BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Ict krijgt steeds meer vaste voet in de kinderopvang en dat is een goede ontwikkeling. Maar het kan meer en het kan beter. Daarom staat dit ict-themanummer in het teken van alles beter maken: het ict-landschap binnen de organisatie, het slimmer meten van klanttevredenheid, de koppeling van kindvolgsystemen tussen kinderopvang en onderwijs.
Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Ontluisterend beeld ambtenaren en politici in toeslagenaffaireCarrière-ambtenaren en politici zonder veel voeling met de echte wereld en een algemeen onvermogen om bureaucratische processen een menselijke maat te geven. Dat is het beeld dat opdoemt in de parlementaire verhoren in de affaire rond kinderopvangtoeslag.
Nocotech is wereldwijd bekend als een uiterst effectief biologisch desinfectiesysteem, vooral in de medische industrie, bij tandartsen en zorgcentra. In de kinderopvang is het nog onbekend. Gaat dat veranderen?
Slachtofferhulp voor gedupeerden kinderopvangtoeslagEr zijn afgelopen jaren fouten gemaakt door de Belastingdienst bij het uitbetalen van kinderopvangtoeslag. Ouders die recht hadden op deze toeslag zijn onterecht beschuldigd van fraude. De toeslagen werden stopgezet en moesten worden terugbetaald. Veel van deze mensen hebben hierdoor financiële en emotionele problemen gekregen. Slachtofferhulp Nederland biedt nu emotionele hulp aan en wil helpen bij het vinden van praktische oplossingen.
Advies OMT: onderzoek langere kerstvakantieEen verdere versoepeling van de coronamaatregelen is voorlopig niet mogelijk. Daarnaast moet onderzocht worden of de kerstvakantie op alle scholen verlengd kan worden. Dat adviseert het Outbreak Management Team het kabinet. Het OMT is de belangrijkste adviseur van het kabinet in de aanpak van de coronapandemie.
Coronabanen in de kinderopvangIn een brief aan de Tweede Kamer presenteert het kabinet de stand van zaken van de plannen voor de coronabanen. Dat zijn tijdelijke banen voor mensen werkzaam in sectoren getroffen door de coronacrisis (denk aan de luchtvaart, horeca etc.) ter versterking van cruciale sectoren waaronder de kinderopvang.
Derde onderwijs- en zorgbrief naar Tweede KamerMinister Slob (OCW) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben de derde onderwijs- en zorgbrief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voortgang van landelijke maatregelen om zorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Met deze maatregelen kunnen professionals eenvoudiger passende combinaties van onderwijs en zorg bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben. Maar de verschillen in stelsels maken het niet eenvoudig om de verbinding tussen zorg en onderwijs te versterken.
Leden PO-Raad stemmen in met nieuwe code goed bestuurDe algemene ledenvergadering van de PO-Raad heeft tijdens de algemene ledenvergadering van november ingestemd met de nieuwe code goed bestuur. De belangrijkste verandering ten opzichte van de bestaande code is dat de nieuwe principle based is.
Nieuw | Stiefvadergezinnen. Hoe ze functioneren en waarom ze zo functionerenIn dit boek staan stiefvaders centraal: hoe voelt hun positie, welke rol willen ze innemen, waar nemen ze verantwoordelijkheid voor? Stiefvadergezinnen functioneren heel anders dan stiefmoedergezinnen. De onderliggende problematiek is gelijk, maar een stiefvader mag zijn positie in het stiefgezin veel vrijer invullen.
De nieuwe BBMP is uit! Lees alles over ICT in de kinderopvangDe nieuwe BBMP staat in het teken van ICT in de kinderopvang. In dit laatste nummer van 2020 is er aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en het actuele aanbod van software voor de kinderopvang. Daarnaast gaat BBMP in op de verschillende pijnpunten die spelen. Zo klagen veel organisaties nog wel eens over het feit dat programma's nog steeds lastig aan elkaar te koppelen zijn. Ook is er aandacht voor het probleem dat ICT voor de talrijke kleine aanbieders in de sector lastig toegankelijk is.
9e geheel herziene druk 2020 | Praten doe je met zijn tweeënDeze herziene uitgave van het klassieke boek van het Hanen Centre is een ‘must’ voor ouders, logopedisten, taal-spraakpathologen en andere deskundigen die werken met of zorgen voor jonge kinderen met een vertraagde taalontwikkeling.
Meerderheid kinderen voelt zich niet gesteund na huiselijk geweldBij ruim 50 procent van de gezinnen is de thuissituatie anderhalf jaar na een melding bij Veilig Thuis nog allesbehalve veilig. Slechts bij 30 procent van de gezinnen is het geweld anderhalf jaar na een melding gestopt. Verder zegt 50 procent van de kinderen geen hulp te krijgen, en 30 procent ervaart ook geen steun uit de omgeving. Dat blijkt uit het rapport ‘Kwestie van een lange adem van het Verwey-Jonker Instituut: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’.
Belastingdienst en Toeslagen krijgen eigen inspectieVolgens externe experts van het kabinet is op de Belastingdienst en de dienst Toeslagen zwaar toezicht nodig, het liefst in de vorm van een inspectie. De verantwoordelijke staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen gaan mee in dit advies en willen dat de inspectie eind volgend jaar is opgericht en van start gaat.
Pleitnotitie: een kansrijke start voor álle kinderenIeder kind moet dezelfde kansen krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De eerste jaren zijn daarvoor van cruciaal belang. Daarom pleiten zeven landelijke organisaties in onderwijs en kinderopvang voor het recht op toegang tot kinderopvang van 16 uur per week, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De organisaties (VNG, BOinK, BK, BMK, SWN, PO-Raad en Regiegroep Kindcentra 2020) hebben hierover aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, een pleitnotitie overhandigd.
Nog steeds een nijpend tekort aan personeel in kinderopvangMeer dan de helft van de kinderopvangorganisaties heeft een tekort aan inzetbaar personeel. De voornaamste reden is wachten op afname of uitslag van een coronatest (79 procent). Ook heeft de helft van de organisaties nog steeds moeilijk vervulbare vacatures. Dat blijkt uit de peiling die Kinderopvang werkt! elk kwartaal onder kinderopvangorganisaties uitvoert.
Vervallen diploma’s kinderopvang nu toch erkendCao-partijen in de kinderopvang hebben besloten dat twaalf diploma’s terugkomen op de diplomalijst voor pedagogisch medewerker in combinatie met aanvullend bewijs. De diploma’s kwalificeren vanaf 1 november 2020 voor de functie van pedagogisch medewerker dagopvang in combinatie met een branche-erkende scholing op het gebied van pedagogiek. Of in combinatie met een scholing die bij individuele gelijkstellingsverzoeken als voldoende is beoordeeld op actuele pedagogiek.
Opvolger Stint mag de weg opDe opvolger van de Stint, de BSO Bus, mag de weg op. Dat heeft verkeersminister Van Nieuwenhuizen aan de fabrikant laten weten. De Stint, die door veel kinderdagverblijven wordt gebruikt voor het vervoer van kinderen, werd twee jaar geleden door de minister van de weg gehaald na een dodelijk ongeluk in Oss. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven.
‘Onze meester is heel creatief. Het komt er alleen niet altijd uit...’Op 24 november organiseert PACT voor Kindcentra een webinar waarin kindercorrespondent en oud-jeugdjournaalverslaggever Tako Rietveld met kinderen praat over hun tijd/ervaring op het ikc. Kijk en luister mee naar de verhalen van kinderen en tieners die op een kindcentrum zitten of hebben gezeten. Hoe ervaren c.q. ervoeren zij hun tijd op de kinderopvang en op school? Wat vinden ze goed en wat kan er volgens hen beter?
Bijna 10.000 kinderen dansen en zingen voor Gezonde KinderopvangOp maandag 2 november gaf staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) digitaal het startsein voor het Gezonde Kinderopvang-feestje. Via een livestream zongen en dansten bijna 10.000 kinderen van ruim 100 kinderopvanglocaties gezamenlijk het speciaal gemaakte Gezonde Kinderopvang-lied ‘Doe mee en droom!’. Hiermee vierde Gezonde Kinderopvang alles wat zij de afgelopen vier jaar heeft bereikt én dat het programma de komende jaren wordt voortgezet.
BBMP nummer 6 in teken van ICT. Reserveer nu uw exemplaar!BBMP nummer 6 staat dit jaar opnieuw in het teken van ICT in de kinderopvang. In het laatste nummer van 2020 is er aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en het actuele aanbod van software voor de kinderopvang. Daarnaast gaat BBMP in op de verschillende pijnpunten die spelen. Zo klagen veel organisaties nog wel eens over het feit dat programma's nog steeds lastig aan elkaar te koppelen zijn. Ook is er aandacht voor het probleem dat ICT voor de talrijke kleine aanbieders in de sector lastig toegankelijk is.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: