Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Adverteren

BBMP informeert over maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. Doet verslag van ontwikkelingen in de sector in samenhang met de maatschappelijke, politieke en beleidsontwikkelingen. 

Behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijke management van kinderopvangorganisaties, 
t.w. managementtechnieken, financiële technieken. Inventariseert, verwoordt en becommentarieert meningen en opinies. Presenteert kennis m.b.t. bestuur, beleid, management en pedagogiek.
 

Benieuwd hoe wij het 'kinddomein' van SWP kunnen benaderen om uw boodschap over te brengen?

Vraag dan de mediakaart met mogelijkheden en tarieven aan!
 
Uitgeverij SWP

Philippine Herkes 

Telefoon: 020 - 369 72 37

E-mail: philippine@mailswp.com