Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

Teamwork, arbeidsmarkt en samenwerking (Redactioneel BBMP Nr. 05 2022)

Soms word je bij het maken van een thema­ nummer ingehaald door actuele ontwikke­ lingen. Zoals bij het thema ‘Werken met teams’ in deze Kindcentrum BBMP. Het is een prachtig nummer, met onderwerpen als: hoe creëer je goed functionerende teams, hoe zorg je voor psychologische vei­ ligheid voor je medewerkers, hoe ga je om met ziekteverzuim, hoe verweer je je tegen een roddelcultuur? Zeer lezenswaardig.

Ondertussen leven we als sector in hectische tijden. De personeels­ krapte laat zich overal gelden, en zal nog ze­ ker een flinke tijd een groot probleem blijven. Kinderopvangminister Van Gennip stuurde daarover de Tweede Kamer een brief, waarin ze nog uitgaat van een tekort van 5000 peda­ gogisch medewerkers. Maar de inkt van haar brief is nog niet droog, of het CBS meldt dat er in augustus alweer een tekort is van ruim 7000 kinderopvangmedewerkers.

In deze BBMP aandacht voor de brief en de reacties. Minister Van Gennip hamert op de eigen verantwoordelijkheid van de kinder­ opvang om het personeelstekort op te los­sen. Wij laten het Rotterdamse KindeRdam aan het woord over hún aanpak van het personeelstekort.

Samenwerking met het onderwijs is zo’n andere actuele ontwikkeling in de kinder­ opvang. Velen van ons zijn daar natuurlijk allang mee bezig, toch zien we her en der opeens flinke vaart. Zo heeft de Tilburgse Kinderopvanggroep zeer serieuze plannen om te fuseren met het basisonderwijs. Geen aparte kinderopvang en scholen meer, maar overstappen op twee voorzieningen: een voor kinderen van nul tot zes jaar (dag­ opvang, kleuteronderwijs en bso), de andere voor kinderen van zes tot twaalf jaar (onder­ wijs en bso).

En ondertussen, in Maastricht, ligt er het ambitieuze plan om uiterlijk in 2029 een hechte samenwerking te creëren tussen kinderopvang en onderwijs. In elke wijk moeten kern­kindcentra komen, van waar­ uit zowel onderwijs als kinderopvang goed afgestemd op elkaar worden aangeboden. We spreken de zeer bevlogen ex­wethouder Bert Jongen (D66).  (AV)
 

Bestel de nieuwe BBMP in print (op=op) via Uitgeverij SWP of in PDF via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee en ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau!

 
Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP

Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP