Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Redactie

 

De redactie van het tijdschrift Kindcentrum BBMP is te bereiken via het contactformulier of rechtstreeks via de mail.

 

 

 

Organisatie

De hoofd/eindredactie van Kindcentrum BBMP is sinds januari 2019 in handen van Aart Verschuur; zijn voorganger en eerste hoofdredacteur Wilma Schepers heeft die rol bekleed van 2008 tot en met 2018. De uitgever is  Paul Roosenstein van  Uitgeverij SWP in Amsterdam. Voor de vulling van het blad werkt BBMP samen met freelance journalisten, fotografen en schrijvers uit het veld. Het gaat om een betrokken team van freelancers/mensen die samen voor continuïteit en kwaliteit zorgen. Het team van BBMP wordt ondersteund door:

Redactieraad

BBMP heeft een redactieraad die vier maal per jaar bijeenkomt voor het doen van suggesties, bespreken van actuele ontwikkelingen en monitoring van het blad.

Deelnemers aan de redactieraad zijn (profiel): beslissers in bestuur, beleid en management in de kinderopvang en/of adviseurs op dit vlak. Gevraagd: open en kritische houding, betrokkenheid bij de kinderopvang als sector, integriteit, vermogen boven eigen belang uit te denken en discussiëren, discretie.

De redactieraad wordt voorgezeten door de hoofdredacteur, functioneert op zelf te bepalen wijze en overlegt een maal per jaar op gestructureerde wijze met de uitgever over de uitgave van het blad. Ook de vaste freelancers hebben zitting in de redactieraad.

Deelnemers:

Vaste medewerkers/columnisten

  • Wilma Schepers
  • Ed Buitenhek, Buitenhek Consultancy - column
  • Marianne van Duuren, DZmaatschap - recensies
  • Maria Jongsma, Vyvoj - recensies
  • Clarine de Leve, Vyvoj - recensies
  • Gerdi Meyknecht & Anki van Duin, Pedagogisch Pact - Column
  • Martin van der Linden (RiK Law)

 

Uitgever
BBMP wordt uitgegeven door Paul Roosenstein, Uitgeverij SWP Amsterdam

Hoofdredacteur
Hoofdredactie ligt in handen van Aart Verschuur.

Tips, opmerkingen en overige reflecties: mail aan de redactie!