Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

In het nieuwe nummer

BBMP #1 2024

Thema


Leiderschap

We hebben veel handen op elkaar gekregen voor het thema van deze Kindcentrum BBMP, leiderschap in de kinderopvang. Het onderwerp leeft, en terecht. Want de meeste lezers van BBMP geven leiding aan kinderopvangorganisaties, groot of klein, of aan delen van een organisatie.
In de kinderopvang leek de afgelopen maanden een bijna weldadige rust te heersen. Deels door een leegloop bij branchepartijen, die zichzelf opnieuw op de rails moeten zetten. Zichzelf opnieuw uitvinden. Personele wisselingen bieden daartoe altijd kansen. Rust was er ook omdat het kabinet Rutte IV was gevallen en iedereen de uitslag van de Tweede-Kamerverkiezingen moest afwachten. Politiek staat alles in de ijskast.
Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten volledig te kunnen ontwikkelen, al bij aanvang van hun leven. Hun ontwikkeling mag niet negatief worden beïnvloed door achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie van de ouders. Kansengelijkheid is de term die we daarvoor hebben bedacht.
Leren en ontwikkelen in allerlei vormen, dat staat in dit themanummer van Kindcentrum BBMP centraal. Lees het als (jezelf) opleiden in brede zin. Bijvoorbeeld via een officiële AD Pep-opleiding, we spreken met de opleidingscoördinator van Fontys. In de opleiding is de T-shaped professional nu meer geïntegreerd in het curriculum.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP veel aandacht voor het binnenklimaat in de kinderopvang. Maar ook voor de laatste stand van zaken in politiek Den Haag, dat worstelt met het thema ‘geld verdienen in de kinderopvang’. Gelukkig zijn er onderzoeksbureaus, waarvan de politiek hoopt dat die een (gouden) ei van Columbus tevoorschijn kunnen toveren.
In dit nummer van kindcentrum BBMP staat op verschillende manieren ‘vertrouwen’ centraal. Vertrouwen in de kinderopvang, het lijkt een vaag begrip. Toch weten we het in deze BBMP heel concreet te maken, door het begrip vanuit verschillende invalshoeken voor kinderopvangprofessionals te belichten.
2023 is een historisch jaar voor magazine BBMP. Ons tijdschrift bestaat 15 jaar. Allereerst maakt ons dat natuurlijk dankbaar, voor het vertrouwen dat we al die jaren van de top en het middenkader van (grote en kleine) kinderopvangorganisaties hebben gekregen. Als echt werkveldblad hebben we talloze bijdragen van enthousiaste (en vaak kritische) betrokkenen uit de kinderopvang mogen publiceren. Die stuk voor stuk hebben bijgedragen aan de verdere volwassenwording en professionalisering van de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP een keur aan artikelen over ict in de kinderopvang. Leveranciers vertellen over hun aanbod aan de kinderopvang, al dan niet samen met hun afnemers. Innige samenwerking tussen kinderopvangorganisatie en leverancier blijkt altijd een vereiste.
Soms word je bij het maken van een thema­ nummer ingehaald door actuele ontwikke­ lingen. Zoals bij het thema ‘Werken met teams’ in deze Kindcentrum BBMP. Het is een prachtig nummer, met onderwerpen als: hoe creëer je goed functionerende teams, hoe zorg je voor psychologische vei­ ligheid voor je medewerkers, hoe ga je om met ziekteverzuim, hoe verweer je je tegen een roddelcultuur? Zeer lezenswaardig.
Een leven lang leren, STAP-budgetten, interne cursussen. En interne externe cursussen of juist externe interne cursussen. De mogelijkheden om je te scholen in de kinderopvang zijn anno 2022 overweldigend. We blijken echt gepassioneerde (bij)scholers.
In dit themanummer van Kindcentrum BBMP verdiepen we ons in de voorschoolse educatie. Wat is de stand van zaken en hoe ziet de toekomst van de VE eruit? Beter nog: in welke richting willen we onze voorschoolse educatie ontwikkelen?
Samen met het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang hebben we van deze Kindcentrum BBMP een fraai themanummer gemaakt, waarin de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties centraal staat. Met boeiende artikelen, zowel voor grote kinderopvangorganisaties als voor kleinschalige ondernemingen.
Een uiterst apart regeerakkoord hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgeleverd. Je begint je bijna af te vragen wie nu wie heeft gepiepeld. Ik denk dat D66 de andere partijen volledig in de nekklem heeft gezet, zonder dat die het zelf nog goed beseffen.
Bij Kindcentrum BBMP zijn we mensen van de inhoud, we zijn niet anders gewend dan van elk nummer een kwaliteitsvol tijdschrift te maken. Of het nu – dit afgelopen jaar – om de thema’s duurzaamheid, opleidingen of monitoren van kinderopvangkwaliteit gaat.
We leven in roerige tijden. We hebben net – hopelijk – de coronapandemie achter de rug, nu het overgrote deel van ons is ingeënt tegen Covid. En de economie lijkt – vooralsnog – booming, de kinderopvang kan weer draaien als een tierelier.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Nieuws

Derde kwartaal 2023: 19.000 meer kinderen naar kinderopvang dan jaar eerderHet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) monitort elk kwartaal de ontwikkelingen in tarieven en het gebruik van kinderopvang, en arbeidsparticipatie door ouders. Onlangs is de rapportage over het derde kwartaal van 2023 gepubliceerd. Deze rapportage laat – vergeleken met dezelfde periode in 2022 – zien dat het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang is gestegen met 19.000.
Conferentie REGGIO EMILIA in NederlandSamenwerking TOEVAL GEZOCHT en de Buitenkans
Datum: 19 april 2024 in Prodent Fabriek, Amersfoort met medewerking van Reggio Children
KIDDO-actie | Scoor nu vier themanummers met 50% korting

Profiteer nu direct van onze tijdelijke actie en krijg maar liefst 50 procent korting; vier KIDDO's voor
€ 29,95. 

Elke KIDDO, van circa 100 pagina's, staat in het teken van een specifiek thema.

Kinderopvangorganisaties moeten uurtarieven en openingstijden op hun website vermelden. Ook moeten ouders beter geïnformeerd worden over stappen die zij kunnen zetten bij een geschil of klacht. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgesproken met brancheorganisaties en oudervertegenwoordigers in de kinderopvang.
Tweede Kamer wil schoolzwemmen weer invoerenOnlangs behaalde het 38-jarige GroenLinks-PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis zijn zwemdiploma. Als kind heeft hij nooit leren zwemmen, wat hem eigenlijk altijd heeft belemmerd. Nadat zijn kinderen op zwemles zaten en zich afvroegen waarom hun vader geen diploma had, besloot hij alsnog te leren zwemmen. Een jaar later kreeg hij dan eindelijk dat felbegeerde, welverdiende bewijs van zwemvaardigheid.
Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om meer beroepskrachten in opleiding formatief in te zetten. Wel wil minister Van Gennip hier een nieuwe voorwaarde aan verbinden, zodat beroepskrachten in opleiding niet te snel teveel verantwoordelijkheid krijgen. Daarom moet er een begeleidingsplan komen waar de beroepskracht in opleiding, de praktijkbegeleider en de opleidingsbegeleider schriftelijk mee hebben ingestemd.
Kinderopvangorganisaties krijgen langer de ruimte om meer beroepskrachten in opleiding formatief in te zetten. Wel wil minister Van Gennip hier een nieuwe voorwaarde aan verbinden, zodat beroepskrachten in opleiding niet te snel teveel verantwoordelijkheid krijgen. Daarom moet er een begeleidingsplan komen waar de beroepskracht in opleiding, de praktijkbegeleider en de opleidingsbegeleider schriftelijk mee hebben ingestemd.
Operationeel manager in de kinderopvang die hun netwerk willen uitbreiden en zich blijven ontwikkelen kunnen naar een platform waar ze gelijkgestemde professionals kunnen ontmoeten om van elkaar te leren. De kennisgroep biedt gelegenheid om drie keer per jaar samen te komen en te sparren met andere professionals uit het werkveld.
Ambtelijk advies: maak stelsel kindregelingen eenvoudiger voor oudersKom tot één vereenvoudigde regeling met één wettelijk kader. Dat is volgens een ambtelijke verkenning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Dienst Toeslagen, SVB en het ministerie van Financiën een belangrijke stap om het stelsel van kindregelingen (kinderbijslag en kindgebonden budget) eenvoudiger, zekerder en voorspelbaarder voor ouders te maken. Zo kan het kabinet de financiële ondersteuning van gezinnen verbeteren. Ook ouders, gedragsexperts en andere belanghebbenden zijn bij de verkenning betrokken.
Kinderopvangfonds biedt op afscheidsbijeenkomst routekaart voor nieuw kinderopvangstelselHet Kinderopvangfonds heeft op 25 januari 2024 in de Meervaart in Amsterdam feestelijk afscheid genomen van de sector. Onder het motto ‘Het Kinderopvangfonds stopt, de beweging gaat door’ heeft het fonds een ‘routekaart’ gepresenteerd voor de formatietafel, voor de Haagse politiek. Hoge ambtenaren van de ministeries van OCW en SZW namen de routekaart in ontvangst.
Alfje, het letterbeest | Tekstloze versie nu in acht talen!

Naast de hardcover is er ook een tekstloze versie verschenen. De tekstloze e-versie is bedoeld voor iedereen die het avontuur van Alfje in zijn eigen woorden wil vertellen in een andere taal dan het Nederlands. 

‘Leerkrachten gaan meteen minder werken bij meer loon’Een deel van de leerkrachten in het basisonderwijs gaat minder werken nu zij vanwege hogere cao-lonen meer zijn gaan verdienen. Dat zegt directeur Elisabeth Rosema van openbare basisschool Het Scala in Amersfoort tegen De Telegraaf. Zij vertelt dat het grote lerarentekort haar nog steeds soms slapeloze nachten bezorgt.
In maart 2024 vinden in zes regio’s kenniskringen plaats, live bijeenkomsten waar gemeenten en ve-aanbieders elkaar ontmoeten om het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (GOAB) te bespreken. Welke uitdagingen zijn actueel? Waar mag de gemeente wel eens meer onderzoek naar doen of wat kan jij van je gemeente leren? Welke signalen wil je meegeven aan het landelijk ve-ondersteuningsteam? Wat moeten de ministeries van OCW en SZW echt weten?
Dat stagediscriminatie een probleem is staat vast. Toch blijkt uit het onderzoek ‘Stagediscriminatie in het mbo’ van de Inspectie van het Onderwijs dat er nog nauwelijks specifiek beleid ten aanzien van stagediscriminatie is. Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft zelfs geen duidelijke definitie van stagediscriminatie en mbo-instellingen houden meldingen niet goed bij. Met als gevolg dat studenten niet precies weten wanneer zij gediscrimineerd worden en het dus ook niet melden.
Door een misverstand is de naam van de auteur van het artikel over de werkzaamheden van de huiskamercoaches bij TintelTuin onjuist. Vermeld staat Elisa Roele, communicatie-adviseur bij TintelTuin. Het artikel is echter geschreven door Nicolette van den Berg, HR-adviseur bij Tinteltuin. Waarvoor onze excuses.
Routemap voor een stelselherziening van de kinderopvangHet Kinderopvangfonds is in 2007 gestart als goededoelenstichting met als missie het verbeteren van de kwaliteit en de innovatieve kracht van de kinderopvang vanuit het perspectief van kind en ouder. Op 25 januari nam Het Kinderopvangfonds afscheid van de sector.
In memoriam | Maria Jongsma (69) uit Groningen bleef – met ALS op de hielen – strijden voor het kind in achterstandKinderopvangvrouw, oprichter van Vivoj, medewerker aan het tijdschrift BBMP is op 17 januari jl. aan de gevolgen van ALS overleden.
NIEUW | De ontevreden baby. Nieuwe inzichten over voeding, slapen en huilen

De ontevreden baby is een revolutionaire, nieuwe benadering om voor je baby te zorgen. De eerste maanden na de geboorte van een baby kunnen uitputtend zijn en pogingen om tot snelle oplossingen te komen, zijn vaak een deel van het probleem. 

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om goed en met plezier te blijven werken. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Wil je weten hoe effectief je verzuimbeleid is? Of ben je benieuwd hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van de landelijke verzuimcijfers in de kinderopvang? Bekijk dan de meest actuele verzuimcijfers in kinderopvang.
Toeslagenaffaire: ruim 68.000 ouders melden zich als gedupeerdeBijna 70.000 mensen hebben zich gemeld als mogelijke gedupeerden van het toeslagenschandaal, meldt het ministerie van Financiën. Tot 1 januari 2024 mochten gedupeerden zich melden. Mensen van wie uit een eerste ‘lichte toets’ blijkt dat zij daadwerkelijk gedupeerd zijn, komen in aanmerking voor 30.000 euro compensatie.
Nieuw | Voorlezen gaat zóWelke boeken zijn geschikt voor jonge kinderen? Hoe houd je hun aandacht vast? ln 'Voorlezen gaat zó' vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen!
Aantal dossiers kinderopvang bij vertrouwensinspecteurs fors toegenomenBij de vertrouwensinspecteurs kinderopvang van de Inspectie van het Onderwijs zijn in 2022 meer meldingen gedaan over seksueel misbruik en seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld en discriminatie en radicalisering. In de kinderopvang is het aantal dossiers gestegen naar 233 dossiers (in 2019 was dat nog 134), meldt de onderwijsinspectie in haar jaarlijks overzicht.
Kennisdag: een goed klimaat voor alle kinderenOp donderdag 14 maart 2024 wordt de zevende editie van de Kennisdag georganiseerd door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK. Het thema is ‘Het kan wél! Een goed klimaat voor alle kinderen.’ De sectoren kinderopvang, onderwijs en gemeenten komen deze dag samen met één gezamenlijk doel: een goed klimaat creëren voor alle kinderen.
FNV: overgangscao moet werknemers kinderopvang binnenboord houdenOp dinsdag 16 januari 2024 zijn de gesprekken tussen vakbonden en werkgevers gestart over een overgangscao voor de circa 114.000 werknemers in de kinderopvang. FNV Zorg & Welzijn zet vooral in op behoud en aantrekken van personeel, stelt Deddy Dorenbos, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘De personeelskrapte en de hoge werkdruk die dat tot gevolg heeft is echt een punt van zorg.’
De interne commissie benoeming voorzitter BK heeft een kandidaat-voorzitter voorgedragen aan het bestuur en de leden van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK): voormalig staatssecretaris en ex-minister Bas van ’t Wout (VVD). Hij volgt Felix Rottenberg op, die voorzitter was sinds juni 2016.
BSO Bus in toekomst geen bijzondere bromfiets meerPer 1 januari 2024 treedt een regeling in werking die de huidige regeling Bijzondere Bromfiets 2019 vervangt. Na een transitieperiode van twee jaar wordt de bromfietsregeling vervangen door de Nationale Typegoedkeur-regeling. Voertuigen die als BSO Bus nog geleverd worden, blijven onder de vereisten van de regeling ‘bijzondere bromfietsen 2019 actief. Wel moeten deze voortdurend blijven voldoen aan de eisen volgens de regeling voertuigen voor de bijzondere bromfiets.
Brochure bekostiging primair onderwijs 2024In de brochure bekostiging PO 2024 legt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uit hoe zij de bekostiging voor scholen in het primair onderwijs en samenwerkingsverbanden berekenen. Daarnaast legt OCW uit wat de effecten van fusies en opheffingen op de bekostiging zijn.
Jaarlijks rapport toezicht kinderopvang: soms strenger handhavenDe Inspectie van het Onderwijs heeft in december 2023 het jaarlijkse landelijk rapport toezicht kinderopvang gepubliceerd, het is door de minister van Onderwijs naar de Tweede Kamer doorgestuurd. Bijna alle kinderopvangvoorzieningen en gastouderbureaus zijn in 2022 geïnspecteerd. Voorzieningen die in 2021 door corona niet of op afstand zijn onderzocht, kregen meer aandacht binnen het toezicht.
Cursusreeks huisvesting in de kinderopvangWil jij je kennis over huisvesting in de kinderopvang vergroten? In de cursusreeks huisvesting in de kinderopvang van Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang wordt ingegaan op wet- en regelgeving, binnenklimaat, meerjarenonderhoud, duurzaamheid, eigendomsverhoudingen en rolverdeling in een kindcentrum en huurrecht.
PISA-rapport 2023: Nederlandse onderwijs steeds middelmatigerDe leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is fors gedaald, dit blijkt uit het PISA-rapport. Hiermee behoort Nederland tot de laagst scorende landen binnen Europa. Ook de prestaties rondom rekenen zijn ten opzichte van vier jaar geleden gedaald, maar bevinden zich nog boven het OESO-gemiddelde.
Beeld personeelstekort kinderopvang vrijwel onveranderdUit de arbeidsmarktpeiling van oktober 2023 blijkt dat het personeelstekort in de kinderopvang vergelijkbaar is met dat van juni 2023. Opnieuw heeft driekwart van de organisaties met bso te maken met personeelstekorten. En hoewel het tekort in de dagopvang licht daalde, nam het in de peuteropvang toe. Dit is in lijn met de verwachtingen.
Kinderopvangorganisaties proberen steeds vaker op creatieve manieren de omzet te verhogen, zonder ouders een veel hoger uurtarief te laten betalen. Dat doen ze onder meer door extra uren te rekenen. Ouders betalen daardoor weliswaar maandelijks meer, maar profiteren ook van extra kinderopvangtoeslag.
In een nieuw rapport, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht verdiepende analyses – nu met kwaliteitsprofielen – gedaan op de eerder verzamelde onderzoeksgegevens van de landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang (LKK) tussen 2017 en 2019.
Kinderopvang slaat handen ineen met kinderopvangakkoordIn een uniek akkoord tussen alle partijen in de kinderopvang heeft brede toegankelijkheid van de kinderopvang prioriteit. Ambitie is om de kinderopvang zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor ieder kind van nul tot twaalf jaar, of de ouders nu werken of niet. Goede kinderopvang is namelijk van grote waarde voor de ontwikkeling van jonge kinderen, vooral voor die in kwetsbare posities.