BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Scholen ook na 6 april dichtDe scholen blijven waarschijnlijk tot na 6 april dicht. Minister Slob wil met een besluit over het heropenen van de scholen wachten op de uitkomst van RIVM-onderzoek naar de rol van kinderen en jongeren bij de verspreiding van het coronavirus. Dit onderzoek is net begonnen en het duurt mogelijk zes weken voor de resultaten bekend zijn.
Vragen en antwoorden over noodopvang voor kinderenSommige ouders of verzorgenden kunnen gebruikmaken van noodopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Ook als je een onmisbare functie vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kan een beroep worden gedaan op de noodopvang.
Corona en ventilatie: wat te doen?Kan het coronavirus ook via het ventilatiesysteem worden verspreid? Welke instellingen moet ik de komende tijd als gebouwbeheerder of onderhoudspartij kiezen voor mijn ventilatiesysteem?
Extra ondersteuning voor leerlingen in kwetsbare positieNu het onderwijs thuis plaatsvindt, maken leraren, schoolleiders, onderwijsondersteuners en medewerkers in de voorschoolse educatie zich zorgen over kinderen die thuis mogelijk niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Minister Slob heeft daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.
Ouders krijgen kosten kinderopvang terug vanwege coronacrisisOuders krijgen de kosten van de kinderopvang terug voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen. Alle ouders krijgen de eigen bijdrage die ze betalen voor de periode van 16 maart tot en met 6 april terug, heeft het kabinet besloten.
Economische effecten voor de kinderopvangOp 15 maart jl. heeft het kabinet ingrijpende maatregelen aangekondigd om de impact van het coronavirus te beperken. De directe effecten voor de kinderopvang waren direct op maandagochtend al zichtbaar. Naast effecten op korte termijn, zijn er ook effecten die op langere termijn spelen.
Effecten voor gemeentelijk beleid voor peuteropvang en voorschoolse educatieDe maatregelen om de coronabesmettingen in te dammen en daarbij de sluiting van kinderopvang en onderwijs, hebben grote gevolgen voor kinderen, ouders, aanbieders en gemeenten. In dit nieuwsbericht heeft Ed Buitenhek voor gemeenten een aantal zaken op een rij gezet, waar zij rekening mee moeten en mogelijk kunnen houden.
Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19) (update)Corona zal in de komende tijd steeds meer een inbreuk maken op het dagelijks leven. De schoolleidersvereniging AVS roept op tot sluiting van alle scholen, de PO-raad bezint zich nog op hun standpunt t.a.v. basisscholen. De kinderopvang heeft geen landelijk standpunt, wel een informatieve checklist ontwikkeld.
Nieuwe cao: medewerkers kinderopvang krijgen 5,5 procent meer loonFNV Zorg & Welzijn heeft met werkgeversorganisaties in de kinderopvang BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland.
Ouders willen onderzoek naar lood in waterOuders willen dat het kabinet ingrijpt om te voorkomen dat kinderen via het kraanwater te veel lood binnenkrijgen op kinderdagverblijven. ‘De ene gemeente neemt actie, de andere niet. Het is gewoon klungelig, het kabinet moet hier de regie nemen’, zegt Gjalt Jellesma van ouderorganisatie BOinK.
Expertisecentrum formuleert Top 3-onderwerpen kinderopvangHet nieuwe Expertisecentrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang heeft onlangs geïnventariseerd welke pedagogische thema’s op dit moment actueel zijn. Een brainstormsessie in januari leverde een longlist op. Daarna volgde een online-stemming en is een shortlist met drie onderwerpen geformuleerd:
Voor elke school onderwijsachterstandsscore 2020-2021 bekendHet ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Professioneel werken met baby’sZorg voor de allerkleinsten van onze samenleving is een vak apart. Al is het alleen maar vanwege het simpele feit dat baby's nog niet kunnen praten. Gelukkig is er steeds meer kennis over de ontwikkeling van baby's en alles wat daarop van invloed is. Op het 3e Babycongres (donderdag 25 juni 2020) worden kennis en ervaring vanuit verschillende professies samengebracht tot een leerzaam en inspirerend programma voor iedere professional die met baby's werkt. Komt u ook? Abonnees van vakblad BBMP kunnen deelnemen met korting.
Het wordt tijd dat we in Nederland erkennen dat kinderopvang geen oppasdienst is. In de kinderopvang werken professionals met gespecialiseerde kennis die kinderen opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling. ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’ heet het manifest dat branchepartijen BK, BMK en BOinK op 31 oktober hebben geschreven. Zij pleiten ervoor om de expertise van de kinderopvang maatschappijbreed in te zetten. Het is voor het eerst dat de kinderopvangsector zo breed inzet op erkenning.
Gratis vacatures plaatsen: Werf uw nieuwe medewerkers via de KIDDO Vacature-bank!Op zoek naar een pedagogisch medewerker voor uw Kinderdagverblijf of de Buitenschoolse Opvang? Of zoekt u een teamleider, directeur, of een nieuwe gastouder?
Voor alle functieniveaus kunt u hier een personeelsadvertentie plaatsen. Met de vakbladen KIDDO en BBMP bieden wij u online mogelijkheden om in contact te komen met uw doelgroep. Van Amsterdam tot Groningen tot Maastricht tot Middelburg : door heel Nederland (maar ook in België) bereiken wij alle Kinderdagopvangsectoren en professionals. Maandelijks trekken wij 6000-10.000 bezoekers en sturen we circa 10.000 ontvangers de nieuwsbrieven.
Profiteer van een gratis personeelsadvertentie. U hoeft alleen te klikken op de button en de formulieren in te vullen. Wij doen de rest.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: