Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Thema Spelen. De BSO wordt een basisvoorziening (REDACTIONEEL BBMP NR. 1, 2022)

Een uiterst apart regeerakkoord hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgeleverd. Je begint je bijna af te vragen wie nu wie heeft gepiepeld. Ik denk dat D66 de andere partijen volledig in de nekklem heeft gezet, zonder dat die het zelf nog goed beseffen.


Er zitten in het regeerakkoord nog wat rariteiten in natuurlijk – zoals het etiket dat kinderopvang op termijn gratis voor ouders wordt, terwijl ondertussen ouders met de laagste inkomens de komende jaren méér moeten betalen. Ongetwijfeld ‘binnengehaald’ door de VVD, die uitsluitend de ogen blind richt op de middeninkomens.

Maar dit is een onhoudbare rariteit, die ongetwijfeld door Tweede en eerste Kamer gecorrigeerd zal worden. Feitelijk belooft het kabinet Rutte IV dat, na een goede voorbereiding die enkele jaren zal duren, de kinderopvang voor alle ouders gratis zal worden, een basisvoorziening dus. Optisch blijft de koppeling met het aantal gewerkte uren dan nog bestaan. Maar dit is schone schijn en die bedriegt.

Want – lezen we in andere paragrafen, over onderwijs en achterstandenbeleid – via een achterdeur wordt óók gewerkt aan een nieuwe basisvoorziening voor het jonge kind: ook de voor- en vroegschoolse educatie zal worden versterkt om leerachterstanden te voorkomen en tegen te gaan. Dit door het stimuleren van de deelname van kinderen, het verhogen van de vve-kwaliteit en de relatie tussen opvang en onderwijs te consolideren.

En als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten wil het kabinet investeren in een rijke schooldag, ‘waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen.’ Dit klinkt naar een méér dan innige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, met (geld)sturing vanuit de gemeente. Meer basisvoorziening dan dit kun je toch niet krijgen?

Naast aandacht voor het nieuwe regeerakkoord in deze BBMP véél aandacht voor spelen in de kinderopvang. Hoe pak je het aan in je kindcentrum, moet veiligheid vooropstaan en hoe kijkt de wetenschap naar het spel van kinderen?

Bestel de nieuwe BBMP in print (op=op) via Uitgeverij SWP of in PDF via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee en ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau!

Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP