BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Fiscus pijnigt toeslagouders opnieuwDe Belastingdienst heeft duizenden ouders die betrokken zijn bij de toeslagenaffaire een brief gestuurd, waarin staat dat ze niet tot de groep behoren waarbij de fiscus dusdanig grote fouten heeft gemaakt dat ze in aanmerking komen voor compensatie en een schadevergoeding. Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst gaat het om ongeveer 8000 mensen. Die brief komt voor de betrokken ouders als een donderslag bij heldere hemel.
Toeslagaffaire: aangifte tegen eigen BelastingdienstHet ministerie van Financiën doet aangifte tegen de Belastingdienst vanwege mogelijke misdrijven in de toeslagenaffaire, waardoor duizenden ouders zijn gedupeerd. Dat schrijven de staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Het gaat om twee mogelijke misdrijven: beroepsmatige discriminatie en het ambtsmisdrijf knevelarij.
Medici waarschuwen: geen mondkapjes voor kinderen onder twee jaarJapanse medici waarschuwen dat het gebruik van mondkapjes voor kinderen onder twee jaar ronduit gevaarlijk kan zijn. Ouders kunnen ze beter niet bij zeer jonge kinderen omdoen, omdat een mondkapje het onmogelijk maakt je kind in de gaten te houden, zodat bijvoorbeeld ademhalingsmoeilijkheden niet worden opgemerkt.
Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderenOm verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang mogen komen. Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang.
Noodopvang na 8 juniVanaf 8 juni zal de noodopvang worden afgebouwd, omdat de scholen, kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang weer volledig open gaan. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken.
BOinK: 2800 gezinnen vallen buiten compensatieregeling kinderopvangBijna 3000 ouders die geen kinderopvangtoeslag of gemeentelijke vergoeding voor de kinderopvang ontvangen, hebben zich gemeld bij de belangvereniging van ouders in de kinderopvang, BOinK.
Slob: geen uitstel invoeringsdatum 960 uur vveIn zijn Kamerbrief ‘Voortgang onderwijsachterstandenbeleid en inspectie onderzoek LEA’ van 19 mei maakt minister Slob duidelijk dat hij de invoeringsdatum voor de uitbreiding van het vve-aanbod van 1 augustus 2020 niet opnieuw uitstelt. Hij vindt dat juist nu, na een periode waarin de voorschoolse educatie niet plaatsvond, de urenuitbreiding van groot belang is voor de ve-peuters.
Kabinet onderzoekt publieke financiering kinderopvangOm nieuw gedoe met de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst te voorkomen, wil het kabinet onderzoeken hoe crèches en gastouders direct met publiek geld betaald kunnen worden in plaats van via vergoedingen aan ouders. Dat zijn de uitkomsten van een groot ambtelijk onderzoek naar het toeslagenstelsel. In dit IBO-onderzoek zijn een aantal beleidsopties rond kinderopvang opgenomen.
Meeste basisscholen gaan hele dagen openRuim 86 procent van de basisscholen gaat op 11 mei hele dagen open, dat is de tussenstand van een peiling onder ruim duizend schoolleiders en bestuurders van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de PO-Raad. Het grootste probleem is of er momenteel voldoende leraren beschikbaar zijn.
Protocol heropening kinderopvangKinderen kunnen vanaf 11 mei 2020 weer naar de kinderopvang. Na het basisonderwijs heeft nu ook de kinderopvang een protocol opgesteld als handreiking bij het opstarten van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne en bevat algemene maatregelen.
GGD’en niet klaar voor meer contactonderzoekVanaf 6 mei 2020 kan het personeel van basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang zich bij coronaklachten laten testen bij de GGD. Maar de GGD’en zijn niet klaar om ook bron- en contactonderzoek te doen na de (gedeeltelijke) opening van basisscholen, kinderdagverblijven en speciaal onderwijs op maandag 11 mei. Ze hebben geen idee wat er precies van hen verwacht wordt als het gaat om testen van medewerkers.
Corona: financieel prognosemodel kinderopvangDe coronacrisis heeft effect op de financiële positie van de kinderopvang. Speciaal voor de kinderopvang heeft het Waarborgfonds Kinderopvang een invulmodel ontwikkeld, waarmee de financiële gevolgen van de coronacrisis inzichtelijk worden en kan worden bepaald of nadere maatregelen nodig zijn. Daarnaast is de rekentool Omzetverlies Compensatieregeling ontwikkeld.
Softwarebedrijf Pelosa lanceert gratis nationale personeelspoolDe heropening van scholen en kinderopvang zal naar verwachting leiden tot meer druk op de buitenschoolse opvangcentra en medewerkers. Met scholen die leerlingen verdeeld les zullen geven om zo de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen, is het aan buitenschoolse opvang de taak om hun rooster hierop aan te passen.
Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast openBasisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen.
Twee protocollen beschikbaar voor het opstarten basisscholenTwee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs.
Pluim kabinet voor organiseren noodopvangStaatssecretarissen Van Ark van SZW en Van Huffelen van Financiën hebben de Tweede Kamer een update gestuurd over de noodopvang voor kinderen tijdens de coronacrisis. ‘We hebben de afgelopen tijd gezien dat kinderopvang en scholen zeer hard werken om de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, waaronder opvang in de avond, weekend en in de nacht, te verzorgen. De kinderopvangsector heeft hierbij bewezen een sterke, flexibele sector te zijn, met een groot innovatief vermogen.’

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: