Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Auteursinstructies

Kindcentrum BBMP: PASSIE voor kinderopvang

Hét tijdschrift voor bestuurders, beleidsmakers, managers en pedagogen in de kinderopvang. BBMP richt zich op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, de eerste jaren van de basisschool en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Download auteursinstructies (PDF)