Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

In het nieuwe nummer

BBMP #6 2021

Thema Digitaal werken

Bij Kindcentrum BBMP zijn we mensen van de inhoud, we zijn niet anders gewend dan van elk nummer een kwaliteitsvol tijdschrift te maken. Of het nu – dit afgelopen jaar – om de thema’s duurzaamheid, opleidingen of monitoren van kinderopvangkwaliteit gaat.
We leven in roerige tijden. We hebben net – hopelijk – de coronapandemie achter de rug, nu het overgrote deel van ons is ingeënt tegen Covid. En de economie lijkt – vooralsnog – booming, de kinderopvang kan weer draaien als een tierelier.
Een uitgebreid en gevarieerd themanummer over opleidingen, leren en ontwikkelen. Met tal van enthousiaste bijdragen uit, onder meer, het onderwijs. Natuurlijk aandacht voor de diverse Ad-PEP-opleidingen, nu in hun derde bestaansjaar. De opleiding is een groot succes. Je kan er veel kanten mee op, zowel in onderwijs als in kinderopvang.
Met veel plezier haakt dit themanummer van Kindcentrum BBMP aan bij de Groene Agenda Kinderopvang. Het startschot daarvoor wordt deze maand, mei 2021, gegeven. De Groene Agenda is een initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, Ruimte-OK, de brancheorganisaties BK en BMK en oudervereniging BOinK.
In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2021 wordt het neoliberalisme door de politiek in de breedte afgezworen, het heeft in de afgelopen veertig jaar te diepe sporen getrokken. Deze diepe sporen verklaren in hoge mate de problemen en de tekorten in het functioneren van de overheid, waarvan de kinderopvangtoeslagaffaire een pijnlijke illustratie vormt.
Werken aan inclusie en diversiteit klinkt als een taai onderwerp. En taai is het zeker, in maatschappelijke zin. Toch zijn wij in staat geweest een uiterst behapbaar nummer te maken, waar elke kinderopvangdirecteur, manager en medewerker zijn of haar voordeel mee kan doen.
Ict krijgt steeds meer vaste voet in de kinderopvang en dat is een goede ontwikkeling. Maar het kan meer en het kan beter. Daarom staat dit ict-themanummer in het teken van alles beter maken: het ict-landschap binnen de organisatie, het slimmer meten van klanttevredenheid, de koppeling van kindvolgsystemen tussen kinderopvang en onderwijs.
Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Nieuws

Aanvullende coronamaatregelen kinderopvang vanaf 28 november 2021Vanaf afgelopen zondag (28 november) gelden er beperkte aanvullende maatregelen in de Nederlandse kinderopvang om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, dat heeft het kabinet op vrijdagavond 26 november bekend gemaakt. De belangrijkste wijzigingen op een rij:
Corona: basisscholen blijven nog openDe basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal onderwijs blijven open. Dat heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. Wel gaan er vanaf maandag 29 november ook aanvullende maatregelen gelden in het onderwijs. Die maatregelen zijn bedoeld om Covid-besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen.
De nieuwe BBMP: Digitaal werken in de kindervang. Bestel nu!De laatste editie van 2021 staat in het teken van ICT en digitaal werken in de kinderopvang. Het is een gevarieerd nummer. In de rubriek Wetenschap vind bijvoorbeeld je een artikel over de voordelen van digitaal lezen door peuters.
NIEUW | Meertalig opvoeden

“Met mama praat ik Nederlands, met papa Italiaans en met mijn zus Frans”

Meertalig opgroeien is een mooi cadeau voor kinderen. Ze switchen moeiteloos van de ene naar de andere taal, het is goed voor hun cognitieve ontwikkeling en ze bouwen een enorme woordenschat en een groot referentiekader op. Maar meertalig opvoeden gaat niet vanzelf. In dit nieuwe boek antwoord op vele vragen over meertalig opvoeden. 
Steeds meer basisschoolklassen naar huis gestuurd om coronaKinderen op de basisschool vormen nu de groep met meeste positieve Covid-testen. Het gaat om nieuwe records sinds de start van de coronacrisis. Opvallend in de weekcijfers is met name de hoge besmettingsgraad bij kinderen, die boven alle andere leeftijdsgroepen uitsteekt. Met één op de vijf besmettingen zijn de 5 tot 14-jarigen de groep met de meeste positieve testen, vorige week was dit nog 18 procent.
TintelTuin: mondkapjesadvies voor 4 tot 12-jarigen tijdens bso-rit‘Chauffeurs gaan weer mondkapjes dragen en ook kinderen wordt gevraagd een mondkapje op te doen tijdens de rit tussen school en bso. Willen jullie je kind hiervoor een mondkapje meegeven?’ Zo luidt de informatie die vorige week is verstuurd naar 6000 ouders van kinderdagopvangorganisatie TintelTuin, veelal gevestigd in Amsterdam-Noord.
Het sectorrapport kinderopvang met de jaarcijfers van 2020 staat online bij het Waarborgfonds Kinderopvang. Het geeft een objectief en onafhankelijk beeld van de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weer, voor het 17e jaar op rij nu.
Ook Raad van State trekt lessen uit kinderopvangtoeslagaffaireDe Raad van State heeft in de toeslagenaffaire veel te lang de harde lijn van de Belastingdienst gevolgd. De hoogste bestuursrechter biedt daarom zijn excuses aan de gedupeerde ouders aan. Dat concludeert de Raad van State na een ‘reflectie’ op zijn eigen aandeel in de toeslagenaffaire. Toeslagouders hadden een betere rechtsbescherming moeten krijgen.
KindVak verplaatst naar 29 september – 1 oktober 2022Dé vakbeurs voor kinderopvang en onderwijs professionals gaat naar het najaar van 2022! Onze ambitie is en blijft een succesvolle beurs neer te zetten, voor jou als bezoeker, voor onze standhouders en alle workshopgevers. Gezien de huidige onzekerheid omtrent Corona hebben wij besloten niet af te wachten, maar zelf de knoop door te hakken en de beurs te verplaatsen van januari naar september.
NOT afgelast vanwege oplopende coronabesmettingscijfersDe NOT, die van 30 november t/m 4 december zou plaatsvinden in Jaarbeurs Utrecht, is afgelast. De beurs voldoet weliswaar aan alle voorwaarden van een doorstroomevenement, echter in afstemming met de onderwijssector, exposanten en onderwijsvakbonden is besloten het evenement niet door te laten gaan. Het stijgend aantal besmettingen raakt ook het onderwijs hard en veel scholen richten zich nu uitsluitend op strikt noodzakelijke werkzaamheden. De volgende editie van de NOT vindt plaats van 24 tot en met 28 januari 2023 Maar is tot nader order uitgesteld. Mocht jij je in de tussentijd willen ontwikkelen als pm’er? Lees dan verder.
Meldpunt FNV overspoeld met klachten bkr-regelHet FNV-meldpunt beroepskracht-kindratio (bkr) heeft de afgelopen weken honderden meldingen van kinderopvangmedewerkers en ouders ontvangen. Zij geven aan dat de wettelijke grens van het minimaal aantal beroepskrachten dat op een groep mag staan, niet wordt nageleefd. Uit veruit de meeste van de bijna 700 meldingen (82 procent) bleek dat dat zelfs minimaal eens per week gebeurt.
Het ministerie van SZW heeft een voorstel gestuurd naar brancheorganisaties in de kinderopvang voor een bewaarplicht van één jaar van gegevens, zoals die vermeld zijn in de Wet Kinderopvang. Het gaat dan vooral om de bewaarplicht van de VOG-gegevens van medewerkers.
Kijken: Videoclip Groentesoep. Maak van gezond eten een feest!

Peentjes en peultjes
Paprika en bleekselderij
Knollen komkommer en pastinaak
Knoflook en ui voor die pittige smaak"


Maak van gezond eten een feestje met de nieuwe videoclip Groentesoep! Het vrolijke nummer uit het muzikale doeboek Operapiraat van Jeroen Schipper kun je vanaf nu afspelen in de groep of thuis.
Kijk en zing mee!

Leervertragingen en zorgen over welzijn door coronaAls gevolg van corona hebben leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs achterstanden opgelopen. De ernst hiervan verschilt per leerling en schoolsoort. Op basisscholen is de leervertraging bij rekenen het grootst. Dit blijkt uit de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs.
Bijna alle kinderopvangmedewerkers ervaren hoge werkdrukUit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn onder bijna 5500 medewerkers in de kinderopvang blijkt dat 92 procent van de medewerkers een hoge werkdruk ervaart. Te weinig collega’s en teveel kinderen op een groep zijn volgens een overgrote meerderheid van de respondenten de belangrijkste veroorzakers van de werkdruk. Daarnaast spelen de hoeveelheid administratief werk en niet-groepsgebonden werkzaamheden een rol.
De Gelijke Kansen Alliantie heeft ‘De 151 van de GKA’ gepubliceerd: een index van 151 interventies voor gelijke kansen. Het digitale boekwerk is bedoeld ter inspiratie en herkenning voor iedereen die zich inzet voor gelijke kansen in zijn of haar eigen regio.
Op 18 oktober is een nieuwe beslisboom corona gepubliceerd door Jeugdartsen Nederland en oudervereniging BOinK. De nieuwe beslisboom sluit beter aan bij de praktijk van de onderwijs- en kinderopvangprofessional.
Vanaf 2023 zal de bekostiging van het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden veranderen. Alles wordt eenvoudiger. Aanleiding voor de eenvoudiger bekostigingssystematiek is het feit dat het huidige systeem als complex, sturend en lastig voorspelbaar wordt gezien.
FNV Zorg & Welzijn maakt zich zorgen over meldingen van medewerkers uit de kinderopvang over de beroepskracht-kindratio. Pedagogisch medewerkers worden door hun werkgever gevraagd de wettelijke grens van het aantal kinderen per groep te overschrijden. De vakbond heeft daarom een meldpunt geopend. Ze wil weten of het om incidenten gaat of dat er sprake is van een trend.
Het kabinet verhoogt per 2022 het kindgebonden budget vanaf het tweede kind met 70 euro per jaar. De ministerraad stuurt het besluit ter advisering naar de Raad van State. De verhoging van het kindgebonden budget is onderdeel van maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd om de koopkracht te repareren.
In de periode van 2015 tot en met 2020 zijn circa 1110 kinderen uit huis geplaatst van ouders die gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid keek het CBS hoeveel kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst.
De storing waar Justis sinds 15 oktober mee te kampen heeft, is nog niet opgelost. De verwachting is dat de storing deze week ook nog niet wordt verholpen. De systemen die nodig zijn voor het aanvragen, afgeven en verlengen van bijvoorbeeld vog’s zijn daarom niet beschikbaar. Samen met de externe leverancier wordt ‘met man en macht gewerkt’ aan een oplossing.
Dyslexie of dyscalculie? Zo zit het met vergoedingHeeft je kind dyslexie of dyscalculie? Dan is het van belang dat dit vroegtijdig wordt opgespoord en hij of zij hier goede begeleiding bij krijgt. Zo is de kans het kleinst dat het de ontwikkeling van het kind niet in de weg zit. Dit kan vanuit school, maar ook buiten de schoolmuren van bijvoorbeeld een orthopedagoog. Maar hoe regel je deze zorg? En hoe zit het met de vergoeding en je zorgverzekering? We leggen het je uit.
Kinderopvang luidt noodklok over personeelstekortDe Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) meldt dat er enorme personeelstekorten zijn in de kinderopvang. Dit naar aanleiding van een brief van kinderopvangorganisatie TintelTuin die aan ouders is gestuurd over mogelijke sluiting van groepen.
Getipt door een vakgenoot: ZebraZebra was een bijzondere zebra. Net als andere zebra's had hij zwarte en witte strepen. Maar hij had ook zwarte en witte dagen. Vandaag is Zebra verdrietig. Gelukkig heeft hij veel vriendjes die hem willen opvrolijken. Zal het lukken?

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: