Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Thema: Opleidingen (REDACTIONEEL BBMP NR. 04 2023)

Leren en ontwikkelen in allerlei vormen, dat staat in dit themanummer van Kindcentrum BBMP centraal. Lees het als (jezelf) opleiden in brede zin. Bijvoorbeeld via een officiële AD Pep-opleiding, we spreken met de opleidingscoördinator van Fontys. In de opleiding is de T-shaped professional nu meer geïntegreerd in het curriculum.


Maar je kan jezelf ook informeel verbeteren. De kinderopvangdirecteuren van de bdKO vertellen uitgebreid hoe zij dit aanpakken, je krijgt meteen zin om aan te haken. Of ben je pedagogisch coach? Dan is de CoachKamer van het Expertisecentrum Kinderopvang geschikt, daar praat je met medeprofessionals en bevraag je elkaars ideeën en handelen.

Volop in ontwikkeling is ook de kindcentragedachte in ’s-Hertogenbosch. In nieuw beleid, afgestemd met onderwijs en kinderopvang, kiest de gemeente voor meer flexibiliteit, met minder blauwdrukken. Want je kunt niet op iedere wijk dezelfde visie loslaten.
 
Ook kinderopvangorganisatie Vlietkinderen is geflexibiliseerd, met nieuwe functies, daaraan aangepaste BBL-opleidingen en meer uitgebreide loonschalen. Er is nu een nieuwe functie tussen groepshulp en pedagogisch medewerker in en er zijn meer doorgroeimogelijkheden voor pedagogisch medewerkers, wat wij in de kinderopvang zo hard nodig hebben.
 
En een zaal vol geïnteresseerde bso-aanbieders wilde weleens leren hoe je de buitenschoolse opvang interessant houdt voor oudere kinderen, hét pijnpunt in de bso. In deze BBMP een verslag van het congres Boeien & Groeien. Differentiatie, samenwerking met onderwijs en andere partners én de inzet van ‘anders’ gekwalificeerde medewerkers blijken het geheim.
 
Laten we niet vergeten de ontwikkeling van de kinderopvang zelf. Zes grote kinderopvangorganisaties hebben de branche verbaasd met het initiatief voor een kwaliteitscode kinderopvang. Zij willen, in voorbereiding op het nieuwe financieringsstelsel waar politiek en beleidsmakers zo mee worstelen, dat de kinderopvang zélf verantwoordelijkheid neemt.
 
De discussie over publiek versus privaat moet maar eens afgelopen zijn. Door elkaar zo openlijk en fel te bestrijden wordt de kinderopvang lamgeslagen en hebben we geen enkele invloed op de keuzes die politiek en overheid maken. Kern: accepteer ons hybride stelsel, met al dan niet commerciële partijen. In ‘ruil’ daarvoor moet iedereen transparant zijn over de bedrijfsvoering en z’n ‘fair share’ pakken, ook op het gebied van samenwerking met onderwijs en VVE.
 

Bestel de nieuwe BBMP via Kinderopvangkennis.nl. Hier kun je ook een artikel (naar keuze) los bestellen of word abonnee, ontvang o.a. het boek Verderbij cadeau en krijg onder andere toegang tot Kinderopvang Kennis!

Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP