Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

Contact

Kindcentrum BBMP
is een uitgave van uitgeverij SWP.
 

Colofon

Uitgever
Paul Roosenstein

Hoofdredacteur
Aart Verschuur

Marketing
Coby Faber

Vormgeving
Landgraphics

 

Postadres
Uitgeverij SWP
o.v.v. vakblad BBMP
Postbus 12010
1100 AA  Amsterdam-Zuidoost

Bezoekadres
Spaklerweg 79
1114 AE Amsterdam-Duivendrecht

Telefoon 020 - 3307200
W. www.swpbook.com

De abonnementenadministratie wordt verzorgd door:

Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel.: (0)251-25 79 24
Fax: 0251-31 04 05

Nieuwe abonnementen, mutaties en opzeggingen etc kunt u doorgeven via de servicepagina: www.aboland.nl of per post. Een nieuw abonnement gaat in vanaf de eerstvolgende te verschijnen editie en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk drie maanden vóór afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Naam
E-mailadres
Telefoon
Abonneenummer
Onderwerp
Bericht