramma, met o.a. aandacht voor buiten, groen, facilitair, gezondheid & beweging. Of struin over de beursvloer met meer dan 100 exposanten, die alle nieuwste trends en materialen laten zien.
Nieuw modelrapport inspectie kinderopvangBij de inspectie van de (Nederlandse) kinderopvang maken GGD-inspecteurs gebruik van een modelrapport en modelformulieren. Per 1 juli 2021 zijn deze rapporten en formulieren vernieuwd, dit gebeurt halfjaarlijks. Dat kan zijn omdat er nieuwe regelgeving is ingevoerd of omdat er kleine aanpassingen zijn doorgevoerd.
Tweede landelijke stakingsdag kinderopvang op 14 septemberOp dinsdag 14 september organiseert de FNV de tweede landelijke stakingsdag voor Nederlandse medewerkers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Een manifestatie vindt plaats op het Malieveld in Den Haag. De FNV-leden werkzaam in de kinderopvang zijn ‘woest over het slechte cao-akkoord’ dat werkgevers koepels BK en BMK hebben getekend met kleinere vakbond CNV. Hierin staan geen verbeteringen voor de aanpak van de hoge werkdruk op korte termijn, vindt de FNV.
CNV: luchtkwaliteit op honderden scholen niet in ordeIn het noorden van het land zijn de leerlingen alweer een week naar school, maar de ventilatie in veel schoolgebouwen is nog steeds niet op orde. Uit een peiling van vakbond CNV Onderwijs blijkt dat maar een derde van het personeel op het primair en voortgezet onderwijs vindt dat de ventilatie goed geregeld is, in het mbo nog geen kwart.
Nieuwe beslisboom corona kinderen 0-12 jaarOp 20 augustus 2021 hebben de Nederlandse jeugdartsen en de ouders in de kinderopvang (BOinK) een nieuwe beslisboom corona kinderen 0-12 jaar gemaakt. Per 8 augustus gelden er nieuwe regels na terugkomst van vakantie, die zijn erin verwerkt. Verder zijn er vier aanvullingen in de beslisboom gedaan om de informatie completer te maken.
De implementatie van de IKK-maatregelen is bij de ruime meerderheid van de kinderopvangorganisaties goed verlopen. Zowel houders als medewerkers zijn van mening dat (een deel van) de IKK-maatregelen aan een kwaliteitsverhoging hebben bijgedragen.
NPO: inzet van bso-medewerkers in de klasPedagogisch medewerkers werkzaam in de buitenschoolse opvang (bso) hebben vaak beperkte arbeidscontracten op de bso, namelijk de uren buiten schooltijd en vooral op de maandag, dinsdag en donderdag, en in de schoolvakanties. Deze medewerkers zouden tijdens de schooluren dan ook goed ingezet kunnen worden voor de uitvoering van interventies voor het Nationaal Programma Onderwijs.
De eerste 1000 dagen beïnvloeden het hele levenEen slechte start in de eerste duizend dagen na de conceptie zet een kind een leven lang op achterstand, schreef het NRC onlangs. Dat een slechte start langdurige gevolgen kan hebben, opperde de Britse epidemioloog David Barker al zo’n dertig jaar geleden.
Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang heeft voor kinderopvangorganisaties een model ontwikkeld waarmee in vijf eenvoudige stappen je begroting samengesteld kan worden. Ondernemers hebben hier grote behoefte aan, vooral kleinschalige kinderopvangorganisaties. Je hoeft slechts de relevante (historische) gegevens en bezettingsprognoses in te vullen en de begroting wordt voor je opgesteld.
Medewerkers willen betaalbaar wonen en parkerenIn verschillende publieke sectoren is al langer sprake van personeelstekorten, met alle gevolgen van dien. Overvolle klassen in het onderwijs, politie en defensie die hun veiligheidstaken niet goed meer kunnen uitvoeren en fysieke en mentale gezondheidsklachten zijn een direct gevolg van de tekorten.
Recensie | Partners door dik en dun. Hét groeiboekje voor ouders‘Partners door dik en dun’ is geschreven in het kader van ‘Besluit met muisjes’, een preventief programma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De initiatiefnemers vonden dat het tijd werd om te praten over kinderen die jaarlijks in ons land in een scheiding verzeild raken en hoe dit kan worden voorkomen.
Kinderopvangorganisaties provincie Utrecht fuserenDe Utrechtse organisaties Kind & Co en Ludens gaan samen verder als één kinderopvangorganisatie: Kind & Co Ludens. Zo willen ze meer betekenen voor alle kinderen, ouders en medewerkers en maximale ruimte bieden voor groei, ontdekken, ontwikkelen en ontmoeten.
Recht in de kinderopvang (Martin van der Linden): Nederland in historisch perspectiefIn 1872 worden de eerste kinderbewaarplaatsen opgericht. Ondanks opgelegde eisen zijn ze vaak vies en overvol. Ze zijn bedoeld voor de armsten. De kinderbewaarplaatsen doen wat de naam zegt: ze bewaren kinderen, terwijl de moeder (arm, ongehuwd of weduwe) werkt. Gebruikmaken van de kinderbewaarplaats is noodzaak, geen vrijwillige keuze.
Recensie | Snap jij die ouders?Een goede relatie tussen ouders en de pedagogisch medewerker is een belangrijke pedagogische bouwsteen voor de kinderopvang. Maar hoe werk je professioneel samen met ouders? Over de pedagogiek in de kinderopvang is veel literatuur beschikbaar. Maar over de professionele omgang met ouders een stuk minder. Daarom leek het mij interessant om te kijken naar wat er binnen de jeugdzorg recent gepubliceerd is over dit onderwerp. Daarbij stuitte ik op de herdruk van het boek ‘Snap jij die ouders?’
Privacy in de kinderovangDe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG regelt de privacy van de burger. Maar hoe om te gaan met privacy in de professionele praktijk van de kinderopvang? Wat mag wel, wat mag niet?

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: