BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Werken aan inclusie en diversiteit klinkt als een taai onderwerp. En taai is het zeker, in maatschappelijke zin. Toch zijn wij in staat geweest een uiterst behapbaar nummer te maken, waar elke kinderopvangdirecteur, manager en medewerker zijn of haar voordeel mee kan doen.
Ict krijgt steeds meer vaste voet in de kinderopvang en dat is een goede ontwikkeling. Maar het kan meer en het kan beter. Daarom staat dit ict-themanummer in het teken van alles beter maken: het ict-landschap binnen de organisatie, het slimmer meten van klanttevredenheid, de koppeling van kindvolgsystemen tussen kinderopvang en onderwijs.
Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Noodopvang voor de kinderopvang in Nederland verlengdHet kabinet heeft dinsdagavond 12 januari bekend gemaakt dat de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten blijven tot en met 7 februari 2021. Er wordt voor de kinderopvang en het basisonderwijs onderzocht of zij wellicht eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari.
Nieuw | De boodschap van de vogel. KindermeditatiesEen veel voorkomende klacht van kinderen is dat ze een te vol hoofd hebben. Er zit spanning in hun lijf en vaak komen deze kinderen ook moeilijk in slaap. De verhalen uit De boodschap van de vogel helpen deze groep en brengen rust in hun volle hoofd.
‘Noodopvang is niet overvol’Uit een peiling onder Nederlandse Kinderopvangorganisaties blijkt dat de bezetting tijdens de huidige coronanoodmaatregelen gemiddeld nog geen 50 procent is ten opzichte van normaal. De kinderopvang heeft nog steeds de ruimte om meer kinderen op te vangen van ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen en van kinderen die zich in kwetsbare posities bevinden.
Hervorming kinderopvang, Nederlandse toeslagenstelsel op de schopHet hervormen van het Nederlandse toeslagenstelsel wordt een langdurig proces. Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) heeft in december een eerste aanzet gegeven voor verandering van het stelsel. Opties zijn onder meer een hoger minimumloon, een lagere zorgpremie, belastingkortingen en directe financiering van de kinderopvang. Het is vooral aan de politiek om daarin, tijdens de kabinetsformatie na de verkiezingen in maart, keuzes te maken, benadrukt Van Huffelen. Volgens haar gaat de hervorming wel even duren, enkele kabinetsperiodes wellicht zelfs.
Gratis conversie van Kindplanner voor kinderopvangorganisatiesKindPlanner is het snelstgroeiende systeem voor de kinderopvang. Al meer dan 8 jaar leveren we oplossingen die onze klanten geld en tijd besparen en de processen enorm vereenvoudigen. Om de overstap vanuit andere applicaties eenvoudig te maken bieden we onze "zero-risk aanpak" (advertorial).
Het grote all inclusive-nummerHet eerste nummer van 2021 staat volledig in het teken van inclusie en diversiteit. Hoofdredacteur Aart Verschuur opent het nummer en concludeert in het redactioneel commentaar dat als we écht stappen willen maken met inclusie en diversiteit iedereen eerst de hand in eigen boezem moet steken.
Kinderopvang werkt hard mee aan verbetertraject kinderopvangtoeslagIn zijn jaarlijkse ‘eindbrief kinderopvang’ aan de Tweede Kamer beschrijft staatssecretaris voor kinderopvang Bas van ‘t Wout (SZW) de stand van zaken van het verbetertraject kinderopvangtoeslag. Die is ingezet in april 2020, toen de grote gevolgen voor ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire duidelijk werden. De hoeksteen van het verbetertraject is om ouders eerder op de hoogte te brengen als er verschillen ontstaan tussen de kinderopvangtoeslagaanvraag en de daadwerkelijke situatie.
Positief beeld van toezicht en handhaving op kinderopvangHet algemene beeld van toezicht en handhaving in de kinderopvang in 2019 is positief, zo blijkt uit het landelijk rapport van de onderwijsinspectie, die toezicht houdt op het toezicht. Gemeenten hebben in 2019 – net als in voorgaande jaren – hun wettelijke taken over het algemeen goed uitgevoerd.
Commissievoorzitter Chris van Dam heeft op donderdag 17 december het eindverslag aangeboden van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aan Kamervoorzitter Khadija Arib. In het verslag, getiteld ‘Ongekend onrecht’, constateert de commissie onder meer dat bij de fraudeaanpak van de kinderopvangtoeslag de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden.
Nieuw | Kobus de dwarse krabKobus, de dwarse krab is een interactief voorleesboek dat kinderen en hun begeleiders tips biedt om minder snel boos te worden of boosheid op een handige manier op te lossen. Het verhaal van Kobus is gericht op kinderen van 5 tot 8 jaar.
Gelukkig nieuwjaar!De redactie wenst u alvast een gelukkig en bovenal gezond 2021! Wij hopen u ook in 2021 te inspireren met prikkelende en verrassende verhalen uit het werkveld! Ook in 2021 op de hoogte blijven van al het nieuws uit de kinderopvang? Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Uitkomsten rapport 'Terug naar de opvang: kinderopvang in tijden van corona'In dit rapport worden de eerste resultaten van een vragenlijst onderzoek naar de ervaringen van ouders en kinderen tijdens de sluiting van kinderdagverblijven in de periode van 16 maart tot en met 11 mei 2020 besproken, evenals ervaring rondom de heropening van kinderdagverblijven. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van Universiteit Leiden en Tilburg University.
Corona: lijst cruciale beroepen, kinderopvang grotendeels dichtKinderopvang en scholen gaan dicht met ingang van woensdag 16 december tot en met zeker 17 januari 2021. De komende vijf weken mag alleen noodopvang binnen de reguliere tijden van de kinderopvang worden geboden aan kinderen van ouders waarvan minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep en aan ‘kwetsbare kinderen’.
Gun kinderen rust in hun volle hoofd met mindfulness of kindermeditatieNederland gaat vijf weken op slot. Dat betekent dat veel kinderen weer noodgedwongen thuiszitten. Dit kan niet alleen bij ouders stress opleveren, maar ook bij kinderen. Denk bijvoorbeeld aan hyperventileren, nare gedachten en slecht slapen. Mindfulness en/of kindermediatie kan kinderen (en hun ouders) helpen in deze vervelende periode.
Opnieuw uitbreiding diplomalijst kinderopvangCao-partijen in de kinderopvang hebben in november besloten tot een verdere uitbreiding van de diplomalijst voor dagopvang en bso. Na een eerder besluit in oktober 2020 om twaalf pedagogische diploma’s met ‘aanvullend bewijs’ weer op te nemen, is opnieuw gekeken naar mogelijkheden tot verdere uitbreiding, met inachtneming van de kwaliteitseisen.
Nieuw | Het slimme ontspanningsboek. Help leerlingen om stress te verminderenIn de media kom je regelmatig berichten tegen over drukke kinderen, stress bij kinderen en overbelasting door toetsen op school of te drukke weekschema’s. Je leest dat kinderen moe zijn, blootgesteld worden aan te veel prikkels en last hebben van stressklachten zoals hoofdpijn. Er worden ook allerlei verschillende adviezen gegeven en oplossingen geboden, zoals yogacursussen, aromatherapie en emotietrainingen. Hoe weet je welke oplossingen echt goed zijn voor een kind en hoe je ze kunt toepassen op school
Gelijke Kansen Alliantie presenteert gelijke-kansen-dashboardDe Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft in november een regionaal dashboard beschikbaar gesteld aan gemeenten en scholen. Daarmee kunnen ze op basis van een aantal indicatoren gericht kijken naar onderliggende vraagstukken op het gebied van kansengelijkheid. Met data van de DUO en het CBS geeft het dashboard kwantitatief inzicht, wat helpt bij het analyseren van lokale uitdagingen.
Voorschoolse educatie: 355 verschillende regelingenKrijgen peuters met risico op onderwijsachterstanden het onderwijs dat ze nodig hebben? In de grote steden Amsterdam en Utrecht twijfelen ze eraan. Sinds het stelsel voor voorschoolse educatie op de schop is gegaan, zijn er tussen gemeenten enorme verschillen ontstaan. Sinds de hervormingen heeft elk gemeente een eigen beleid en zijn de verschillen groot: in de praktijk zijn er 355 verschillende regelingen.
Nieuwe beslisboom corona, versie 2 decemberMet de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, of je naar je werk mag als volwassenen. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en akkoord bevonden. In de nieuwste versie van de beslisboom is een kleine aanpassing gedaan: de ‘monitoringsperiode’ is verkort naar 10 dagen.
Nieuwe teksten op VOG-verklaringJustis heeft per 1 december 2020 de teksten op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) aangepast. De tekst op de voorkant van de VOG NP ziet er anders uit. Daarnaast is een zin toegevoegd over het controleren van de echtheidskenmerken van de verklaring. Aan de inhoud verandert er verder niets.
Nocotech is wereldwijd bekend als een uiterst effectief biologisch desinfectiesysteem, vooral in de medische industrie, bij tandartsen en zorgcentra. In de kinderopvang is het nog onbekend. Gaat dat veranderen?
Nieuw | Stiefvadergezinnen. Hoe ze functioneren en waarom ze zo functionerenIn dit boek staan stiefvaders centraal: hoe voelt hun positie, welke rol willen ze innemen, waar nemen ze verantwoordelijkheid voor? Stiefvadergezinnen functioneren heel anders dan stiefmoedergezinnen. De onderliggende problematiek is gelijk, maar een stiefvader mag zijn positie in het stiefgezin veel vrijer invullen.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: