BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2021 wordt het neoliberalisme door de politiek in de breedte afgezworen, het heeft in de afgelopen veertig jaar te diepe sporen getrokken. Deze diepe sporen verklaren in hoge mate de problemen en de tekorten in het functioneren van de overheid, waarvan de kinderopvangtoeslagaffaire een pijnlijke illustratie vormt.
Werken aan inclusie en diversiteit klinkt als een taai onderwerp. En taai is het zeker, in maatschappelijke zin. Toch zijn wij in staat geweest een uiterst behapbaar nummer te maken, waar elke kinderopvangdirecteur, manager en medewerker zijn of haar voordeel mee kan doen.
Ict krijgt steeds meer vaste voet in de kinderopvang en dat is een goede ontwikkeling. Maar het kan meer en het kan beter. Daarom staat dit ict-themanummer in het teken van alles beter maken: het ict-landschap binnen de organisatie, het slimmer meten van klanttevredenheid, de koppeling van kindvolgsystemen tussen kinderopvang en onderwijs.
Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Verkiezingsspecial van BBMP nu verkrijgbaar!Het nieuwe nummer van BBMP staat in het teken van de verkiezingen. In dit nummer gaat BBMP onder meer in gesprek met D66, GroenLinks, PvdA, VVD & SP. Verder o.a. een analyse van de verkiezingsprogramma's en gratis kinderopvang kost miljarden.
Buitenschoolse opvang blijft dichtHet kabinet heeft dinsdag 23 februari besloten dat de buitenschoolse opvang vooralsnog dicht blijft. De kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar) – inclusief de naschoolse opvang (4-12 jaar) bij de gastouder – en het basisonderwijs zijn per 8 februari weer regulier open. De bso blijft de komende periode beschikbaar voor de noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.
Onderwijs keert zich tegen het wetsvoorstel jonge/oudere kindDe PO-Raad is tegen het wetsvoorstel om aparte opleidingsroutes voor het jonge of oudere kind mogelijk te maken. De sectororganisatie vindt dat een versmalling van bevoegdheden niet bijdraagt aan kwalitatief goed onderwijs en een betere arbeidsmarkt. Ook de Vereniging Hogescholen, de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het Lerarencollectief zijn kritisch op het wetsvoorstel.
Inzet FNV nieuwe cao kinderopvangOp 1 juli 2021 loopt de cao Kinderopvang in Nederland af. Vakbond FNV heeft meer dan 3000 medewerkers geraadpleegd en wil voor de nieuwe cao vooral inzetten op ‘waardering’. Dit is op vijf onderdelen vertaald naar:
Handreiking voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvangDe kans dat jonge kinderen, die in asielopvang verblijven, met een (taal)achterstand aan hun schoolcarrière beginnen is groot. Ruim 40 procent van de gemeenten met een COA-locatie geeft aan nog geen ve-aanbod te hebben, blijkt uit onderzoek van KBA Nijmegen, Oberon Onderzoek en Advies en Sardes.
CPB: opleiding en inkomen ouders zeer bepalend voor schoolsucces kindKinderen van ouders met een lager inkomen of opleidingsniveau beginnen al voor de basisschool met een achterstand en zij halen die gedurende hun schoolloopbaan niet in. Dat blijkt uit het CPB-onderzoek ‘Ongelijkheid van het jonge kind’. Uit het onderzoek blijkt ook dat de sociaaleconomische achtergrond van de ouders meer zegt over het schoolsucces van een kind dan een eventuele migratieachtergrond.
Privacy in de kinderovangDe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG regelt de privacy van de burger. Maar hoe om te gaan met privacy in de professionele praktijk van de kinderopvang? Wat mag wel, wat mag niet?
Eenzaamheid, achterstanden of een kwetsbare situatie thuis. Bij kinderen leidt deze coronatijd tot angst, stress en somberheid. Scholen worstelen met deze problematiek, maar ‘lessen in ademhaling’ en ‘levenskunst’ kunnen deze kinderen helpen. Een basisschool uit Rotterdam heeft hier positieve ervaringen mee. Daarover berichtte het televisieprogramma Eenvandaag maandagavond. Carolien Gravesteijn, auteur van Ouderschap is jongleren, kijkt hier niet van op.
Nu echte parlementaire enquête over toeslagenaffaireVolgend jaar komt er een parlementaire enquête over de toeslagenaffaire. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een voorstel van de SP. De openbare verhoren moeten voor de zomer van 2022 worden gehouden. Een parlementaire ondervragingscommissie concludeerde eind vorig jaar al dat gedupeerden ongekend onrecht is aangedaan. Het kabinet stapte op. Toch zijn nog altijd veel vragen over de toeslagenaffaire onbeantwoord.
KinderopvangcoachDe draad wordt weer opgepakt: De eerstvolgende opleiding kinderopvangcoach begint op 12 maart.
Advies Gezondheidsraad: vragen om vaccinatiebewijs mágScholen en kinderopvangorganisaties mogen een vaccinatiebewijs vragen om mensen toe te laten. Dat meldt de Gezondheidsraad in het advies Ethische en juridische afwegingen Covid-19-vaccinatie. Een argument is voor de Gezondheidsraad dat zo’n maatregel leidt tot een lager ziekteverzuim of tot een kleiner risico op noodgedwongen sluiting.
Nieuwe beslisboom onderwijs en kinderopvang, 6 februariEr is een nieuwe versie van de beslisboom, waarmee kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang of school mag komen vanwege de (aangescherpte) coronaregels. De aanpassingen zitten in de regels voor kinderen die in contact zijn geweest met iemand met corona. Het ‘snotneuzenbeleid’ is aangepast en de adviezen rondom het testen van kinderen is gewijzigd.
CBS: nieuwe achterstandsscores per basisschoolHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld.
Handreiking voor gemeenten: lokaal samenwerken aan kindvoorzieningenPACT voor Kindcentra heeft een handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen uitgebracht. Deze is gemaakt voor wethouders en door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kind nabije zorg. En hoe de gemeente partners helpt bij het inrichten van het proces.
Toezicht op afstand door GGDDoor het coronavirus is de wijze van toezicht op de kinderopvang aangepast. De GGD houdt nu toezicht via het vinger-aan-de-pols-principe, in combinatie met signaal gestuurd toezicht. De inspecteur zal indien nodig telefonisch of beeldbellen contact opnemen met de houder en vragen hoe de opvang tijdens de lockdown is georganiseerd. Een GGD-inspecteur kan dat niet zomaar doen.
VOG’s: inschrijfplicht personenregister kinderopvang vergrootIn november 2020 is de Verzamelwet Kinderopvang in de Tweede Kamer aangenomen. Dit houdt onder meer in dat per 1 januari 2021 de inschrijfplicht volgens de personenregister kinderopvang is vergroot. In de Wet kinderopvang staat beschreven wie er allemaal een VOG moeten aanvragen. Voorheen stond hierin dat personen die structureel werkzaam zijn binnen het kindercentrum dit moeten aanvragen. Om de veiligheid van kinderen beter te waarborgen is de wet breder gemaakt.
Snel bij zijn: subsidies voor bestrijden laaggeletterdheidTel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er is nu een nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt tot 2024.
Dag van het Zelfvertrouwen: Maak ik-krachtEen rode plek in het gezicht of dat speelmaatje dat net iets sneller rent. Er zijn reden genoeg te bedenken waarom kinderen soms onzeker zijn. Om deze groep een hart onder de riem te steken is de Dag van het Zelfvertrouwen in het leven geroepen. Jaarlijks op 8 februari is er extra aandacht voor wie kampt met weinig zelfvertrouwen of onzekerheid.
Gastcolumn: Kinderopvang weer open? Kinderen ‘hangen’ letterlijk aan de verzorger!Uit het OMT-advies van afgelopen vrijdag: “Zoals uit bovenstaande beschrijving van de epidemiologie blijkt, is de huidige situatie nog ronduit zorgelijk. Het RIVM heeft verschillende scenario’s voor versoepeling van de maatregelen doorgerekend, toegespitst op de heropening van onderwijs.
Kinderopvang snelt onderwijs te hulpOuders doen een groter beroep op de noodopvang dan in het voorjaar van 2020, en in het primair onderwijs loopt de druk op. Tijdens de schoolsluiting verzorgen scholen naast het afstandsonderwijs ook de noodopvang voor kwetsbare leerlingen en voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. De afgelopen weken kreeg de PO-Raad signalen van schoolbesturen dat de noodopvang op veel plekken vol zit en dat het organisatorisch een grote uitdaging is.
Noodopvang tijdens de avondklokIn heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ‘s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends binnen blijft. Medewerkers van kindercentra en gastouders die noodopvang bieden na 21.00 uur ‘s avonds, mogen tijdens de avondklok naar buiten als dit voor het werk noodzakelijk is.
80.000 kinderen groeien op in een sociaal isolement, maak je 'Hart'Maar liefst 80.000 kinderen voelen zich fundamenteel alleen in Nederland en groeien op in een sociaal isolement. Dit meldde ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onlangs. Deze kinderen groeien vaak op in gezinnen met ernstige problemen. Hun ouders kunnen niet goed voor hen zorgen en buiten het gezin is er niemand die zich om hen bekommert.
Het grote all inclusive-nummerHet eerste nummer van 2021 staat volledig in het teken van inclusie en diversiteit. Hoofdredacteur Aart Verschuur opent het nummer en concludeert in het redactioneel commentaar dat als we écht stappen willen maken met inclusie en diversiteit iedereen eerst de hand in eigen boezem moet steken.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: