Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Thema: Kansengelijkheid (REDACTIONEEL BBMP NR. 05 2023)

Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten volledig te kunnen ontwikkelen, al bij aanvang van hun leven. Hun ontwikkeling mag niet negatief worden beïnvloed door achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie van de ouders. Kansengelijkheid is de term die we daarvoor hebben bedacht.

Dit wat trendy woord is makkelijk en snel uitgesproken. Maar hoe doe je dit nu, kansengelijkheid bevorderen? Daarover gaat deze Kindcentrum BBMP. Al snel zul je lezen dat het bevorderen van kansengelijkheid een uitermate taaie materie is, het is geen simpel etiket dat je even op een interessante activiteit kunt plakken.

 
Je moet een goede aanpak bedenken. Je hebt een plan nodig. En coördinatie tussen kinderopvang en basisonderwijs. Hulp van de gemeente, bij zowel de invulling als de uitvoering. En hulp van je hardwerkende team. Daar moeten alle neuzen dezelfde kant op, iedereen moet achter de gemaakte keuzes kunnen staan. Waarbij alle teamleden het liefst spreken met dezelfde taal, met respect voor elkaars professionaliteit.
 
Nee, het is niet makkelijk. Gelukkig zijn er lichtende voorbeelden. We bezoeken Leeuwarden, waar in achterstandswijken jeugdondersteuners in plus-ikc’s onderwijs- en kinderopvangteams, kinderen en ouders ondersteunen. Dit succesverhaal gaat gepaard met een dwingende rol van de gemeente. Die wil garanties, in ruil voor extra geld.
 
We trekken naar Amsterdam Osdorp waar de Familieschool een succesvol concept is. De aanpak heeft zich vertaald naar méér kinderen in de voorschool, een betere samenwerking tussen school en voorschool door combinatiefuncties, inspiratieochtenden en een familie-servicepunt voor ouders. Ook hier wordt gebuffeld, en met resultaat.
 
Verder beschrijven we de aanpak en het werk van de Gelijke Kansen Alliantie, die al 101 GKA-agenda’s heeft afgesloten, waarin per gemeente wordt beschreven wat de lokale opgave rondom kansengelijkheid is en hoe lokale coalities actief samen kunnen werken aan initiatieven voor het bieden van gelijke kansen. Vaak doet de kinderopvang mee, te vaak nog niet.
 
En we hebben de eerste resultaten van het wetenschappelijke Evening-onderzoek, waarin de uitbreiding van het aantal uren voorschoolse educatie en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is onderzocht. Het onderzoek geeft een goed landelijk beeld van de kwaliteit van voorschoolse educatie. Wat weten we tot nu toe? 
 
Bestel de nieuwe BBMP via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee, ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau en krijg onder andere toegang tot Kinderopvang Kennis! 
Of bestel hier het nummer in print.
 
Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP