BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Onderzoek Yale naar verband corona en kinderopvangEen onderzoeksteam van de Amerikaanse Yale University heeft grootschalig onderzoek gedaan onder 57.000 medewerkers in de Amerikaanse kinderopvang in de eerste maanden van de coronacrisis, in maart en juni. De onderzoekers wilden weten of kinderopvangprofessionals een groter risico op Covid-19 lopen als hun kinderdagverblijf gewoon open blijft tijdens de coronapandemie. Dit is niet het geval.
Praten over corona met kinderenHoe praat jij met kinderen en jongeren over het coronavirus? Het is nog steeds onder ons en dit zal voorlopig ook zo blijven. Sommige kinderen en jongeren raken gefrustreerd, omdat de maatregelen hun vrijheid in doen en laten beperken. Andere kinderen en jongeren kunnen angstig zijn. Het is belangrijk om vragen te stellen en te luisteren.
Rekentool en workshop loonkosten 2021De nieuwe CAO kinderopvang is inmiddels van kracht en het is weer tijd om aan de slag te gaan met de begroting voor 2021.
Opvolger Stint mag eindelijk de weg opDe BSO-bus, de opvolger van de Stint, mag binnenkort de openbare weg op. De Rijksdienst voor het Wegverkeer en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid hebben nu beide onderzoek gedaan naar de BSO-bus. Dit gebeurde op aandrang van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die onderzoek heeft gedaan naar het ongeluk met de Stint in Oss in 2018.
Veelgebruikte bakfietsen kinderopvang onterecht niet gekeurdTwee veelgebruikte elektrische bakfietsen in de kinderopvang voldoen mogelijk niet aan de regels. Dat concluderen onderzoekers die de fietsen op verzoek van de branchepartijen in de kinderopvang onder de loep namen. De bakfietsen zijn nooit door de RDW gekeurd, terwijl dat volgens de onderzoekers wel had gemoeten. De branchepartijen hebben hiervan melding gemaakt bij de inspecties.
Routekaart voor duurzame gebouwen met goed binnenklimaatDe PO-Raad, VO-raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) publiceren een sectorale routekaart waarmee de weg naar verduurzaming van onderwijsvastgoed in beeld wordt gebracht.
Stint-fabrikant ontslaat alle personeelHet bedrijf achter de Stint is zo goed als failliet, zegt eigenaar Edwin Renzen tegen de NOS. De maker van de elektrische bolderkar kan niet meer aan de financiële verplichtingen voldoen en heeft daarom al het personeel ontslagen.
SZW onderzoekt bijdrage kinderopvang aan ontwikkeling van kinderenHet ministerie van SZW gaat onderzoeken wat kinderopvang kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen, en hoe dit betaalbaar, toegankelijk, kwalitatief goed en veilig kan. Het onderzoek PEP KO (project evaluatie- en onderzoeksplanning kinderopvang) moet uiterlijk in 2022 inzicht geven in hoeverre kinderen baat hebben bij het huidige kinderopvangbeleid als het gaat om hun ontwikkeling. Het onderzoekstraject wordt samen met het ministerie van Financiën uitgevoerd, omdat er ook een beeld moet zijn hoeveel dit alles kost.
Coronatests: kinderopvang neemt heft in eigen handenDe dreigende omvangrijke sluiting van groepen kinderen heeft de kinderopvang kunnen voorkomen door op grote schaal zelf commerciële testen in te kopen. Dankzij deze noodgreep is de sluiting van groepen kinderen beperkt gebleven tot 10 procent van de kinderopvangorganisaties, blijkt uit een enquête van de branche.
360 miljoen voor verbetering ventilatie in scholenZo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob op 1 oktober naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid besloten dat de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school gelijk kunnen zijn. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus ook naar de basisschool, de kinderopvang, de buitenschoolse en gastouders mogen
Kinderboekenweek 2020 | Gratis muzikale activiteit om het verleden tot leven te brengenHoe dansten en zongen oermensen? Riepen zij ‘Oegga, boenga, raggawagga woenga’ of iets heel anders? Het muzikale doeboek De Operapiraat neemt jou en de kinderen mee op avontuur in het verleden. Omdat de Kinderboekenweek dit jaar in het teken staat van geschiedenis is de opdracht horend bij het liedje 'Oer', alsmede het zangstuk, gratis te downloaden.
Dag van de Pedagogisch Medewerker | Bedankt voor jouw inzet!Dag in dag uit zetten duizenden pedagogisch medewerkers en gastouders zich in voor goede kinderopvang. Met passie en plezier staan zij klaar voor de jonge kinderen. Dat is een bedankje waard! Vandaag – donderdag 17 september - staan wij hier extra bij stil, omdat het de Dag van de pedagogisch medewerker is. Daarom delen wij de onderstaande boekentips. Om jou of je collega’s een steuntje in de rug te geven. Ook vind je boekentips om aan de slag te gaan met de kinderen. Met de code DVDPEDMED2020 (plaats deze in het opmerkingenveld) ontvang je vandaag bij je bestelling bij Uitgeverij SWP bovendien een gratis proefnummer van vakblad KIDDO!*
De nieuwe BBMP is uit! Leren & ontwikkelenDe nieuwe BBMP is uit. Het vijfde nummer van 2020 staat in het teken van Leren en ontwikkelen. In dit nummer onder meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit, maar ook voor de innige samenwerking tussen De HAN, ROC Nijmegen en KION.
7e jaarcongres Huiselijk geweld: 19 novemberHet 7e jaarcongres in Coronatijden vindt gewoon plaats op 19 november. Dit keer is Civil Care de samenwerkingspartner om ons te kunnen verdiepen in (keten)samenwerking in de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Nieuw | Werken aan amplitie. De toepassing van positieve organisatiepsychologieBestaande problemen oplossen en nieuwe voorkomen: bij veel organisatieveranderingen staat dat nog steeds centraal. In onze huidige tijd van snelle veranderingen, onduidelijkheid en onzekerheid zijn er echter andere uitdagingen. Mensen maken hierbij het verschil. Eerder dan het oplossen en voorkomen van problemen, is investeren in menselijk kapitaal nu een belangrijke voorwaarde voor het succes van een organisatie.
Pleidooi om personeel onderwijs en kinderopvang versneld te testenGeef onderwijspersoneel voorrang bij de coronatest. Dit bepleiten de onderwijsbonden en de PO-Raad en VO-raad gezamenlijk bij het kabinet. Doordat de testcapaciteit beperkt is kan het nu soms twee tot vier dagen duren voordat een leraar die zich laat testen, bijvoorbeeld vanwege een lichte verkoudheid, de uitslag heeft. In die periode mag hij of zij niet naar school. Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel.
‘Schappen supers liggen vol met ongezond eten’De schappen van de supermarkten liggen vol ongezond eten gericht op kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF. Liefst zeventig procent van de onderzochte producten bevatte te veel suikers, verzadigd vet of zout of te weinig voedingsvezels. De kinderrechtenorganisatie is dan ook niet verrast dat het kinderen vaak niet lukt om te kiezen voor een gezonde keuze. Carla van Wensen kijkt hier niet van op en refereert daarbij aan fragment uit haar boek Opgroeien in evenwicht. De titel en de inhoud zijn nog altijd zeer actueel.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: