Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

In het nieuwe nummer

BBMP #1 2022

Thema Spelen

Een uiterst apart regeerakkoord hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgeleverd. Je begint je bijna af te vragen wie nu wie heeft gepiepeld. Ik denk dat D66 de andere partijen volledig in de nekklem heeft gezet, zonder dat die het zelf nog goed beseffen.
Bij Kindcentrum BBMP zijn we mensen van de inhoud, we zijn niet anders gewend dan van elk nummer een kwaliteitsvol tijdschrift te maken. Of het nu – dit afgelopen jaar – om de thema’s duurzaamheid, opleidingen of monitoren van kinderopvangkwaliteit gaat.
We leven in roerige tijden. We hebben net – hopelijk – de coronapandemie achter de rug, nu het overgrote deel van ons is ingeënt tegen Covid. En de economie lijkt – vooralsnog – booming, de kinderopvang kan weer draaien als een tierelier.
Een uitgebreid en gevarieerd themanummer over opleidingen, leren en ontwikkelen. Met tal van enthousiaste bijdragen uit, onder meer, het onderwijs. Natuurlijk aandacht voor de diverse Ad-PEP-opleidingen, nu in hun derde bestaansjaar. De opleiding is een groot succes. Je kan er veel kanten mee op, zowel in onderwijs als in kinderopvang.
Met veel plezier haakt dit themanummer van Kindcentrum BBMP aan bij de Groene Agenda Kinderopvang. Het startschot daarvoor wordt deze maand, mei 2021, gegeven. De Groene Agenda is een initiatief van het Waarborgfonds Kinderopvang, Ruimte-OK, de brancheorganisaties BK en BMK en oudervereniging BOinK.
In de aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen van 2021 wordt het neoliberalisme door de politiek in de breedte afgezworen, het heeft in de afgelopen veertig jaar te diepe sporen getrokken. Deze diepe sporen verklaren in hoge mate de problemen en de tekorten in het functioneren van de overheid, waarvan de kinderopvangtoeslagaffaire een pijnlijke illustratie vormt.
Werken aan inclusie en diversiteit klinkt als een taai onderwerp. En taai is het zeker, in maatschappelijke zin. Toch zijn wij in staat geweest een uiterst behapbaar nummer te maken, waar elke kinderopvangdirecteur, manager en medewerker zijn of haar voordeel mee kan doen.
Ict krijgt steeds meer vaste voet in de kinderopvang en dat is een goede ontwikkeling. Maar het kan meer en het kan beter. Daarom staat dit ict-themanummer in het teken van alles beter maken: het ict-landschap binnen de organisatie, het slimmer meten van klanttevredenheid, de koppeling van kindvolgsystemen tussen kinderopvang en onderwijs.
Dit keer een bijzonder gevarieerd nummer van Kindcentrum BBMP, helemaal in het teken van ‘leren en ontwikkelen’. Ontwikkel de kinderopvang, zo roept het platform Toekomst van Arbeid op. Het platform voorziet een verdere ‘vermaatschappelijking’ van de kinderopvang en denkt dat de politiek klaar is met toeslagaffaires en verminderende kwaliteit van ons basisonderwijs. Oplossingen zullen worden gezocht in breed toegankelijke kinderopvang en een brede schooldag, met brede talentontwikkeling voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?
Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP sluiten we aan bij het babycongres, op 24 maart in ’t Spant! in Bussum. Daar geven Wilmie Colbers en Marije Magito workshops over baby-opvang, in dit nummer kunt u (na)lezen wat hun boodschap is. Wilmie Colbers gaat uitgebreid in op het leiden van babygroepen, Marije Magito wijst op de gevaren van onderprikkeling van baby’s. Ja, u leest het goed.
Kinderen kunnen vastlopen door een complex aan oorzaken. Naast stoornissen in gedrag kunnen ouders aanlopen tegen opvoedproblemen, relatieproblemen, werkloosheid, schuldenproblematiek of taalbarrières.
Kinderopvang en ict, in onze sector lopen we niet bepaald voorop. En misschien is dat niet eens zo erg, werken met kinderen moet immers onze prioriteit blijven. Toch is er meer mogelijk. En dan spreken we niet over digitale luiers, maar wel bijvoorbeeld over forecasting.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?
In dit themanummer opleidingen bieden we een gevarieerd palet over diverse aspecten die met opleidingen te maken hebben. Veel aandacht voor de tweejarige opleiding Ad PEP – Associate degree Pedagogisch Educatief Professional. De opleiding overbrugt de kloof tussen mbo-4 en hbo en is gekwalificeerd als hbo-niveau. Ideaal voor werkende mbo’ers die op een hoger plan willen komen en werken.
Voor dit themanummer over duurzaamheid is Kindcentrum BBMP een enthousiaste samenwerking aangegaan met Ruimte OK, waar veel kennis is over alle verschillende gebouwlijke aspecten van duurzame kinderopvang. Kinderdagverblijven zullen niet meteen te maken krijgen met de maatregelen uit het klimaatakkoord van het kabinet, maar dat kan opeens anders liggen als je deel uitmaakt van een groot integraal kindcentrum. Toch valt er ook voor kleinere organisaties veel te verdienen met energiebesparing.
In de maand maart staat babyopvang her en der centraal. Kindcentrum BBMP sluit zich daar graag bij aan. Op 6 maart hield kinderopvangorganisatie TintelTuin in het Zaantheater in Zaandam een bijzondere bijeenkomst over haar nieuwe koers in de babyopvang. In een ‘De Wereld Draait Door’-achtige setting zijn deskundigen met elkaar in gesprek gegaan over babyopvang. In ons vorige BBMP-nummer hebben we al uitgebreid bericht over de bijzondere babykoers van TintelTuin.
In dit eerste nummer van 2019 kunt u kennismaken met de nieuwe columnist van Kindercentrum BBMP: Muriëlle Springer, directeur-bestuurder van KinderRijk en bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Muriëlle vervangt onze gewaardeerde columnist Corona Koek, die jarenlang met veel plezier voor Kindercentrum BBMP heeft geschreven.
In dit nummer vraagt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang/BMK zich af wat de kinderopvang kan bijdragen aan de deeltijdcultuur in onze samenleving. Die deeltijdcultuur houdt in dat vrouwen, na 50 jaar emancipatie, nog steeds een 'kleine bijbaan' prefereren boven een toppositie in het bedrijfsleven. Ook al hebben ze alle diploma's van de wereld.
Zingeving, verbondenheid en autonomie. Dat is wat mensen gelukkig maakt. Hoe past kinderopvang in dit rijtje? Als een jas, zal ik u zeggen. Kinderen ter wereld brengen, ze grootbrengen en opvoeden is een essentie van het leven. Misschien niet in het leven van ieder individu, maar wel als collectief.
Leert de kinderopvang het dan nooit? Drie branceorganisaties! Ik hoor al 25 jaar dat de kinderopvang zich geen calimerocomplex moet laten aanpraten. Maar dit is wel het tegenovergestelde. Zo groot is de kinderopvang nu ook weer niet. De kinderopvang leert het zeker wel. Het scholingsbeleid ademt de geest van de erkenning van de professionaliteit van pedagogisch medewerkers. Kinderopvang is een vak!
Armoede is van alle tijden. Alleen het gezicht van armoede verandert. De negentiende eeuwse armoede had een ander gezicht dan de armoede van de jaren 50 en de jaren-50- armoede uitte zich anders dan de armoede van nu. Armoede is ook relatief. In de tijd van de wederopbouw was het heel gewoon dat je als kind één dubbele boterham met kaas kreeg en dat alle volgende dubbele boterhammen belegd waren met een dun laagje goedkope margarine en jam.
'De gemiste kans op een toegangsrecht voor alle kinderen is uitstel maar geen afstel. Het is nu aan de gemeenten om maximaal in te zetten op het materieel regelen van een toegangsrecht voor alle kinderen.' Dat schrijft Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep in de februari-nieuwsbrief van Kindcentra 2020.
Het platteland is hip. Niet iedereen weet dat al, maar dat gaat niet lang meer duren. U vraagt zich af in welke glazen bol ik nu weer kijk. In die van mezelf en daarmee relativeer ik meteen mijn eigen uitspraak.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
Het effect van de ProefkrecheWat is het nut van stimuleringsprogramma's voor peuters en kleuters uit risicogroepen? Deze vraag is verre van nieuw: tussen 1970 en 1975 leidde em. hoogleraar Dolph Kohnstamm de Proefkreche: een speciaal kinderdagverblijf voor onderzoek naar het effect van een intensief stimuleringsprogramma. Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvangIn maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Nieuws

Nu verkrijgbaar de nieuwe BBMP (thema Spelen)Naast aandacht voor het nieuwe regeerakkoord in deze BBMP véél aandacht voor spelen in de kinderopvang. Hoe pak je het aan in je kindcentrum, moet veiligheid vooropstaan en hoe kijkt de wetenschap naar het spel van kinderen?
Een minister voor kinderopvang en twee nieuwe onderwijsministersTot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is Karien van Gennip (CDA) benoemd. Kabinet Rutte IV kent geen staatssecretaris meer voor kinderopvang, de minister wordt zelf verantwoordelijk voor kinderopvang, de stelselherziening (gratis kinderopvang) en de hersteloperatie (toeslagenaffaire).
Vacature | Manager KinderopvangBen jij die inspirerende, verbindende, coachende manager Kinderopvang die het leuk vindt om nieuwe mensen te ontmoeten? Bekijk de vacature en reageer!
Kabinet vraagt kinderopvang om voorrang zorgpersoneelDe branchepartijen in de kinderopvang zijn door het kabinet gevraagd om, indien mogelijk, zorgpersoneel voorrang te geven bij het afnemen van kindplaatsen. Het gaat om zorgmedewerkers die tijdelijk meer opvang nodig hebben, omdat zij bijvoorbeeld extra diensten moeten draaien vanwege de Covid-pandemie.
Nieuw | Breedbekkikker. Helpt kinderen om na te denken over hun sterke eigenschappenBreedbekkikker heeft een hele grote mond, maar er was bijna niemand die hem goed verstond. Daar is hij een beetje verdrietig om. Gelukkig kan de slimme slang, die zelf slist, hem wel verstaan. Slang vertelt hem dat er nog meer dieren zijn zoals zij: dieren die ook minder goed kunnen praten, maar iets anders juist heel goed kunnen. Zal Breedbekkikker ook ontdekken wat hij goed kan.
Buiten spelen in de winter: 3700 kinderopvanglocaties doen meeBuiten spelen in de winter moet vanzelfsprekend worden. Terwijl kinderen in de zomermaanden gemiddeld 17 uur per week buiten spelen, is dit in de koude maanden slechts 8 uur per week. Daarentegen brengen kinderen veel meer tijd achter een schermpje door.
Basisonderwijs en bso’s weer openVanaf maandag 10 januari 2022 zijn de buitenschoolse opvang (bso) en de scholen in het primair en voortgezet onderwijs weer open, na drie weken gedwongen sluiting door corona. Er blijven voor onderwijs en bso’s wel diverse maatregelen gelden om de verspreiding van de omikron-variant van het coronavirus te beteugelen.
Maandelijkse gegevenslevering kinderopvang aan Belastingdienst van startKinderopvangorganisaties zijn sinds 1 januari 2022 wettelijk verplicht maandelijks opvanggegevens van elk ingeschreven kind door te geven aan de dienst Toeslagen van de Belastingdienst.
BOinK: kinderopvangmedewerkers weggekocht door onderwijsEr komen steeds meer berichten van contracten die worden opgezegd door de kinderopvang. Eerst waren het contracten van ouders die over twee maanden met kinderopvang zouden starten. Nu gaat het om ouders die al gebruikmaken van de kinderopvang. Het personeelstekort in de kinderopvang is zo hoog opgelopen, dat organisaties overeenkomsten met ouders eenzijdig stopzetten.
Voor de kinderopvang is een nieuwe, opgefriste versie van het model intern klachtenreglement gemaakt. Inhoudelijk is er weinig veranderd. Vooral het taalgebruik is aangepast, zodat voor ouders en kinderopvangorganisaties duidelijker is wat ze kunnen en/of moeten doen wanneer ouders ergens ontevreden over zijn. Verder sluit het nieuwe model beter aan bij de eisen uit de Wet kinderopvang.
Urenuitbreiding voorschoolse educatie goed verlopenDe urenuitbreiding in de voorschoolse educatie (VE) is door nagenoeg alle gemeenten ingevoerd en door ve-aanbieders geïmplementeerd. Alle doelgroeppeuters van 2,5-4 jaar hebben nu een ve-aanbod van (minimaal) 960 uur. Daarnaast is per 1 januari de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschoolse educatie wettelijk genormeerd.
Quarantaine-advies voor kinderopvangpersoneel bij meer dan twee besmettingen op een groepOp vrijdag 24 december is het OMT in haar advies dieper ingegaan op het quarantainebeleid voor medewerkers in de kinderopvang of het primair onderwijs. Het kabinet heeft dit advies overgenomen.
Basisscholen en buitenschoolse opvang tot 10 januari dichtBasisscholen, scholen voor speciaal (basis)onderwijs en de buitenschoolse opvang zijn in de week voor de kerstvakantie dichtgegaan. Dit als onderdeel van de lockdown waartoe het kabinet op zaterdag 18 december heeft besloten vanwege de coronapandemie. Op 3 januari besluit het kabinet of en wanneer kinderopvang en basisonderwijs weer open kunnen.
Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar.
  • Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft.
  • Positief getest: isolatieperiode van 5 naar 7 dagen
Nieuw: app voor schonere lucht in kinderopvangDe app ‘schone lucht kinderopvang en school’ helpt om de luchtkwaliteit in de groepsruimtes en slaapruimtes te verbeteren. Het belangrijkste onderdeel van deze app is het stappenplan waarmee je als pedagogisch medewerker, locatiemanager of houder eenvoudig en direct aan de slag kunt.
Wat meldt het nieuwe regeerakkoord over kinderopvang?Het nieuwe kabinet Rutte schrijft over de nieuwe plannen voor de kinderopvang dat het wil zorgen ‘voor een goede start voor ieder kind op de kinderopvang, met het oog op de ontwikkeling van het kind’. Dit om het ouders makkelijker te maken om te werken.
NIEUW | Meertalig opvoeden

“Met mama praat ik Nederlands, met papa Italiaans en met mijn zus Frans”

Meertalig opgroeien is een mooi cadeau voor kinderen. Ze switchen moeiteloos van de ene naar de andere taal, het is goed voor hun cognitieve ontwikkeling en ze bouwen een enorme woordenschat en een groot referentiekader op. Maar meertalig opvoeden gaat niet vanzelf. In dit nieuwe boek antwoord op vele vragen over meertalig opvoeden. 
Brancheorganisaties kinderopvang over regeerakkoord: ouders met lage inkomens duurder uitDe brancheorganisaties voor kinderopvang zijn blij dat het nieuwe kabinet ouders meer vergoeding voor kinderopvang wil geven. Maar ze vinden ook dat te weinig ouders er baat bij hebben. Volgens de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) profiteren vooral ouders met hoge inkomens van de plannen in het nieuwe regeerakkoord.
De nieuwe BBMP: Digitaal werken in de kindervang. Bestel nu!De laatste editie van 2021 staat in het teken van ICT en digitaal werken in de kinderopvang. Het is een gevarieerd nummer. In de rubriek Wetenschap vind bijvoorbeeld je een artikel over de voordelen van digitaal lezen door peuters.
Andere reacties vanuit kinderopvang op regeerakkoordJeanine Lemmens van KidsFoundation schuift aan bij radiozender BNR en noemt het daar ‘een gemiste kans dat de brede toegankelijkheid, op advies van de SER, niet is meegenomen in het regeerakkoord’.
Wat meldt het nieuwe regeerakkoord over onderwijs?De nieuwe coalitie onder leiding van Mark Rutte heeft een flinke onderwijsambitie en doet de grootste investering ooit. Het gaat om bijna 7 miljard euro structureel extra voor onderwijs en kinderopvang. Daar bovenop komt een investering van 13,2 miljard euro.
Reacties uit het onderwijs op regeerakkoordOnderwijsplannen van het komende kabinet stemmen hoopvol, zegt de PO-Raad. Het dichten van de salariskloof en een masterplan structurele bekostiging voor versterking van de onderwijskwaliteit zijn ‘zaken waar het onderwijs al heel lang om vraagt’, verwoordt PO-Raad-voorzitter Freddy Weima.
Scholen en kinderopvang mogen niet zomaar dichtOudervereniging BOinK ontvangt signalen dat kinderdagverblijven zelf besluiten tussen kerst en oud & nieuw hun deuren sluiten ‘om medewerkers rust te geven’. De organisatie wijst erop dat de kinderopvang op eigen initiatief niet zomaar mag worden gesloten, ook al kan het zich ‘heel goed voorstellen dat pedagogisch medewerkers toe zijn aan vakantie na dit hectische jaar’.
Schadevergoeding voor kinderopvangorganisaties voor van de weg halen StintKinderdagverblijven en de producent van Stint hebben recht op een schadevergoeding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dit omdat het ministerie het vervoermiddel onterecht van de weg van de weg heeft gehaald. Dat heeft de Raad van State beslist in het hoger beroep dat het ministerie had ingesteld.
Kijken: Videoclip Groentesoep. Maak van gezond eten een feest!

Peentjes en peultjes
Paprika en bleekselderij
Knollen komkommer en pastinaak
Knoflook en ui voor die pittige smaak"


Maak van gezond eten een feestje met de nieuwe videoclip Groentesoep! Het vrolijke nummer uit het muzikale doeboek Operapiraat van Jeroen Schipper kun je vanaf nu afspelen in de groep of thuis.
Kijk en zing mee!

Getipt door een vakgenoot: ZebraZebra was een bijzondere zebra. Net als andere zebra's had hij zwarte en witte strepen. Maar hij had ook zwarte en witte dagen. Vandaag is Zebra verdrietig. Gelukkig heeft hij veel vriendjes die hem willen opvrolijken. Zal het lukken?

De video: Marilse Eerkens tijdens BBMP IKK bijeenkomst: