Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

VERBINDING ZOEKEN (REDACTIONEEL BBMP NR. 06 2023)

In de kinderopvang leek de afgelopen maanden een bijna weldadige rust te heersen. Deels door een leegloop bij branchepartijen, die zichzelf opnieuw op de rails moeten zetten. Zichzelf opnieuw uitvinden. Personele wisselingen bieden daartoe altijd kansen. Rust was er ook omdat het kabinet Rutte IV was gevallen en iedereen de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen moest afwachten. Politiek staat alles in de ijskast.


Tegelijk biedt zo’n rustperiode unieke kansen. Want er ligt al heel wat op tafel. Kinderopvangminister Van Gennip heeft in het voorjaar van 2023 heel degelijke onderzoeken gepubliceerd over een nieuw financieringsstelsel en daarna, bijna radeloos, contact gezocht met de sector om samen te zoeken naar ‘de juiste weg’ richting een nieuw stelsel voor kinderopvang. Door haar wat onwennig en lacherig benoemd als de ‘greenfields-benadering.’

Daarna werd het stil. De politiek was aan zet met verkiezingsprogramma’s, met plannen voor al dan niet gratis kinderopvang. Of, zoals Geert Wilders, zonder plannen.

Maar het was een rust die velen in de kinderopvang niet beviel. Achter de schermen zijn ‘kinderopvangpartijen’ daarom volop bezig geweest om elkaar, de politiek, het ministerie en politieke partijen te bewerken, met als doel om samen te komen tot een houdbaar kinderopvangstelsel.

De kinderopvang beseft gelukkig dat nú het momentum is om te komen met duurzame voorstellen – met een routekaart zelfs – waar de politiek meteen mee aan de slag kan. Want nú kan de kinderopvang doorpakken. En dat komt vooral door twee prangende maatschappelijke thema’s: kansengelijkheid voor alle kinderen en de voor overheid en politiek uiterst pijnlijke toeslagenaffaire. Over kansengelijkheid kunnen we simpel zijn: het is meer dan hot tegenwoordig. In het onderwijs, in de politiek – en gelukkig ook steeds meer in de kinderopvang – is werkelijk iedereen met dit thema bezig. Daar kunnen we als kinderopvang bij aanhaken. Vooral voor de kinderen en vanuit maatschappelijk oogpunt. Maar voor onze eigen business is het ook niet slecht.

En de toeslagenaffaire, die hangt nog steeds als een molensteen om de nek van Haagse politici. Hoewel velen in de kinderopvang aanvankelijk nog schamperden ‘Die toeslagen voor ouders, daar wil de politiek écht niet vanaf’ was het ‘Den Haag’ allang duidelijk dat de financiering van kinderopvang echt anders moet. Een andere financiering, een ander stelsel. Kinderopvangers, grijp die kans!

Bestel de nieuwe BBMP via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee, ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau en krijg onder andere toegang tot Kinderopvang Kennis! 
 
Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP