BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Beleid - Bestuur - Management en Pedagogiek in het kindcentrum  

Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.
Dag van de Pedagogisch Medewerker | Bedankt voor jouw inzet!Dag in dag uit zetten duizenden pedagogisch medewerkers en gastouders zich in voor goede kinderopvang. Met passie en plezier staan zij klaar voor de jonge kinderen. Dat is een bedankje waard! Vandaag – donderdag 17 september - staan wij hier extra bij stil, omdat het de Dag van de pedagogisch medewerker is. Daarom delen wij de onderstaande boekentips. Om jou of je collega’s een steuntje in de rug te geven. Ook vind je boekentips om aan de slag te gaan met de kinderen. Met de code DVDPEDMED2020 (plaats deze in het opmerkingenveld) ontvang je vandaag bij je bestelling bij Uitgeverij SWP bovendien een gratis proefnummer van vakblad KIDDO!*
De nieuwe BBMP is uit! Leren & ontwikkelenDe nieuwe BBMP is uit. Het vijfde nummer van 2020 staat in het teken van Leren en ontwikkelen. In dit nummer onder meer aandacht voor sociale inclusie en diversiteit, maar ook voor de innige samenwerking tussen De HAN, ROC Nijmegen en KION.
7e jaarcongres Huiselijk geweld: 19 novemberHet 7e jaarcongres in Coronatijden vindt gewoon plaats op 19 november. Dit keer is Civil Care de samenwerkingspartner om ons te kunnen verdiepen in (keten)samenwerking in de bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Nieuw | Werken aan amplitie. De toepassing van positieve organisatiepsychologieBestaande problemen oplossen en nieuwe voorkomen: bij veel organisatieveranderingen staat dat nog steeds centraal. In onze huidige tijd van snelle veranderingen, onduidelijkheid en onzekerheid zijn er echter andere uitdagingen. Mensen maken hierbij het verschil. Eerder dan het oplossen en voorkomen van problemen, is investeren in menselijk kapitaal nu een belangrijke voorwaarde voor het succes van een organisatie.
Pleidooi om personeel onderwijs en kinderopvang versneld te testenGeef onderwijspersoneel voorrang bij de coronatest. Dit bepleiten de onderwijsbonden en de PO-Raad en VO-raad gezamenlijk bij het kabinet. Doordat de testcapaciteit beperkt is kan het nu soms twee tot vier dagen duren voordat een leraar die zich laat testen, bijvoorbeeld vanwege een lichte verkoudheid, de uitslag heeft. In die periode mag hij of zij niet naar school. Hierdoor komt de uitvoering van het onderwijs in de knel.
‘Schappen supers liggen vol met ongezond eten’De schappen van de supermarkten liggen vol ongezond eten gericht op kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van UNICEF. Liefst zeventig procent van de onderzochte producten bevatte te veel suikers, verzadigd vet of zout of te weinig voedingsvezels. De kinderrechtenorganisatie is dan ook niet verrast dat het kinderen vaak niet lukt om te kiezen voor een gezonde keuze. Carla van Wensen kijkt hier niet van op en refereert daarbij aan fragment uit haar boek Opgroeien in evenwicht. De titel en de inhoud zijn nog altijd zeer actueel.
Vul vragenlijst over Gezonde Kinderopvang in en win een mooi en bruikbaar cadeauGraag nodigen we je uit mee te doen aan een klein onderzoek over Gezondekinderopvang.nl. Dit is de website van het landelijke programma Gezonde Kinderopvang waarmee de overheid sinds 2017 het werken aan gezonde leefstijl van jonge kinderen in de kinderopvang stimuleert en ondersteunt.
Ouders laconiek over coronamaatregelen op scholenEen meerderheid van de ouders is geen voorstander van extra coronamaatregelen op school. Zo blijkt uit een representatief online-onderzoek van het Landelijk Ouderpanel, waar 1142 ouders aan mee hebben gedaan, met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het ouderpanel is een initiatief van Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland.
Primair onderwijs - inspectie volgt onderwijs tijdens Covid-19De volledige herstart van het basisonderwijs voor de zomervakantie is door de overgrote meerderheid van de schoolleiders als geslaagd ervaren. Knelpunten die zich voordeden, zijn de inzetbaarheid van voldoende personeel en het herstellen van de hiaten die zijn ontstaan in de tweede helft van het afgelopen schooljaar. Dit blijkt uit de voortzetting van het onderzoek naar de effecten van Covid-19 op het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs.
Mbo-studenten lopen studievertraging op door groot tekort aan stageplekkenDoor corona is er de afgelopen maanden een groot tekort ontstaan aan stageplekken, met name voor mbo’ers. Bedrijven willen uit voorzorg geen extra mensen op de werkvloer, hebben het te druk om mensen op te kunnen leiden of er ligt simpelweg te weinig werk. Gevolg: studenten kunnen fikse studievertraging oplopen.
Eindrapport SZW over niet-opgepikte signalen toeslagencrisisKinderopvangstaatssecretaris Van ’t Wout heeft de Tweede Kamer het eindrapport aangeboden van het onderzoek bij SZW naar signalen over de problematiek van de eigen bijdrage bij de kinderopvangtoeslag.
Handige gadgets voor thuiswerkersThuiswerken is het nieuwe normaal, we moeten dat tijdens de pandemie zo lang mogelijk blijven doen. Videobellen hoort daar ook bij.
Beslisboom voor kinderen 0 t/m 12 jaar na terugkomst uit oranje of rood gebiedNaar aanleiding van de quarantainerichtlijn van het kabinet is het protocol kinderopvang aangepast op 12 augustus 2020 door het ministerie van SZW. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies. Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden dringend geadviseerd om tien dagen in quarantaine te blijven. Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.
Grote onrust over toelatingsproces nieuwe StintBOinK, BK en BMK hebben minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in een brief gevraagd meer openheid te geven over de processen voor het toelaten van de Stint/BSO Bus. Ook willen zij meer betrokken worden bij de nu trage besluitvorming vanwege de verstrekkende gevolgen voor de branche.
Het meertalige kind | Hoe functioneren kinderen die meertalig opgroeien?Meertaligheid is een hot item, een van de speerpunten in het advies voor herziening van het onderwijscurriculum. Iedereen heeft er een mening over maar in werkelijkheid bestaat er nog veel onwetendheid. De primaire doelstelling van Het meertalige kind is om professionals die dagelijks met meertaligheid en meertalige kinderen werken zoals pedagogisch medewerkers, logopedisten, medewerkers ouder- en kindcentra en alle anderen die met meertaligen te maken hebben, kennis te laten maken met alle aspecten van meertaligheid.
Uitstel IKK-eisen tot 2025In de verzamelbrief kinderopvang van juni 2020 kondigt het kabinet aan dat de implementatie van de IKK-eisen ‘minimum taalniveau’ en ‘babyscholing’ wordt uitgesteld van 2023 naar 2025. Deze implementatie is één van de oplossingen om de arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang aan te pakken.
Mensenrechtencollege om hulp gevraagd in sluiting kinderopvangVier organisaties, ouders en kinderopvangmedewerkers stappen naar het College voor de Rechten van de Mens vanwege het uitsluiten van gehandicapte kinderen door kinderopvangorganisatie Blos. De organisatie met tientallen vestigingen liet begin dit jaar weten te stoppen met groepen waarin kinderen met en zonder beperking samen worden opgevangen. Dat stuitte op verzet van ouders.
1 op de 6 scholieren presteerde slechter na thuisonderwijsUit een peiling onder 600 schoolleiders blijkt dat 70 procent van de leerlingen gelijk is gebleven qua niveau na het noodgedwongen thuisonderwijs door corona. 16 procent van de kinderen is achteruit gegaan en 14 procent is er juist op vooruit gegaan. De achterstand zit met name bij de vakken taal, rekenen en lezen. Dat blijkt uit een ledenpeiling van de AVS.
Webinar Lastig gedrag behandelen met reflex-interventietechniekIn plaats van te kijken naar lastig gedrag, leer je in dit webinar te kijken naar bewegingen van het kind. Deelname inclusief het boek 'Prachtig Lastig'.
ADHD, autisme en/of een depressie? 75% van medewerkers houdt kaken stijf op elkaarLiefst 75% van de Nederlandse medewerkers zou het hun leidinggevende niet vertellen als zij een psychische aandoening hebben, zoals ADHD, autisme en/of een depressie. Dat blijkt recent onderzoek van de Tilburg University. Hoe ga je hier als leidinggevende mee om en hoe zorg je voor een veilig werkklimaat, waarin ruimte is voor openheid over een psychische aandoening?
Urenuitbreiding voorschoolse educatie nu officieelVanaf 1 augustus 2020 hebben gemeenten het urenaanbod voorschoolse educatie uitgebreid van minimaal tien naar gemiddeld zestien uur per week. Het betreft een uitbreiding van 600 naar 960 uur per kind. De regeling geldt alleen voor startende kinderen, voor kinderen die vóór 1 augustus 2020 2,5 jaar oud waren en gebruikmaakten van voorschoolse educatie geldt de urenuitbreiding niet.
Blijf op de hoogte en schrijf u in voor de nieuwsbriefWilt u op de hoogte blijven van het laatste (management)nieuws uit de kinderopvang? Schrijf u dan in voor onze gratis nieuwsbrief, dan weet u wat er speelt.

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: