Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

In het nieuwe nummer

BBMP #5 2023

Thema


Kansenongelijkheid

Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten volledig te kunnen ontwikkelen, al bij aanvang van hun leven. Hun ontwikkeling mag niet negatief worden beïnvloed door achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie van de ouders. Kansengelijkheid is de term die we daarvoor hebben bedacht.
Leren en ontwikkelen in allerlei vormen, dat staat in dit themanummer van Kindcentrum BBMP centraal. Lees het als (jezelf) opleiden in brede zin. Bijvoorbeeld via een officiële AD Pep-opleiding, we spreken met de opleidingscoördinator van Fontys. In de opleiding is de T-shaped professional nu meer geïntegreerd in het curriculum.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP veel aandacht voor het binnenklimaat in de kinderopvang. Maar ook voor de laatste stand van zaken in politiek Den Haag, dat worstelt met het thema ‘geld verdienen in de kinderopvang’. Gelukkig zijn er onderzoeksbureaus, waarvan de politiek hoopt dat die een (gouden) ei van Columbus tevoorschijn kunnen toveren.
In dit nummer van kindcentrum BBMP staat op verschillende manieren ‘vertrouwen’ centraal. Vertrouwen in de kinderopvang, het lijkt een vaag begrip. Toch weten we het in deze BBMP heel concreet te maken, door het begrip vanuit verschillende invalshoeken voor kinderopvangprofessionals te belichten.
2023 is een historisch jaar voor magazine BBMP. Ons tijdschrift bestaat 15 jaar. Allereerst maakt ons dat natuurlijk dankbaar, voor het vertrouwen dat we al die jaren van de top en het middenkader van (grote en kleine) kinderopvangorganisaties hebben gekregen. Als echt werkveldblad hebben we talloze bijdragen van enthousiaste (en vaak kritische) betrokkenen uit de kinderopvang mogen publiceren. Die stuk voor stuk hebben bijgedragen aan de verdere volwassenwording en professionalisering van de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang en het peuterspeelzaalwerk.
In dit nummer van Kindcentrum BBMP een keur aan artikelen over ict in de kinderopvang. Leveranciers vertellen over hun aanbod aan de kinderopvang, al dan niet samen met hun afnemers. Innige samenwerking tussen kinderopvangorganisatie en leverancier blijkt altijd een vereiste.
Soms word je bij het maken van een thema­ nummer ingehaald door actuele ontwikke­ lingen. Zoals bij het thema ‘Werken met teams’ in deze Kindcentrum BBMP. Het is een prachtig nummer, met onderwerpen als: hoe creëer je goed functionerende teams, hoe zorg je voor psychologische vei­ ligheid voor je medewerkers, hoe ga je om met ziekteverzuim, hoe verweer je je tegen een roddelcultuur? Zeer lezenswaardig.
Een leven lang leren, STAP-budgetten, interne cursussen. En interne externe cursussen of juist externe interne cursussen. De mogelijkheden om je te scholen in de kinderopvang zijn anno 2022 overweldigend. We blijken echt gepassioneerde (bij)scholers.
In dit themanummer van Kindcentrum BBMP verdiepen we ons in de voorschoolse educatie. Wat is de stand van zaken en hoe ziet de toekomst van de VE eruit? Beter nog: in welke richting willen we onze voorschoolse educatie ontwikkelen?
Samen met het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang hebben we van deze Kindcentrum BBMP een fraai themanummer gemaakt, waarin de bedrijfsvoering van kinderopvangorganisaties centraal staat. Met boeiende artikelen, zowel voor grote kinderopvangorganisaties als voor kleinschalige ondernemingen.
Een uiterst apart regeerakkoord hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgeleverd. Je begint je bijna af te vragen wie nu wie heeft gepiepeld. Ik denk dat D66 de andere partijen volledig in de nekklem heeft gezet, zonder dat die het zelf nog goed beseffen.
Bij Kindcentrum BBMP zijn we mensen van de inhoud, we zijn niet anders gewend dan van elk nummer een kwaliteitsvol tijdschrift te maken. Of het nu – dit afgelopen jaar – om de thema’s duurzaamheid, opleidingen of monitoren van kinderopvangkwaliteit gaat.
We leven in roerige tijden. We hebben net – hopelijk – de coronapandemie achter de rug, nu het overgrote deel van ons is ingeënt tegen Covid. En de economie lijkt – vooralsnog – booming, de kinderopvang kan weer draaien als een tierelier.
De Nederlandse kinderopvang in wetenschappelijk perspectiefRecent wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse en buitenlandse kinderopvang heeft ons meer geleerd over de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang, de effecten van kinderopvang op de ontwikkeling van kinderen en de professionalisering van de sector.
BBMP op LinkedIn
BBMP is een businessclub van directies en toezichthouders in de kinderopvang. BBMP vormt zo een discussie- en netwerkplatform.
Meld u nu aan.
Klik hier om naar de pagina te gaan.

Nieuws

BBMP #5 | Kansengelijkheid en Over Singeren. Bestel nu!Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten volledig te kunnen ontwikkelen, al bij aanvang van hun leven. Hun ontwikkeling mag niet negatief worden beïnvloed door achtergrond, opleidingsniveau en financiële situatie van de ouders. Kansengelijkheid is de term die we daarvoor hebben bedacht. Dit wat trendy woord is makkelijk en snel uitgesproken. Maar hoe doe je dit nu, kansengelijkheid bevorderen? Daarover gaat deze Kindcentrum BBMP.
Veel kennis over financiering kinderopvangHet kabinet heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het stelsel eenvoudiger moet worden en dat er meer financiële zekerheid voor ouders nodig is. Door de val van het kabinet kan er nu geen nieuw stelsel meer worden ingevoerd, maar er is veel kennis opgedaan waarmee een volgend kabinet verder kan.
‘Singeren’ met EllyNa een slopend ziekbed is pedagoog en ontwikkelingspsycholoog Elly Singer op 7 september 2023 overleden. Elly (1948) heeft als universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam enorm veel voor de pedagogiek in de kinderopvang betekend. Zo was zij projectleider en coauteur van het Nederlandse pedagogisch raamwerk voor kinderopvang, en het Nederlandse pedagogisch raamwerk Diversiteit in kinderopvanggroepen van 0-13 jaar.
OM vervolgt twee bedrijven voor productie en verkoop StintHet openbaar ministerie gaat twee bedrijven vervolgen die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de Stint. Ook vervolgt het twee leidinggevenden van die bedrijven voor het plegen van meerdere strafbare feiten. Het OM heeft deze beslissing genomen na uitgebreid onderzoek naar het dodelijke ongeluk in Oss in september 2018.
Hoffelijk leiderschap | Leidinggeven zonder opsmuk

Hoe leidinggeven niet moet en niet mag, hebben we uit-en-te-na kunnen lezen en horen de laatste tijd.

Over de recente affaires en de manier waarop we daar in onze samenleving mee omgaan, valt veel te zeggen. Een verantwoordelijke die een medewerker ter verantwoording roept, kan zomaar ten prooi vallen aan een klachtenprocedure met beschadigende afloop. 

En een verantwoordelijke die zich niet weet te gedragen, gaat terecht voor de bijl. Dat heeft weinig te maken met ‘adeldom’ of ‘hoge bomen’.

Kinderopvang Struin wordt onderdeel van HumankindKinderen laten groeien en verbinden met de natuur. In dat groene doel vinden Struin en Humankind kinderopvang en -ontwikkeling elkaar. Om verdere ontwikkeling- en groei mogelijk te maken, is Struin sinds 1 september 2023 onderdeel van Humankind. Samen willen ze nieuwe Struin-locaties openen, gebaseerd op natuurpedagogiek, zodat steeds meer kinderen natuurbelevenissen kunnen meemaken.
Internetconsultatie bewaren overzichten ingezette beroepskrachten en presentielijsten kinderen kinderopvangHet kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Het kabinet start een internetconsultatie, waarop mensen tot en met 17 september 2023 hun reactie op de wijziging van de Regeling wet kinderopvang kunnen geven.
Honderden basisscholen hebben afgesproken geen dure uitzendkrachten of zzp’ers meer in te huren via commerciële bureaus, meldt het FD. In een manifest zeggen de scholen dat ze vinden dat het geld naar het onderwijs moet gaan en niet naar die bureaus. In totaal doen 350 basisscholen mee.
Sinds 2005 brengt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang het sectorrapport uit. Een jaarlijkse onafhankelijke analyse van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang. Ook dit jaar zet het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang zich weer in voor het Sectorrapport.
Onderzoek AD: 8 procent kinderopvanglocaties heeft oranje of rood risicoprofielOver een groot aantal kinderdagverblijven en bso's bestaan bij de toezichthoudende GGD’en serieuze zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van het AD na diverse recente incidenten in de kinderopvang, waarbij ook twee kinderen overleden. De redactie van het AD vroeg de risicoprofielen van alle kinderopvanglocaties op bij de regionale GGD’en.
Landelijk programma ondersteuning ontwikkeling jonge kindOnderwijs, kinderopvang en gemeenten gaan samen met het ministerie van Onderwijs de komende jaren aan de slag met het programma ontwikkeling jonge kind. Dit schrijft (demissionair) onderwijsminister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer. Doel van het programma is om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten door de voorschoolse en vroegschoolse periode te optimaliseren.
'Slecht in rekenen? Muziekles helpt kinderen'Getallen, breuken en delen. In veel landen kunnen kinderen steeds slechter rekenen. Muziekles kan hen helpen, dat ontdekte de Turkse wetenschapper dr. Ayca Akin. Daarom zetten we in dit bericht enkele leerzame muziekboeken op een rij. “Wiskunde en muziek lijken misschien twee heel verschillende werelden, maar in feite gaat het heel goed samen. Onze analyse wijst dan ook op een nauw verband tussen de twee, waardoor studenten meer uitblinken op hun wiskundetoetsen”, aldus Akin.
Stel je eigen zomerpakket samen. 3 vakbladen naar keuze voor 20 euro!

Tot en met 4 september 2023 is het mogelijk om een pakket naar keuze samen te stellen. Dat betekent drie vakbladen naar keuze voor maar 20 euro, inclusief verzendkosten. Als extraatje krijg je ook de bundel Tot ooit! 50 vrolijke en verdrietige verhalen over afscheid. Bestel nu!

De Sportibox van SportdocentDe Sportibox van Sportdocent, een verrijdbare materiaalkist met daarin alle materialen én bijbehorende activiteitenkaarten om jarenlang geweldige pleinspelen te organiseren.
Vóórschoolse educatie grotendeels op ordeDe kwaliteit van voorschoolse educatie in Nederland blijkt in 2022 voldoende tot goed, gemeten met de standaarden uit het ‘waarderingskader’ van de onderwijsinspectie. Maar er zijn ook kansen voor verbetering, zoals de samenwerking met ouders en de kwaliteit van het pedagogisch educatief handelen.
Eigenaren van Stints die niet meer mogen worden gebruikt na het dodelijke ongeluk in Oss in 2018, kunnen een compensatie aanvragen tot een bedrag van 12.000 euro. Gebruikers kunnen een vaste vergoeding van 3500 euro krijgen als ze na het verplicht van de weg halen van de Stints kosten hebben gemaakt voor alternatief vervoer.
Het aantal openstaande vacatures in de kinderopvang blijft toenemen. In het eerste kwartaal van 2023 zijn zowel het aantal ontstane als het aantal openstaande vacatures hoger dan in het eerste kwartaal van 2022. Vooral het aantal openstaande vacatures is sterk toegenomen. De vacaturegraad is in het vierde kwartaal van 2022 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit geldt voor alle vier de regio’s in Nederland.
Kom met korting naar het Kindcentrumcongres!De 16e editie van het Kindcentrumcongres op 8 november 2023 is hét congres voor professionals in kinderopvang, BSO en primair onderwijs. Dit congres biedt inhoudelijke en inspirerende lezingen voor zowel pedagogisch medewerkers, leerkrachten en coördinatoren als de managers en directies. Iedere professional die werkt met kinderen in kinderopvang, onderbouw, bovenbouw en speciaal onderwijs kan zijn of haar hart ophalen en kennis vergaren om toe te passen in eigen klas of groep.