BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Een uitgebreid en gevarieerd themanummer over opleidingen, leren en ontwikkelen. Met tal van enthousiaste bijdragen uit, onder meer, het onderwijs. Natuurlijk aandacht voor de diverse Ad-PEP-opleidingen, nu in hun derde bestaansjaar. De opleiding is een groot succes. Je kan er veel kanten mee op, zowel in onderwijs als in kinderopvang.
Met veel plezier haakt dit themanummer van Kindcentrum BBMP aan bij de Groene Agenda Kinderopvang. Het startschot daarvoor wordt deze maand, mei 2021, gegeven. De Groene Agenda is een initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, Ruimte-OK, de brancheorganisaties BK en BMK en oudervereniging BOinK.
In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2021 wordt het neoliberalisme door de politiek in de breedte afgezworen, het heeft in de afgelopen veertig jaar te diepe sporen getrokken. Deze diepe sporen verklaren in hoge mate de problemen en de tekorten in het functioneren van de overheid, waarvan de kinderopvangtoeslagaffaire een pijnlijke illustratie vormt.
Werken aan inclusie en diversiteit klinkt als een taai onderwerp. En taai is het zeker, in maatschappelijke zin. Toch zijn wij in staat geweest een uiterst behapbaar nummer te maken, waar elke kinderopvangdirecteur, manager en medewerker zijn of haar voordeel mee kan doen.
Ict krijgt steeds meer vaste voet in de kinderopvang en dat is een goede ontwikkeling. Maar het kan meer en het kan beter. Daarom staat dit ict-themanummer in het teken van alles beter maken: het ict-landschap binnen de organisatie, het slimmer meten van klanttevredenheid, de koppeling van kindvolgsystemen tussen kinderopvang en onderwijs.
Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Recensie 'Sensitief communiceren in de kinderopvang. Versterk de pedagogische kwaliteit met Gordon'Thomas Gordon was een Amerikaans klinisch psycholoog en grondlegger van begrippen als actief luisteren en de ik-boodschap bij interpersoonlijke communicatie. Hij lanceerde in 1962 een methode om de opvoedingsstijl en de relaties tussen ouders en kinderen te verbeteren. Saskia Henderson werd getroffen door de kracht en de waarde van de inzichten van Thomas Gordon en het concrete houvast van de vaardigheden.
FNV: Tweede landelijke stakingsdag kinderopvang op 14 septemberDe FNV organiseert op dinsdag 14 september voor de tweede keer een landelijke stakingsdag voor medewerkers in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en de voor- en vroegschoolse educatie (vve). De FNV-leden werkzaam in de kinderopvang organiseren de staking, omdat zij niet blij met het cao-akkoord dat werkgeverskoepels BK en BMK hebben getekend met kleinere vakbond CNV.
Demissionair minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil met kinderopvangorganisaties in gesprek over de hoge werk- en regeldruk in de sector als gevolg van een aantal kwaliteitseisen. Dat heeft Koolmees in een schriftelijke reactie laten weten aan Felix Rottenberg, voorzitter bij Brancheorganisatie Kinderopvang.
Meer stakingen in kinderopvangFNV-leden werkzaam in de kinderopvang zijn boos over het cao-akkoord dat kinderopvangwerkgeversorganisaties BK en BMK hebben getekend met de in de kinderopvang kleine vakbond CNV. Volgens de FNV staan hierin geen verbeteringen voor de aanpak van de hoge werkdruk in de kinderopvang op korte termijn. Daarom heeft de FNV ‘opgeschaald’, de bond staat in de actiemodus.
SER-advies: beter onderwijs geeft kinderen gelijke kansenInvesteer in ontwikkeling en kwaliteit van leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en pak het lerarentekort aan. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad in haar nieuwste rapport, over de gelijke kansen in het onderwijs. De SER vindt de plek van ‘de wieg’ nog steeds té bepalend voor de kansen die kinderen krijgen in hun leven. De coronacrisis heeft deze bestaande kansenongelijkheid nog vergroot.
Recensie 'Wetenschap en praktijk': Aanrader voor stafpedagogen en leidinggevenden‘Wetenschap en praktijk’ is een toegankelijk boek. Het boek is een pleidooi voor de waarde van wetenschappelijk onderzoek. De boodschap is: wetenschappelijke kennis is nodig om de kwaliteit van de praktijk continu te blijven verbeteren. Kennis werkt! Al lezende in het boek krijg je ‘zin om mee te doen’ aan onderzoek.
G50-experts denken na over oplossingen kansenongelijkheidTijdens de eerste G50 voor gelijke kansen in het onderwijs zijn op 29 juni vijftig invloedrijke mensen en organisaties op dit gebied bijeengekomen in Den Haag. Zij dachten na over ideeën en oplossingen die snel in de praktijk kunnen worden gebracht. De G50 werd georganiseerd door JINC, een non-profitorganisatie die jongeren uit wijken met sociaaleconomische achterstand helpt bij hun start op de arbeidsmarkt.
Zomeractie: 3 vakbladen naar keuze voor slechts 15 euro!Tot en met 4 september 2021 is het mogelijk om een pakket naar keuze samen te stellen. Dat betekent drie vakbladen naar keuze voor maar 15 euro. Combineren is mogelijk, maar je kunt bijvoorbeeld ook drie KIDDO’s bestellen. Geef je voorkeur op in het veld 'extra opmerkingen'.
Kengetallen Waarborgfonds voor de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisatiesHet Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang heeft het kengetallenrapport ‘Mijn Kostprijs’ voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus gepubliceerd. Dit rapport geeft organisaties inzicht in de bedrijfsvoeringskengetallen waarop ze kunnen sturen. Per kengetal worden de uitkomsten van een onderzoek onder een steekproef weergegeven.
BBMP in teken van leren en ontwikkelen. Bestel nu het nieuwe nummer!Een uitgebreid en gevarieerd themanummer over opleidingen, leren en ontwikkelen. Met tal van enthousiaste bijdragen uit, onder meer, het onderwijs. Lees hier meer over de inhoud van het vierde nummmer van 2021.
SER-advies: maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudigHet huidige systeem van kinderopvang is te complex en onvoldoende toegankelijk. De Sociaal-Economische Raad vindt kinderopvang, waaronder de buitenschoolse opvang, van groot belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het combineren van arbeid en zorg.
Ultimatum FNV verbaast werkgevers kinderopvangDe onderhandelingen over de cao kinderopvang zijn vastgelopen, nadat de werkgevers hun eindbod bij de vakbonden hebben neergelegd. FNV Zorg & Welzijn vindt het werkgeversvoorstel ‘zwaar onvoldoende’. Van de FNV-leden heeft 95 procent tegen het werkgeversvoorstel gestemd. Ouders en werkgevers in de kinderopvang moeten nu rekening houden met werkonderbrekingen en stakingen, vanaf 23 juni.
NIEUW | Vol Vertrouwen. Werken met dreumesen en peuters. Geïnspireerd op de visie van Emmi PiklerIn Vol Vertrouwen maak je kennis met het inspirerende gedachtegoed van de Hongaarse kinderarts en pedagoog Emmi Pikler. De Piklervisie gaat uit van een respectvolle, persoonlijke benadering van ieder kind. Daarnaast is er respect voor de ‘eigen tijd’ van jonge kinderen, waarin ze vrij kunnen spelen en zelfstandig ontdekken in een uitnodigend voorbereide omgeving.
Kinderopvangtoeslag: aangifte tegen topambtenaren vanwege meineedEen advocaat van gedupeerde toeslagouders heeft aangifte gedaan tegen drie (oud)topambtenaren van het ministerie van Financiën wegens meineed. Zij zouden in hun verhoren onder ede voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag hebben gelogen over wat zij over een bepaald memo wisten, dit om toenmalig staatssecretaris Menno Snel te ‘ontlasten’.
NPO: bso-medewerkers mogen werken op de basisschoolBasisscholen mogen met geld uit het Nationaal Programma Onderwijs pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang inzetten in de klas. Zo kunnen zij extra pedagogische expertise en ondersteuning de school in. Voordeel voor bso-medewerkers is dat zij meer uren kunnen maken. Hierdoor wordt ook de samenwerking en de overdracht tussen kinderopvang en school versterkt.
Corona: ventileren heeft effectUit Amerikaans onderzoek onder 169 basisscholen in de staat Georgia blijkt dat ventileren op school het aantal coronabesmettingen inderdaad tegengaat. Extra ventilatie, zoals ventilatoren of tegen elkaar geopende ramen en deuren en het dragen van mondkapjes kunnen op school tot één op de drie corona-infecties voorkomen.
Geschillencommissie: kinderopvang moet zich aan corona-afspraken houdenDe geschillencommissie kinderopvang heeft geoordeeld dat een kinderopvangorganisatie een ouder het zogenaamde ‘bovenwettelijke deel van de uurprijs’ moet terugbetalen voor de periode dat de kinderopvang gesloten was vanwege corona. Het gaat om het deel van de uurprijs dat boven het maximale uurtarief ligt dat wordt vergoed via de kinderopvangtoeslag.
De komende editie van KindVak, op 13-14-15 januari 2022 in Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, wordt uitgebreid met een extra hal om ruimte te bieden aan een toevoeging aan het exposantenaanbod: het facilitaire segment. Volgens Gerbrig Reitsma, beursorganisator KindVak bij ConExpo, komt de samenwerking met Thierry Trampe, Han van Egdom en Marco van de Wetering op het juiste moment.
Werkgevers kinderopvang bieden 3 procent loonsverhogingVakbond FNV vraagt 5 procent loonsverhoging voor de werknemers in de kinderopvang, het CNV 3 procent. Werkgeversorganisaties BK en BMK hebben de bonden nu een loonstijging van 3 procent plus een eenmalige uitkering van 0,5 procent aangeboden, ‘als blijk van waardering voor betrokkenheid van medewerkers in de afgelopen tijd’.
Maatwerk kinderopvangtoeslag leidt tot indexering van +0,5 procentDoor de coronacrisis dreigde volgend jaar een verlaging van 2 procent van de kinderopvangtoeslagvergoeding voor ouders. Het maximum toeslagtarief voor dagopvang zou mogelijk in 2022 dalen van 8,46 euro nu naar 8,29 in 2022. Voor de bso zou het toeslagtarief dalen van 7,27 euro naar 7,13. En omdat de verkooptarieven van opvangaanbieders wel stijgen, dreigde een verdubbeling van de netto kosten voor kinderopvang voor gezinnen met lage inkomens.
Kabinet neemt schulden over van gedupeerde ouders toeslagenaffaireHet Nederlandse kabinet gaat de private schulden overnemen van ouders die door de toeslagenaffaire in de problemen zijn gekomen. De regeling geldt voor betalingsachterstanden die de gedupeerde ouders op dit moment hebben, maar ook voor bijkomende kosten zoals rente, boete en deurwaarderskosten.
Kabinet investeert miljarden extra in jeugdzorgEr gaan de komende jaren miljarden meer naar de jeugdzorg. Dat is de uitkomst van een arbitragezaak, die de Vereniging van Gemeenten heeft aangespannen tegen het kabinet. Een ruime week na een uitspraak van een ‘commissie van wijzen’ stelt het demissionaire kabinet 1,3 miljard euro extra beschikbaar in 2022 voor gemeenten, ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde 300 miljoen voor dat jaar.
Justitie verwijt kinderopvang dood 4-jarig meisjeTwee zware branddeuren vielen in maart 2020 in het gebouw van kindcentrum Bernhard in Steenwijk op een 4-jarig meisje. Ze overleed dezelfde middag aan hersenletsel. Het openbaar ministerie vindt nu dat de stichting die eigenaar is van het kindcentrum een onveilige situatie creëerde. Tegen kinderopvang Accrete is daarom op 20 mei in de rechtbank in Zwolle 25.000 euro boete geëist, wegens dood door schuld.
Kinderdagverblijf doet aangifte tegen belastingmedewerkersDe eigenaren van een Rotterdams kinderdagverblijf hebben aangifte gedaan tegen drie medewerkers van de Belastingdienst, in de nasleep van het kinderopvangschandaal. Volgens hen legt de fiscus illegale boetes op. Het is voor zover bekend de eerste gerichte aangifte tegen ambtenaren wegens knevelarij.
KinderopvangcoachDe eerstvolgende opleiding kinderopvangcoach begint op 17 september.
Privacy in de kinderovangDe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG regelt de privacy van de burger. Maar hoe om te gaan met privacy in de professionele praktijk van de kinderopvang? Wat mag wel, wat mag niet?

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: