Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

LEIDERSCHAP (REDACTIONEEL BBMP NR. 01 2024)

We hebben veel handen op elkaar gekregen voor het thema van deze Kindcentrum BBMP, leiderschap in de kinderopvang. Het onderwerp leeft, en terecht. Want de meeste lezers van BBMP geven leiding aan kinderopvangorganisaties, groot of klein, of aan delen van een organisatie.


En ook al maakt het onderwerp leiderschap geen concreet onderdeel uit van je dagelijkse werk, je wordt er wel dagelijks mee geconfronteerd. Bij een visie die je hebt ontwikkeld op de organisatie, die je wilt uitdragen. Door je verhouding en omgang met medewerkers, die misschien net een tikkeltje anders tegen zaken aankijken. Maar geen tijd voor mijmeringen, de dag roept.

’s Avonds op de bank – of iets later, in bed – pak je er dan eens een boek bij. De boekhandels liggen er vol mee, met succesvolle verhalen van en over leiders in maatschappij en bedrijfsleven. Maar ja, wat heb je als leidinggevende in de kinderopvang aan visies van commerciële mensen als een Elon Musk of Steve Jobs? Het is fijn om even bij weg te dromen, that’s all. In deze BBMP pakken we het concreter aan. Samen met de bdKO hebben we de vraag onderdirecteuren en bestuurders in de kinderopvang uitgezet naar wat hún beste leiderschapsboek is. Waar heb je het meest aan gehad? En van welke vorm van leiderschap word je blij, of raak je juist geïrriteerd? 
 
Daarnaast laten we zien dat goed leiderschap vooral als kern heeft jezelf (leren) kennen. Naar binnen durven gaan, begrijpen wat je doet, jezelf echt kennen en weten waar je naar toe wilt gaan. Door te weten wat waardevol en betekenisvol is voor jou. En misschien wel het belangrijkste: te weten waarom je die ‘leiderschapsplek’ wil bereiken. Wilmie Colbers en Anne-job Rodenburg beschrijven op fraaie wijze dat je helemaal geen groot ego nodig hebt om een goede leider te kunnen zijn. Liever niet, zelfs.
 
En zo zijn er nog meer mooie verhalen in deze BBMP. Een interview met Gaby en Alien Alberts over dertig jaar leidinggeven aan een kinderopvangorganisatie. Hoe neem je als dochter een familiebedrijf over? Een gesprek met Robin Alma van Humankind, over hoe je zonder pedagogische praktijkervaring toch goed leiding kunt geven aan een organisatie. En nog veel, veel meer. 
 
Bestel de nieuwe BBMP via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee, ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau en krijg onder andere toegang tot Kinderopvang Kennis!