Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

PERSOONLIJKE GROEI (REDACTIONEEL BBMP NR. 03 2024)

Dit themanummer van Kindcentrum BBMP gaat over opleidingen, jezelf ontwikkelen en – breder – persoonlijke groei. Immers, een opleiding volgen is niet een statisch iets, je confronteert jezelf ook met nieuwe werelden. Waarin je kunt groeien, en tegelijk jezelf tegenkomt tijdens die groei.

We spreken twee ex-studenten van de tweejarige Ad PEP-opleiding bij Fontys, pedagogisch coaches in de kinderopvang nu, die uitstekend onder woorden brengen hoezeer zijzelf persoonlijk en professioneel zijn gegroeid door het volgen van deze opleiding.

 
En we bezoeken een levendige bijeenkomst van Waarborgfonds Kinderopvang & Kenniscentrum Kinderopvang, dat de ‘kennisgroep middelgrote ondernemers’ in het leven heeft geroepen. Ondernemers kunnen hier vrijelijk met elkaar praten over waar ze tegenaan lopen in hun dagelijkse praktijk.
 
Interessant is de aanpak bij Vlietkinderen, waar de manager bedrijfsvoering vindt dat ook toekomstig pedagogisch medewerkers – bbl’ers in dit geval – kennis moeten hebben van elementaire bedrijfsvoering in de kinderopvang. Zodat ze antwoord kunnen geven op ouders die klagen over de hoge kosten van kinderopvang, een idee waar ze zelf ook vaak last van hebben. Boeiend is ook de bijdrage van Ineke-Oenema Mostert, die schrijft over het opleiden van jongekindprofessionals. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen kinderopvang en onderwijs stellen nieuwe en andere eisen aan de kennis en het handelen van medewerkers, leidinggevenden én opleiders.

Ik wijs daarnaast graag op het interview met voorzitter Peter van Lieshout van de Kinderopvangraad. Net opgetuigd en bemenst met mensen waar de hele sector vertrouwen in kan hebben. We spreken met Peter over het nut en het belang van de raad.
 
En er is nog veel meer leerzaams in Kindcentrum BBMP. Denk aan het brede Amsterdamse aanbod van asielopvang, welzijn én kinderopvang voor gevluchte Oekraïense ouders en kinderen, een inspirerend verhaal. En aan de analyse van Utrechtse wetenschappers die LKK-gegevens hebben geanalyseerd op zoek naar hoe het ‘professioneel welbevinden’ van pedagogisch medewerkers zich over de jaren heeft ontwikkeld.
 
Aart Verschuur, hoofdredacteur BBMP. 
 
Bestel de nieuwe BBMP via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee, ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau en krijg onder andere toegang tot Kinderopvang Kennis!