Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

THEMA’S: VOORSCHOOLSE EDUCATIE EN OEKRAÏNE (REDACTIONEEL BBMP NR. 3, 2022)

In dit themanummer van Kindcentrum BBMP verdiepen we ons in de voorschoolse educatie. Wat is de stand van zaken en hoe ziet de toekomst van de VE eruit? Beter nog: in welke richting willen we onze voorschoolse educatie ontwikkelen?

In dit themanummer van Kindcentrum BBMP verdiepen we ons in de voorschoolse educatie. Wat is de stand van zaken en hoe ziet de toekomst van de VE eruit? Beter nog: in welke richting willen we onze voorschoolse educatie ontwikkelen? Daarnaast natuurlijk aandacht voor de komst van de vele Oekraïense vluchtelingen naar Nederland, veelal moeders met kinderen.

Het ministerie van Onderwijs is voortvarend van start gegaan met de opvang van deze nieuwkomers, en – na een aarzelende start – komt ook het ministerie van SZW met initiatieven, informatie en besluiten richting kinderopvang.

De kinderopvang zélf is sneller geweest. Brancheorganisaties en ouderverenigingen zijn volop in overleg met elkaar en met het rijk. De brancheorganisaties bieden hun leden informatie en ondersteuning. En kinderopvangorganisaties organiseren, vaak in samenwerking met hun gemeente, op veel plekken speelmiddagen voor Oekraïense kinderen en hun moeders. Lees het artikel en laat je inspireren.

Wat de betreft de voorschoolse educatie, natuurlijk hebben we een overzichtsverhaal over de invoering van meer en betere VE door de gemeenten, sinds 1 januari 2022. Wat hebben gemeenten en VE-aanbieders gedaan, hoe is de urenuitbreiding verlopen?

En we noteren brede pleidooien vanuit de kinderopvang om de voorschoolse educatie nog verder uit te breiden. Waarom krijgen kinderen jonger dan 2,5 jaar niet ook een aanbod? Waarom krijgen pedagogisch medewerkers niet meer voorbereidingstijd voor hun werk met álle kinderen?

Ook kijken we naar de Amsterdamse praktijk van intensief en kwalitatief toezicht op de voorschoolse educatie. We vergelijken de Amsterdamse aanpak met de verschillende scenario’s die zijn gemaakt voor toekomstig toezicht op VE. En, om vast wat te verklappen: wat er in de hoofdstad gebeurt, zou overal de norm mogen zijn. 

Bestel de nieuwe BBMP in print (op=op) via Uitgeverij SWP of in PDF via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee en ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau!

Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP