Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

In het nieuwe nummer

BBMP #2 2024

Thema


Bedrijfsvoering

Intensieve samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in integrale kindcentra (ikc’s) brengt flinke administratieve uitdagingen met zich mee. In dit nummer van Kindcentrum BBMP zoomen we in op verschillende aspecten daarvan. We bezoeken SCIO Groep en Un1ek, gefuseerde onderwijs/kinderopvang-organisaties die uitgebreid vertellen over hoe hun bestuurders de organisaties managen. Over structuur, taakverdelingen en de rol van ondersteunende diensten.
We hebben veel handen op elkaar gekregen voor het thema van deze Kindcentrum BBMP, leiderschap in de kinderopvang. Het onderwerp leeft, en terecht. Want de meeste lezers van BBMP geven leiding aan kinderopvangorganisaties, groot of klein, of aan delen van een organisatie.
In de kinderopvang leek de afgelopen maanden een bijna weldadige rust te heersen. Deels door een leegloop bij branchepartijen, die zichzelf opnieuw op de rails moeten zetten. Zichzelf opnieuw uitvinden. Personele wisselingen bieden daartoe altijd kansen. Rust was er ook omdat het kabinet Rutte IV was gevallen en iedereen de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen moest afwachten. Politiek staat alles in de ijskast.
Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten volledig te kunnen ontwikkelen, al bij aanvang van hun leven. Hun ontwikkeling mag niet negatief worden beïnvloed door achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie van de ouders. Kansengelijkheid is de term die we daarvoor hebben bedacht.
Leren en ontwikkelen in allerlei vormen, dat staat in dit themanummer van Kindcentrum BBMP centraal. Lees het als (jezelf) opleiden in brede zin. Bijvoorbeeld via een officiële AD Pep-opleiding, we spreken met de opleidingscoördinator van Fontys. In de opleiding is de T-shaped professional nu meer geïntegreerd in het curriculum.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP veel aandacht voor het binnenklimaat in de kinderopvang. Maar ook voor de laatste stand van zaken in politiek Den Haag, dat worstelt met het thema ‘geld verdienen in de kinderopvang’. Gelukkig zijn er onderzoeksbureaus, waarvan de politiek hoopt dat die een (gouden) ei van Columbus tevoorschijn kunnen toveren.
In dit nummer van kindcentrum BBMP staat op verschillende manieren ‘vertrouwen’ centraal. Vertrouwen in de kinderopvang, het lijkt een vaag begrip. Toch weten we het in deze BBMP heel concreet te maken, door het begrip vanuit verschillende invalshoeken voor kinderopvangprofessionals te belichten.
2023 is een historisch jaar voor magazine BBMP. Ons tijdschrift bestaat 15 jaar. Allereerst maakt ons dat natuurlijk dankbaar, voor het vertrouwen dat we al die jaren van de top en het middenkader van (grote en kleine) kinderopvangorganisaties hebben gekregen. Als echt werkveldblad hebben we talloze bijdragen van enthousiaste (en vaak kritische) betrokkenen uit de kinderopvang mogen publiceren. Die stuk voor stuk hebben bijgedragen aan de verdere volwassenwording en professionalisering van de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP een keur aan artikelen over ict in de kinderopvang. Leveranciers vertellen over hun aanbod aan de kinderopvang, al dan niet samen met hun afnemers. Innige samenwerking tussen kinderopvangorganisatie en leverancier blijkt altijd een vereiste.
Soms word je bij het maken van een thema­ nummer ingehaald door actuele ontwikke­ lingen. Zoals bij het thema ‘Werken met teams’ in deze Kindcentrum BBMP. Het is een prachtig nummer, met onderwerpen als: hoe creëer je goed functionerende teams, hoe zorg je voor psychologische vei­ ligheid voor je medewerkers, hoe ga je om met ziekteverzuim, hoe verweer je je tegen een roddelcultuur? Zeer lezenswaardig.
Een leven lang leren, STAP-budgetten, interne cursussen. En interne externe cursussen of juist externe interne cursussen. De mogelijkheden om je te scholen in de kinderopvang zijn anno 2022 overweldigend. We blijken echt gepassioneerde (bij)scholers.
In dit themanummer van Kindcentrum BBMP verdiepen we ons in de voorschoolse educatie. Wat is de stand van zaken en hoe ziet de toekomst van de VE eruit? Beter nog: in welke richting willen we onze voorschoolse educatie ontwikkelen?
Samen met het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang hebben we van deze Kindcentrum BBMP een fraai themanummer gemaakt, waarin de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties centraal staat. Met boeiende artikelen, zowel voor grote kinderopvangorganisaties als voor kleinschalige ondernemingen.
Een uiterst apart regeerakkoord hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgeleverd. Je begint je bijna af te vragen wie nu wie heeft gepiepeld. Ik denk dat D66 de andere partijen volledig in de nekklem heeft gezet, zonder dat die het zelf nog goed beseffen.
Bij Kindcentrum BBMP zijn we mensen van de inhoud, we zijn niet anders gewend dan van elk nummer een kwaliteitsvol tijdschrift te maken. Of het nu – dit afgelopen jaar – om de thema’s duurzaamheid, opleidingen of monitoren van kinderopvangkwaliteit gaat.
We leven in roerige tijden. We hebben net – hopelijk – de coronapandemie achter de rug, nu het overgrote deel van ons is ingeënt tegen Covid. En de economie lijkt – vooralsnog – booming, de kinderopvang kan weer draaien als een tierelier.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Nieuws

Terwijl de onderhandelingen over de cao Kinderopvang een cruciale fase ingaan, debatteert de Tweede Kamer vandaag over de toekomst van het Kinderopvangstelsel. En dan met name over de financiering. De FNV is groot voorstander van het plan dat er ligt om de kinderopvangtoeslag af te schaffen en de overheidsbijdrage voortaan direct aan de opvanglocaties uit te betalen.
Kinderopvangtoeslag op de schop én goedkopere kinderopvangGeen voorschot voor ouders meer, voortaan moet de kinderopvangtoeslag rechtstreeks worden overgemaakt naar de kinderopvangorganisatie. Ouders krijgen van hun kinderopvangorganisatie dan alleen nog een rekening voor hun eigen bijdrage. Dit stelt het demissionaire kabinet voor, dat zo wil voorkomen dat ouders in de toekomst nog naheffingen krijgen.
Nieuwe acties tegen personeelstekorten kinderopvangDe personeelstekorten in de kinderopvang stabiliseren zich en het aantal openstaande vacatures neemt af. Toch kent de sector nog tekorten en wacht een deel van de ouders lang op een plek voor hun kind. Daarom neemt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) samen met de sector aanvullende acties om de personeelstekorten en wachttijden tegen te gaan.
Maak je eigen harp of gitaar | Muziekplezier in KindermuziekweekOp 5 april begint de Kindermuziekweek. Daarom delen we leuke muziekopdrachten voor op de groep. Ga aan de slag en maak van de Kindermuziekweek een feest! De muzikale week duurt van 5 tot en met 14 april. Het thema is dit jaar 'energie'. Daarom gratis opdrachten en boeken waar je energie van krijgt!
Onderzoek naar leerplicht vanaf 4 jaarDemissionair onderwijsminister Paul wil op scholen achterstanden van leerlingen aanpakken. Achterstanden die vaak al vroeg in hun schoolcarrière beginnen. Vooral kinderen met een niet-westerse achtergrond hebben te vaak een taalachterstand. Daarom onderzoekt zij of kinderen verplicht vanaf 4 jaar naar school moeten. En wil ze kijken of kinderen met taalachterstanden kunnen worden verplicht om vanaf 2,5 jaar naar voorschoolse educatie te gaan.
Aanpassingen kinderopvangtaaleis 3F Nederlands vanaf 2025De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet drie voorstellen om de taaleis IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) aan te passen. Deze nieuwe taaleis gaat in Nederland op 1 januari 2025 in. De taaleis heeft als doel een rijke taalomgeving te bieden, omdat dit belangrijk is voor de taalontwikkeling van jonge kinderen.
Karen Strengers nieuwe voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke KinderopvangKaren Strengers is per 6 mei 2024 de nieuwe voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Zij neemt deze positie over van Geert de Wit die vanaf 1 september 2023 als waarnemend voorzitter voor de BMK is opgetreden. Tijdens de algemene ledenvergadering van de BMK op 21 maart is ze met grote meerderheid gekozen.
VVD dient wetsvoorstel vaccinatieplicht kinderopvang opnieuw inVanwege zorgen over de dalende vaccinatiegraad in Nederland komt de VVD met een wetsvoorstel voor een vaccinatieplicht voor kinderen in de kinderopvang, als de vaccinatiegraad te laag is. De VVD denkt daarbij aan 90 procent vaccinatiegraad in Nederland.
Werkgevers die bereid zijn om de portemonnee te trekken, kunnen sinds kort kinderopvangplekken voor hun personeel inkopen bij Kindergarden, een van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland. Met zo’n gereserveerde plek kunnen werknemers de wachtlijsten omzeilen. Sinds enkele weken biedt Kindergarden deze dienst aan.
Voorstel: gastouders hoeven zich niet aan eisen speeltoestellen en kinderbedden te houdenHet kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023’ (WAS 2023) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, welke ter internetconsultatie wordt gepubliceerd.
Nieuwe medewerkers in de kinderopvang zijn hard nodig. Daarom is Kinderopvang werkt! gestart met de nieuwe wervingscampagne ‘Kleine stappen, grote dromen’. De campagne moet het belang van enthousiaste en gemotiveerde professionals laten zien en is gericht op zij-instromers, herintreders, studenten met een bijbaan, mbo-2 starters en mannen.
Aanvraag voor innovatieprogramma onderwijshuisvesting goedgekeurdHet Nationaal Groeifonds heeft een nadere onderbouwing voor de aanvraag van het innovatieprogramma onderwijshuisvesting goedgekeurd. De aanvraag werd ingediend door het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG op initiatief van schoolorganisaties en gemeenten. Voor het project wordt 483,7 miljoen euro toegekend, waarvan 359,5 miljoen euro voorwaardelijk.
Per 1 maart 2024 is het Rechtsbijstandsfonds Stintum officieel van start gegaan. Het rechtsbijstandsfonds is opgericht om Stintum, de fabrikant van de Stint, te steunen tegen onbetrouwbaar en onrechtmatig handelen van de overheid. Met het fonds willen 170 kinderopvangondernemers en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) bijdragen aan de juridische kosten voor de fabrikant als de overheid de door haar betaalde schadevergoeding aan de kinderopvang gaat verhalen op Stintum.
Kwaliteitskompas: zo maak je het verschil in het jeugdveldWil je als gemeente, onderwijs- of kinderopvangorganisatie of andere partij in het jeugdveld meer impact maken voor kinderen en jongeren? En ben je op zoek naar tools die je hierbij kunnen helpen? In een video legt het Nederlands Jeugdinstituut uit hoe het Kwaliteitskompas je kan helpen om samen met partners het verschil te maken voor kinderen en jongeren.
700 scholen geven leerlingen nog geen gratis maaltijdBij 1 op de 3 Nederlandse scholen groeit een aanzienlijk deel van de leerlingen op in een gezin met een laag inkomen. Leerlingen op deze scholen hebben recht op een gratis maaltijd op school of thuis. Het gaat om 2700 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Bijna een jaar na de start maken 2000 scholen gebruik van het schoolmaaltijdenprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis. De organisaties roepen de overige scholen op zich alsnog aan te melden.
Van 1 tot en met 30 april 2024 kunnen scholen weer subsidie aanvragen om naast het reguliere curriculum extra activiteiten aan te bieden. In de nieuwe subsidieronde wordt het aantal scholen dat subsidie kan aanvragen uitgebreid.
Studiereis naar Reggio in oktoberOp 28, 29 en 30 oktober 2024 organiseert Pedagogiek 07 de jaarlijkse Nederlandse studiereis naar Reggio Emilia.
,
Deze studiereis naar de bakermat van de Reggio approach is een inspirerende en leerzame reis voor iedereen die actief is in het werkveld rondom jonge kinderen: kunstenaars, beleidsmakers, directies, pedagogen, opleiders, onderzoekers en leerkrachten.
65% van de medewerkers in de kinderopvang vindt het een slecht idee om de maatregel te verlengen waarbij op iedere medewerker ook een medewerker in opleiding ingezet mag worden. Ze zijn van mening dat dit de werkdruk verhoogt. Ook vinden kinderopvangmedewerkers dat ze niet de kwaliteit kunnen leveren die ze willen, omdat ze aandacht moeten besteden aan de collega’s in opleiding.
Derde kwartaal 2023: 19.000 meer kinderen naar kinderopvang dan jaar eerderHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) monitort elk kwartaal de ontwikkelingen in tarieven en het gebruik van kinderopvang, en arbeidsparticipatie door ouders. Onlangs is de rapportage over het derde kwartaal van 2023 gepubliceerd. Deze rapportage laat – vergeleken met dezelfde periode in 2022 – zien dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang is gestegen met 19.000.
Conferentie REGGIO EMILIA in NederlandSamenwerking TOEVAL GEZOCHT en de Buitenkans
Datum: 19 april 2024 in Prodent Fabriek, Amersfoort met medewerking van Reggio Children
KIDDO-actie | Scoor nu vier themanummers met 50% korting

Profiteer nu direct van onze tijdelijke actie en krijg maar liefst 50 procent korting; vier KIDDO's voor
€ 29,95. 

Elke KIDDO, van circa 100 pagina's, staat in het teken van een specifiek thema.

Kinderopvangorganisaties moeten uurtarieven en openingstijden op hun website vermelden. Ook moeten ouders beter geïnformeerd worden over stappen die zij kunnen zetten bij een geschil of klacht. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken met brancheorganisaties en oudervertegenwoordigers in de kinderopvang.
Tweede Kamer wil schoolzwemmen weer invoerenOnlangs behaalde het 38-jarige GroenLinks-PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis zijn zwemdiploma. Als kind heeft hij nooit leren zwemmen, wat hem eigenlijk altijd heeft belemmerd. Nadat zijn kinderen op zwemles zaten en zich afvroegen waarom hun vader geen diploma had, besloot hij alsnog te leren zwemmen. Een jaar later kreeg hij dan eindelijk dat felbegeerde, welverdiende bewijs van zwemvaardigheid.
Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om meer beroepskrachten in opleiding formatief in te zetten. Wel wil minister Van Gennip hier een nieuwe voorwaarde aan verbinden, zodat beroepskrachten in opleiding niet te snel teveel verantwoordelijkheid krijgen. Daarom moet er een begeleidingsplan komen waar de beroepskracht in opleiding, de praktijkbegeleider en de opleidingsbegeleider schriftelijk mee hebben ingestemd.
Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om meer beroepskrachten in opleiding formatief in te zetten. Wel wil minister Van Gennip hier een nieuwe voorwaarde aan verbinden, zodat beroepskrachten in opleiding niet te snel teveel verantwoordelijkheid krijgen. Daarom moet er een begeleidingsplan komen waar de beroepskracht in opleiding, de praktijkbegeleider en de opleidingsbegeleider schriftelijk mee hebben ingestemd.
Operationeel manager in de kinderopvang die hun netwerk willen uitbreiden en zich blijven ontwikkelen kunnen naar een platform waar ze gelijkgestemde professionals kunnen ontmoeten om van elkaar te leren. De kennisgroep biedt gelegenheid om drie keer per jaar samen te komen en te sparren met andere professionals uit het werkveld.
Ambtelijk advies: maak stelsel kindregelingen eenvoudiger voor oudersKom tot één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader. Dat is volgens een ambtelijke verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Dienst Toeslagen, SVB en het ministerie van Financiën een belangrijke stap om het stelsel van kindregelingen (kinderbijslag en kindgebonden budget) eenvoudiger, zekerder en voorspelbaarder voor ouders te maken. Zo kan het kabinet de financiële ondersteuning van gezinnen verbeteren. Ook ouders, gedragsexperts en andere belanghebbenden zijn bij de verkenning betrokken.
Kinderopvangfonds biedt op afscheidsbijeenkomst routekaart voor nieuw kinderopvangstelselHet Kinderopvangfonds heeft op 25 januari 2024 in de Meervaart in Amsterdam feestelijk afscheid genomen van de sector. Onder het motto ‘Het Kinderopvangfonds stopt, de beweging gaat door’ heeft het fonds een ‘routekaart’ gepresenteerd voor de formatietafel, voor de Haagse politiek. Hoge ambtenaren van de ministeries van OCW en SZW namen de routekaart in ontvangst.
Alfje, het letterbeest | Tekstloze versie nu in acht talen!

Naast de hardcover is er ook een tekstloze versie verschenen. De tekstloze e-versie is bedoeld voor iedereen die het avontuur van Alfje in zijn eigen woorden wil vertellen in een andere taal dan het Nederlands. 

‘Leerkrachten gaan meteen minder werken bij meer loon’Een deel van de leerkrachten in het basisonderwijs gaat minder werken nu zij vanwege hogere cao-lonen meer zijn gaan verdienen. Dat zegt directeur Elisabeth Rosema van openbare basisschool Het Scala in Amersfoort tegen De Telegraaf. Zij vertelt dat het grote lerarentekort haar nog steeds soms slapeloze nachten bezorgt.
In maart 2024 vinden in zes regio’s kenniskringen plaats, live bijeenkomsten waar gemeenten en ve-aanbieders elkaar ontmoeten om het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) te bespreken. Welke uitdagingen zijn actueel? Waar mag de gemeente wel eens meer onderzoek naar doen of wat kan jij van je gemeente leren? Welke signalen wil je meegeven aan het landelijk ve-ondersteuningsteam? Wat moeten de ministeries van OCW en SZW echt weten?
Dat stagediscriminatie een probleem is staat vast. Toch blijkt uit het onderzoek ‘Stagediscriminatie in het mbo’ van de Inspectie van het Onderwijs dat er nog nauwelijks specifiek beleid ten aanzien van stagediscriminatie is. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft zelfs geen duidelijke definitie van stagediscriminatie en mbo-instellingen houden meldingen niet goed bij. Met als gevolg dat studenten niet precies weten wanneer zij gediscrimineerd worden en het dus ook niet melden.
Door een misverstand is de naam van de auteur van het artikel over de werkzaamheden van de huiskamercoaches bij TintelTuin onjuist. Vermeld staat Elisa Roele, communicatie-adviseur bij TintelTuin. Het artikel is echter geschreven door Nicolette van den Berg, HR-adviseur bij Tinteltuin. Waarvoor onze excuses.
Routemap voor een stelselherziening van de kinderopvangHet Kinderopvangfonds is in 2007 gestart als goededoelenstichting met als missie het verbeteren van de kwaliteit en de innovatieve kracht van de kinderopvang vanuit het perspectief van kind en ouder. Op 25 januari nam Het Kinderopvangfonds afscheid van de sector.