Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Abonnement

Kindcentrum BBMP is een tweemaandelijks vakblad voor (zakelijke) beslissers in de kinderopvang. 

Waarom BBMP?


1. Informeert beslissers in de kinderopvang 6x per jaar over maatschappelijke, politieke, pedagogische en beleidsontwikkelingen.
2. Behandelt onderwerpen die van belang zijn voor het zakelijke management van kinderopvangorganisaties.
3. Korting op geselecteerde congressen van Logacom
4. €25,- korting op het gehele aanbod van Kinderopvangschool..  
5. 
Toegang tot het omvangrijke archief van BBMP via Kinderopvangkennis.nl (1000+ artikelen!)


Word nu abonnee en krijg het boek Verderbij cadeau. Tevens ontvangt u als abonnee de gratis nieuwsbrief. Met daarin het laatste nieuws.

Abonnementen worden aangegaan voor een periode van twaalf maanden en worden zonder opzegging stilzwijgend verlengd.

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door:

Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel.: (0)251-25 79 24
Fax: 0251-31 04 05

Nieuwe abonnementen, mutaties en opzeggingen etc kunt u doorgeven via de servicepagina: www.aboland.nl of per post.

Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.