Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

THEMA: GOEDE BEDRIJFSVOERING (REDACTIONEEL BBMP NR. 2, 2022)

Samen met het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang hebben we van deze Kindcentrum BBMP een fraai themanummer gemaakt, waarin de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties centraal staat. Met boeiende artikelen, zowel voor grote kinderopvangorganisaties als voor kleinschalige ondernemingen.

Grote(re) kinderopvangorganisaties hebben hun bedrijfsvoering meestal wel op orde, voor de kleinere ondernemer blijft het altijd een belangrijk aandachtspunt. En dan hebben we het, helaas, soms zelfs over de basisbegrippen. Bij kleinere organisaties is de bedrijfsvoering vaak basaal georganiseerd en richt zich op hetgeen moet. Bijsturing gebeurt dan per moment, als het opeens nodig is. In een overzichtelijk artikel zetten we op een rij waar je op moet letten als kleinschalige organisatie.

Grotere organisaties kunnen een dashboard maken, met kpi’s, om hun bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Maar welke kpi’s moet je gebruiken? Dat vraagt kinderopvang Humankind zich af. Voor BBMP-lezers zetten ze al hun overwegingen op een rij. Voor groot én klein, voor directeuren/bestuurders én locatiemanagers is de kinderopvang MarktVerkenner interessant. Met deze verkenner kan iedereen een blik naar buiten werpen. In welke omgeving werk ik eigenlijk? Wat doen mijn concurrenten? Waar liggen kansen? De Marktverkenner biedt begrijpelijke en heldere informatie, waarmee ook locatiehoofden en directeuren sámen aan de slag kunnen, voor het maken van de juiste omgevingsanalyses.

In een prachtig overzicht zet Eigen&Wijzer op een rij wat deze kinderopvangorganisatie doet voor het behoud en aantrekken van nieuwe medewerkers. Ook bij Eigen&Wijzer staat de instroom van pedagogisch medewerkers niet in verhouding tot de vraag. De organisatie is daarom al vijf jaar geleden uitgebreid gaan investeren in het opleiden, bereiken en enthousiasmeren van mensen die nog niet of niet meer werken in de kinderopvang.

En natuurlijk, met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in aantocht, aandacht voor lokaal beleid. We gaan levendig in gesprek met scheidend wethouder Samir Bashara van Hoorn. Met recht mag hij een koploper in de kinderopvang worden genoemd. Wat heeft hij bereikt na acht jaar ‘wethouderen’?
 

Bestel de nieuwe BBMP in print (op=op) via Uitgeverij SWP of in PDF via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee en ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau!

Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP