BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Met veel plezier haakt dit themanummer van Kindcentrum BBMP aan bij de Groene Agenda Kinderopvang. Het startschot daarvoor wordt deze maand, mei 2021, gegeven. De Groene Agenda is een initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, Ruimte-OK, de brancheorganisaties BK en BMK en oudervereniging BOinK.
In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2021 wordt het neoliberalisme door de politiek in de breedte afgezworen, het heeft in de afgelopen veertig jaar te diepe sporen getrokken. Deze diepe sporen verklaren in hoge mate de problemen en de tekorten in het functioneren van de overheid, waarvan de kinderopvangtoeslagaffaire een pijnlijke illustratie vormt.
Werken aan inclusie en diversiteit klinkt als een taai onderwerp. En taai is het zeker, in maatschappelijke zin. Toch zijn wij in staat geweest een uiterst behapbaar nummer te maken, waar elke kinderopvangdirecteur, manager en medewerker zijn of haar voordeel mee kan doen.
Ict krijgt steeds meer vaste voet in de kinderopvang en dat is een goede ontwikkeling. Maar het kan meer en het kan beter. Daarom staat dit ict-themanummer in het teken van alles beter maken: het ict-landschap binnen de organisatie, het slimmer meten van klanttevredenheid, de koppeling van kindvolgsystemen tussen kinderopvang en onderwijs.
Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
BBMP nummer 3 in teken van Duurzaamheid. Bestel nu!BBMP nummer 3 (2021) staat in het teken van duurzaamheid. In dit nummer is er onder meer aandacht voor de 'groene agenda kinderopvang'. Dit groene initiatief is eenvoudig opgebouwd, met acht agendapunten die zich elk richten op een ander onderdeel in het verduurzamingsproces. Elke organisatie kan zo zelf bepalen waar ze mee aan de slag gaat.
14 miljoen zelftesten onderweg naar scholen en kinderopvangIn mei zijn er miljoenen zelftesten beschikbaar voor basisscholen, kinderopvang, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Hiermee kunnen besmettingen sneller worden opgespoord en uitbraken zoveel mogelijk worden voorkomen. Binnen twee weken zijn alle scholen en organisaties voorzien van zelftesten voor ongeveer twee weken. Daarna worden er elke week nieuwe sets testen geleverd. In totaal gaat het om 14 miljoen zelftesten tot aan de zomervakantie.
Handreiking informatieoverdracht kinderopvang basisonderwijsEen goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Een nieuwe handreiking van Kennisnet maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van privacywetgeving (AVG).
Rapport Onderwijsraad: later selecteren, beter differentiërenIn het Nederlandse onderwijsstelsel worden leerlingen al op jonge leeftijd geselecteerd voor een schoolsoort van het voortgezet onderwijs. Deze vroege selectie leidt tot ongelijke onderwijskansen. Leerlingen met dezelfde cognitieve capaciteiten, maar met verschillende achtergronden, komen niet op hetzelfde onderwijsniveau terecht. Hierdoor volgen veel leerlingen voortgezet onderwijs dat niet past bij wat zij in hun mars hebben.
Onderzoek ambtenaren: onderwijshuisvesting inderdaad slechtHet interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) onderwijshuisvesting bevestigt dat er veel mis is met de onderwijsgebouwen in Nederland, zo laat onderwijsminister Slob op 9 april 2021 de Tweede Kamer weten. Het IBO brengt volgens de minister de problematiek ‘herkenbaar in kaart’ en ‘komt met interessante adviezen’.
Toen ze acht jaar geleden begon als voorzitter van de PO-Raad, vonden de leden dat Rinda den Besten haar werk goed zou doen als ze de overheid uit hun nek hield. Op 1 april is ze begonnen als bestuurder van Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis Brabant Noord-Oost en Zuid-Oost Brabant. Rinda den Besten blikt daarom terug op haar voorzitterschap van de PO-Raad.
Buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig openVanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. De kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 februari alweer volledig open.
Drummen & zingen; gratis vertier in kindermuziekweek!Van 9 tot en met 18 april 2021 vindt de Kindermuziekweek plaats. Dat is een volle week muziekpret voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Maak deze week extra feestelijk met (muziek)video’s van onder meer Jeroen Schipper en Felice van der Sande. In dit bericht een selectie. Veel muziekplezier!
Kinderopvang levert input voor Nationaal Programma Onderwijs na coronaDe corona-maatregelen komen hard aan bij kinderen, want niet ieder kind vaart wel bij thuisonderwijs. De effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zijn groot. Brancheorganisaties BK en BMK en ouderorganisatie BOinK hebben gezamenlijk nagedacht over hoe schade bij jonge kinderen zoveel mogelijk beperkt kan worden. Dit als antwoord op de Kamerbrief van onderwijsministers Slob en Van Engelshoven, waarin deze een Nationaal Programma Onderwijs na corona aankondigen.
Subsidieregeling voor vakantieaanbod voorschoolse educatieHet Nederlandse kabinet stelt 10,7 miljoen euro beschikbaar voor een extra aanbod aan ve-peuters in de schoolvakanties. Tot 15 mei kunnen ve-aanbieders een subsidieaanvraag indienen. Als er na deze aanvraagperiode nog geld beschikbaar is, dan komt er van 1 augustus tot en met 10 september een nieuwe mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
Ruim een derde van de kinderopvangorganisaties heeft nog steeds een tekort aan personeel. In de bso is dit zelfs 53 procent. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door te weinig geschikte kandidaten en ziekteverzuim. Dit blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!. Ook de vacaturegraad is hoog in vergelijking met andere sectoren.
Schoolleiders willen minder schotten en minister voor het kindSchoolleiders willen minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs en daarvoor een minister voor het kind aanstellen. Dat blijkt uit het rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst’ dat op 24 maart is overhandigd aan demissionair onderwijsminister Slob.
Pedagogisch medewerkers beter in vroegsignaleringDoor de werkwijze Alert4you zijn pedagogisch medewerkers (pm’ers) in de kinderopvang beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.
KinderopvangcoachDe eerstvolgende opleiding kinderopvangcoach begint op 17 september.
Freddy Weima is vanaf 15 april de nieuwe voorzitter van de PO-Raad, hij volgt Rinda den Besten op die twee termijnen voorzitter is geweest. Weima is sinds eind 2012 directeur-bestuurder van Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering en samenwerking in het onderwijs.
Wensenlijst maatschappelijk vastgoed naar politiek gestuurdEr is nieuw beleid nodig rondom maatschappelijk vastgoed. Belangrijke maatschappelijke thema’s moeten hun fysieke vertaling krijgen in de inrichting van ons maatschappelijk vastgoed. Denk aan de inclusieve samenleving, vitale buurten en wijken, meer individueel onderwijs, minder besmetting, betere gezondheid door sport en beweging, minder energiegebruik en duurzamere gebouwen.
Column: Het Nederlands onderwijsmodel: dramatisch en onbeheersbaarOp 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht geworden waarmee de gemeentelijke regelingen op dit terrein zijn vervangen door één landelijke regeling. Met de inwerkingtreding van de wet is de marktwerking in de kinderopvang vergroot, met name doordat er een verschuiving is opgetreden van aanbodfinanciering gericht op de kinderopvangorganisaties, naar vraagfinanciering gericht op de ouders.
Schrijfonderwijs basisscholen scoort onvoldoendeAan het eind van het basisonderwijs behaalt 73 procent van de leerlingen het fundamentele niveau 1F voor schrijfvaardigheid. In het speciaal basisonderwijs is dit 33 procent. De prestaties van leerlingen zijn stabiel sinds 2009, maar blijven achter bij de ambities die de commissie-Meijerink formuleerde bij de introductie van de referentieniveaus. Dit blijkt uit het rapport Peil.Schrijfvaardigheid.
Pleidooi voor nieuw stelsel kindvoorzieningenMet het oog op de komende kabinetsformatie heeft een groot aantal organisaties in kinderopvang en primair onderwijs een brief aan de politiek en de Sociaal-Economische Raad (SER) gestuurd over de toekomst van kindvoorzieningen. De organisaties willen het stelsel van kindvoorzieningen vernieuwen.
Beleidsagenda tegen onderwijssegregatieVanaf 2021 kunnen gemeenten die zijn aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) hun GKA-Agenda uitbreiden met afspraken en interventies om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Dit is onderdeel van de maatregelen die het ministerie van OCW presenteert tegen onderwijssegregatie. Welke maatregelen het ministerie in samenwerking met gemeenten en scholen gaat nemen in 2021 is opgenomen in een beleidsagenda.
Rechter: minister zat fout met StintverbodMinister Cora van Nieuwenhuizen heeft onzorgvuldig gehandeld bij het besluit om de Stint definitief van de weg te halen. Dat oordeelt de rechtbank in Noord-Nederland. Kinderopvangorganisaties spanden de rechtszaak aan. Bij een ongeluk met een Stint in 2018 in Oss kwamen vier kinderen om het leven. Enkele dagen na het ongeluk besloot minister Cora van Nieuwenhuizen de Stint tijdelijk van de weg te halen in afwachting van verder onderzoek.
Verkiezingsspecial van BBMP nu verkrijgbaar!Het nieuwe nummer van BBMP staat in het teken van de verkiezingen. In dit nummer gaat BBMP onder meer in gesprek met D66, GroenLinks, PvdA, VVD & SP. Verder o.a. een analyse van de verkiezingsprogramma's en gratis kinderopvang kost miljarden.
Privacy in de kinderovangDe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens AVG regelt de privacy van de burger. Maar hoe om te gaan met privacy in de professionele praktijk van de kinderopvang? Wat mag wel, wat mag niet?

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: