Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

ICT IN DE KINDEROPVANG (REDACTIONEEL BBMP NR. 06 2022)

In dit nummer van Kindcentrum BBMP een keur aan artikelen over ict in de kinderopvang. Leveranciers vertellen over hun aanbod aan de kinderopvang, al dan niet samen met hun afnemers. Innige samenwerking tussen kinderopvangorganisatie en leverancier blijkt altijd een vereiste.


En in deze BBMP uitgebreid aandacht voor het belangrijke thema digitale mediawijsheid. Daar is natuurlijk al veel over geschreven, maar meestal gaat dat over het belang van mediawijsheid bij kinderen. Nu zetten kinderopvangorganisaties een flinke stap verder en zijn ze intensief bezig dit thema een stevig fundament te geven in hun organisatie, in het pedagogisch beleid én in de scholing van medewerkers.

Kinderen blijken veel tijd door te brengen met media. Zo besteden kinderen van 0 t/m 6 jaar op een dag gemiddeld anderhalf uur aan verschillende media-activiteiten. Uit vele internationale studies blijkt een verband tussen overmatig mediagebruik en problemen met de gezondheid. Denk aan overgewicht, bijziendheid, te weinig of moeilijk in slaap komen maar ook de invloed op schoolprestaties en omgaan met andere kinderen.

Om deze negatieve effecten van media te voorkomen is het belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium bewust, veilig en gezond met media leren omgaan. Kinderen willen dat zelf ook: uit een enquête blijkt dat het overgrote deel van de kinderen baalt van de vele negatieve uitingen die ze tegenkomen op sociale media.

En tot slot: enkele bijzondere bijdragen over andere nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvang! Zo hebben bestuurders van kinderopvangorganisaties, aangesloten bij KIK en KINDwijzer, zich afgevraagd welke belofte de kinderopvang ouders en kinderen nu écht doet. En wat kan en mag de maatschappij van de kinderopvang verwachten? Hun denkwerk heeft geleid tot een uniek document: het waardenkader kinderopvang. Het biedt alle ruimte en vrijheid om daar in je eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Maar het is ook een statement waarmee we als kinderopvang ouders, kinderen en de maatschappij trots tegemoet kunnen treden. ‘Hier zijn wij!’.

Bestel de nieuwe BBMP in print (op=op) via Uitgeverij SWP of in PDF via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee, ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau en krijg onder andere toegang tot Kinderopvang Kennis!
 
Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP