BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Professioneel werken met baby’sZorg voor de allerkleinsten van onze samenleving is een vak apart. Al is het alleen maar vanwege het simpele feit dat baby's nog niet kunnen praten. Gelukkig is er steeds meer kennis over de ontwikkeling van baby's en alles wat daarop van invloed is. Op het 3e Babycongres (dinsdag 24 maart 2020) worden kennis en ervaring vanuit verschillende professies samengebracht tot een leerzaam en inspirerend programma voor iedere professional die met baby's werkt. Komt u ook? Abonnees van vakblad BBMP kunnen deelnemen met korting.
Raising the future: een grote verantwoordelijkheidadvertorial Kinderen voorbereiden op de toekomst is een grote verantwoordelijkheid. De wereld kenmerkt zich steeds meer door individualisering en prestatiedruk, social media en kunstmatige intelligentie voeren de boventoon, segregatie neemt toe en op de arbeidsmarkt vieren robotisering en flexibiliteit hoogtij. Deze ontwikkelingen versterken elkaar en beïnvloeden hoe we over onszelf nadenken, samenleven en werken. Waartoe willen wij opvoeden binnen deze context?
Kom 19 maart naar Raising the Future en sta met richtinggevende vakgenoten en inspirerende curatoren een dag stil bij de impact van de huidige ontwikkelingen en bij toekomstscenario’s. Laat u bijpraten, prikkelen, verontrusten wellicht. Aanmelden kan nu!
Het wordt tijd dat we in Nederland erkennen dat kinderopvang geen oppasdienst is. In de kinderopvang werken professionals met gespecialiseerde kennis die kinderen opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling. ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’ heet het manifest dat branchepartijen BK, BMK en BOinK op 31 oktober hebben geschreven. Zij pleiten ervoor om de expertise van de kinderopvang maatschappijbreed in te zetten. Het is voor het eerst dat de kinderopvangsector zo breed inzet op erkenning.
Als eerste in de kinderopvang: Keurmerk Zeker-OnLine voor FlexkidsFlexkids is vanaf vandaag trotse bezitter van het keurmerk Zeker-OnLine. Flexkids is hiermee de eerste applicatie voor kinderopvang die het keurmerk ontvangt. Flexkids onderkent hiermee het grote belang van veiligheid en privacy van online applicaties.
Cor Schuurman is benoemd tot ridderCor Schuurman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Noord-Hollandse kinderopvangorganisatie Tinteltuin werd op 28 juni jl. geridderd in de Orde van Oranje Nassau.
Extra kosten kinderopvang in 2020 vanwege IKKMeer dan driekwart van de kinderopvangondernemers verwacht voor 2020 een kostenstijging van 3 procent of meer. De gemiddelde tariefstijging voor 2020 komt op 3,6 procent, zo blijkt uit een peiling van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK).
Ergens tussen 0 en 12IKC’s staan in grote belangstelling zowel in de praktijk als bij de gemeentelijke overheid die een belangrijke rol wil spelen bij de totstandkoming van deze integrale kindcentra. Als belangrijk doel voor deze samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, wordt tegenwoordig vaak genoemd het realiseren van ‘een doorlopende of doorgaande leerlijn’. Maar kan dat? En is het zinnig? In het artikel ‘de Mythe van de Doorgaande Leerlijn’ worden antwoorden gezocht.
Oproep: Lever uw jaarcijfers in voor sectorinzicht!Om als organisatie in te kunnen spelen op de veranderende omgeving in de kinderopvang, is continu inzicht in de financiële ontwikkeling van de sector van belang. Zo zijn er op dit moment vragen over de financiële gevolgen van de invoering van de Wet IKK, over eventuele schaalvergroting en of de sector in deze goede jaren voldoende vet op de botten kan krijgen voor de toekomst. Ook dit jaar gaat het Waarborgfonds Kinderopvang aan de slag met deze vraagstukken en maken we de financiële ontwikkeling van de sector inzichtelijk.
PACT: Wat zijn kenmerkende aspecten van IKC'sRecent heeft het Kohnstamminstituut in opdracht van PACT voor Kindercentra een rapport uitgebracht met daarin de meest kenmerkende aspecten van IKC's - Integrale kindcentra. Een overzicht van de bevindingen.
Jobshadowing in de kinderopvangHet Belgische project JoKo creëert een netwerk voor leeruitwisseling tussen kinderopvangvoorzieningen. Medewerkers uit verschillende voorzieningen gaan jobshadowen in een ander kinderdagverblijf en nemen hun ervaringen mee naar hun eigen werkplek.
Gratis vacatures plaatsen: Werf uw nieuwe medewerkers via de KIDDO Vacature-bank!Op zoek naar een pedagogisch medewerker voor uw Kinderdagverblijf of de Buitenschoolse Opvang? Of zoekt u een teamleider, directeur, of een nieuwe gastouder?
Voor alle functieniveaus kunt u hier een personeelsadvertentie plaatsen. Met de vakbladen KIDDO en BBMP bieden wij u online mogelijkheden om in contact te komen met uw doelgroep. Van Amsterdam tot Groningen tot Maastricht tot Middelburg : door heel Nederland (maar ook in België) bereiken wij alle Kinderdagopvangsectoren en professionals. Maandelijks trekken wij 6000-10.000 bezoekers en sturen we circa 10.000 ontvangers de nieuwsbrieven.
Profiteer van een gratis personeelsadvertentie. U hoeft alleen te klikken op de button en de formulieren in te vullen. Wij doen de rest.
Leidinggeven aan kinderopvangteamsAls je leiding geeft aan kinderopvangteams communiceer je niet alleen over wat er moet gebeuren. Je bent niet enkel aan het delegeren en aansturen. Als leidinggevende begeleid en ondersteun je medewerkers en draag je uit wat jij belangrijk vindt. Wil je ontdekken hoe je een aantal belangrijke vaardigheden kunt voorleven, hoe je een rolmodel kunt zijn en hoe je pedagogisch medewerkers in ontwikkeling zet?
Erkende opleidingen KinderopvangcoachVanaf 2019 dient elke kinderopvang- en peuterspeelzaalorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker/coach te hebben. Dit is in de wet IKK opgenomen, net als de hoeveelheid uren coaching die beschikbaar is voor de beroepskrachten. FCB heeft nu een lijst gepubliceerd van de erkende opleidingen.
Per 1 januari 2019 krijgen ouders voor de dagopvang maximaal 8,02 euro per uur vergoed in plaats van 7,45 euro. In totaal is er 248 miljoen euro per jaar meer uitgetrokken voor de kinderopvangtoeslag. Ouders met een laag gezinsinkomen krijgen meer terug zodat het loont dat zij aan het werk gaan of blijven. Het verhoogde uurtarief moet de hogere kwaliteitseisen aan de sector bekostigen.
De pedagogische kwaliteit van gastoudersGastouderopvang is een belangrijke vorm van opvang in Nederland en dus is het van groot belang dat gastouders goede pedagogische kwaliteit kunnen bieden. De Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang maakt duidelijk wat de sterke en zwakkere kanten van de eigen gastouderopvang zijn en hoe de zwakkere punten verbeterd kunnen worden. De ontwikkeling van het instrument werd financieel mogelijk gemaakt door het Kinderopvangfonds en de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: