Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

THEMA: VERTROUWEN. (REDACTIONEEL BBMP NR. 02 2023)

In dit nummer van kindcentrum BBMP staat op verschillende manieren ‘vertrouwen’ centraal. Vertrouwen in de kinderopvang, het lijkt een vaag begrip. Toch weten we het in deze BBMP heel concreet te maken, door het begrip vanuit verschillende invalshoeken voor kinderopvangprofessionals te belichten.


Vertrouwen betekent allereerst dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen sturen. Het betekent voor kinderen dat ze in een veilige omgeving terechtkomen, fysiek, sociaal en pedagogisch. Dat vereist een hoge mate van professionaliteit van onze organisaties. Daar werken we in de kinderopvang samen dagelijks aan.

En toch kan het soms misgaan. Daarvoor hebben we dan ‘veiligheidskleppen’ bedacht en ingevoerd. Denk aan onze verplicht goedopgeleide pedagogisch medewerkers, aan managers en bestuurders die hun organisatie zo kind- en oudervriendelijk mogelijk inrichten. Die continue scholing van hun medewerkers belangrijk vinden, die de meldcode kindermishandeling en -misbruik serieus nemen, met een belangrijke rol voor speciale aandachtsfunctionarissen.

Als sluitstuk zijn er dan regels en wetten die het vertrouwen juridisch moeten borgen. Om ernstige incidenten goed af te wikkelen, zijn soms juridische stappen nodig. Moet soms zelfs de politie worden ingeschakeld.

Maar daar zit soms een gat in de kennis van kinderopvangondernemers. Opeens kan de paniek toeslaan als we onverhoopt met een (grote of kleine) vertrouwenscrisis te maken krijgen. Watmoeten- we-doen, wat-moeten-we-doen? Daarover gaat dit nummer. Maak kennis met het werk van de vertrouwensinspecteurs bij de onderwijsinspectie. Maak kennis met de vertrouwensinspecteurs zelf. Wat gebeurt er achter de schermen als je een melding doet? Hoe ziet de nieuwe wetgeving rond vertrouwenspersonen eruit die er (mogelijk) aan komt, die moet zorgen dat ook jouw medewerkers in een sociaal-veilige werkomgeving kunnen functioneren?

Lees het artikel waarin communicatiedeskundigen vertellen hoe je het maken van een crisisplan moet aanvliegen. Lees over de meldcode, en over cursussen en scholingen die je je medewerkers kunt aanbieden op het gebied van de meldcode. En lees het heftige verhaal van twee kinderopvangondernemers, waarvan één onterecht wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een kindje. Het laat zien hoe sommige ouders op hol kunnen slaan met beschuldigingen. Opeens worden je leven, je bedrijf en je relatie compleet onderuit geschoffeld. Hoe hou je je dan nog staande?

Bestel de nieuwe BBMP in print (op=op) via Uitgeverij SWP of in PDF via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee, ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau en krijg onder andere toegang tot Kinderopvang Kennis!

Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP