BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Reflectiebrief kinderopvang staatssecretaris Van ArkStaatssecretaris Tamara van Ark geeft in een brief aan de Tweede Kamer haar reflectie op het kinderopvangstelsel in Nederland. Van Ark geeft aan trots te zijn op de kinderopvang in Nederland en schetst dat de krachtige punten van de Nederlandse kinderopvang zoveel mogelijk moeten worden behouden.
Vier nieuwe scenario’s toekomst kinderopvangHet kabinet heeft na het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Deeltijdwerk een onderzoek uit laten voeren naar mogelijkheden om knelpunten in kindvoorzieningen aan te pakken. Dit is uitgewerkt in de scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen (SVK).
Platform Toekomst van Arbeid: sluit opvang en onderwijs beter op elkaar aanHet platform Toekomst van Arbeid, een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak, wil een voorziening voor kinderen van 0-6 jaar, de speelleerschool, en een brede school voor kinderen van 6-12 jaar. Dit is een van de vele aanbevelingen die het platform doet aan het kabinet voor de toekomst van werk, leren en verzekeren.
BLOG | Verderbij meer passend dan we hadden kunnen bedenkenToen ik samen met Marianne van Duuren in 2012 ons boek Verderbij schreven (2e geheel herziene druk in 2019) wisten we niet hoe passend deze titel zou zijn voor het jaar 2020. Dit boek hebben we geschreven voor managers, al gebruiken wij liever het woord leidinggevenden, voor hen die leidinggeven aan de corebusiness van hun organisatie. Zij die leidinggeven aan datgene waar het om gaat: de bedoeling. Voor hen dus die leidinggeven aan het primair proces, aan de inhoud van het werk.
Meer meldingen bij klachtenloket kinderopvangIn 2019 heeft het klachtenloket kinderopvang 392 klachten behandeld. Het aantal behandelde klachten steeg met 64 procent ten opzichte van het aantal zaken in 2018. Toen waren het er 239.
Toeslagenaffaire: nu weer 9000 dossiers te vroeg vernietigdZo’n negenduizend dossiers van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst zijn in de periode tussen 2009 en 2012 te vroeg vernietigd. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer.
App voor wijzigen kinderopvangtoeslagOuders kunnen sinds donderdag 2 juli via een app de gegevens over hun kinderopvangtoeslag makkelijk bijhouden en bijwerken. Gebruikers van de app krijgen een melding als gegevens mogelijk niet meer actueel zijn, met het verzoek deze aan te passen. Zo helpt de Belastingdienst/Toeslagen ouders bij het voorkomen dat zij achteraf kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.
Vanwege de sluiting van kinderopvang en basisscholen is vanaf 16 maart noodopvang geboden voor (kinderen van) ouders in cruciale beroepen en vitale sectoren. Deze noodopvang was zonder extra kosten voor ouders en werd ook in avonden, weekenden en nachten geboden. Omdat de kinderopvang en basisscholen per 8 juni weer volledig open zijn, is de noodzaak voor noodopvang overdag vervallen en is deze vanaf deze datum stopgezet. De noodopvang in de avond, nacht en het weekend bleef nog wel beschikbaar voor zorgpersoneel.
Een derde van de kinderopvangorganisaties geeft aan dat zij in de maanden juni, juli en augustus een personeelstekort verwachten. Bij grote kinderopvangorganisaties is dat zelfs 53 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Kinderopvang werkt! Voor de periode na de zomervakantie (september tot en met december) verwacht bijna een kwart een personeelstekort.
In samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK een vragenlijst en beslisboom ontwikkeld. Medewerkers in de kinderopvang (van kinderdagverblijven, bso’s, peuteropvang en gastouders) en leerkrachten van het basisonderwijs kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang/school kan komen.
Meer ouders komen in aanmerking voor schadevergoeding toeslagfraude en kunnen aanspraak maken op de compensatieregelingen van de overheid. Het gaat om ouders die onterecht als fraudeur waren aangemerkt en vervolgens geen betalingsregelingen konden aangaan om hun schulden te betalen, bijvoorbeeld door een kwijtgeraakte bonnen of onjuist ingevulde formulieren. Het gaat hier om duizenden ouders.
Coronasubsidie voor vve-inhaalprogramma’sAanbieders van voorschoolse educatie kunnen nu subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie aan peuters, die dit vanwege de coronacrisis nodig hebben. Kindercentra kunnen vanaf 15 tot en met 28 juni een subsidieaanvraag indienen. Het kabinet heeft 7 miljoen euro beschikbaar gesteld, binnen het brede onderwijssteunpakket vanwege de coronamaatregelen.
Hoe ga je om met onderstromen, hoe versla je het ‘rode monster’ en wat doe je als niet kunt slapen? Marian Timmermans en Willem de Vos leggen het in een video uit. Daarnaast delen zij uit het boek 'Einstein en de kunst van... leidinggeven met diepgang' handvatten die jou als manager juist nu helpen.
SLIM! subsidie voor leren en ontwikkelen | september 2020Versterk de rol als pedagogisch coach door het implementeren van een lerende organisatie. Er is geld beschikbaar voor het inventariseren van ontwikkelbehoefte en advies.
Nieuwe protocollen samenwerking kinderopvang en onderwijsSinds 8 juni zijn basisscholen, bso’s en kinderdagverblijven weer voor 100 procent open. Scholen kunnen weer terug naar reguliere schooltijden en de kinderen weer op hun reguliere dagen op de buitenschoolse opvang (bso) terecht. Omdat afstemming tussen kinderopvang en basisonderwijs zowel bij de start van de lockdown als bij de gedeeltelijke heropening op 11 mei vaak mis ging, zijn nu twee leidraden overeengekomen met ‘aandachtspunten voor de afstemming’.
Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021Afscheidnemend staatssecretaris van kinderopvang, Tamara van Ark, heeft op de valreep nog de kinderopvangtoeslag 2021 bekendgemaakt. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer laat zij weten niets te voelen voor het idee om het aantal inkomensgroepen te verkleinen, zoals is voorgesteld door onder andere de Brancheorganisatie Kinderopvang. Minder inkomensgroepen zou ouders minder snel in problemen brengen met de dienst Toeslagen, denkt de BK.
Tweede Kamer houdt ‘mini-enquête’ naar affaire kinderopvangtoeslagDe Tweede Kamer wil een parlementaire ondervraging organiseren naar de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Bij deze ‘mini-enquête’ worden ministers, staatssecretarissen en betrokken ambtenaren onder ede gehoord. Alle partijen in de Kamer stemden voor. Volgens initiatiefnemer Snels van GroenLinks zullen in ieder geval PvdA-leider Asscher (oud-minister van Sociale Zaken) en minister Wiebes (oud-staatssecretaris van Financiën) worden opgeroepen.
Rekenkamer en Sardes: minister ‘goed op weg’ met voorschools beleidHoe ver zijn gemeenten en vve-aanbieders met de invoering van extra voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters? Onderzoekers van Sardes en Oberon hebben in het najaar van 2019 een eerste representatieve meting gedaan, om te inventariseren hoe de implementatie van deze urenuitbreiding verloopt.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: