Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Kinderopvang moet gemiste opvanguren door hittegolf terugbetalen

Ouders hebben bij een landelijke kinderopvangorganisatie betaald voor een dienst, die door de ‘plotselinge hittegolf’ in de zomer van 2022 niet is geleverd. De kinderopvangondernemer moet daarom de kosten voor de niet-genoten opvanguren aan de consument terugbetalen. Dit is bepaald door de Geschillencommissie Kinderopvang.
Kinderopvang moet gemiste opvanguren door hittegolf terugbetalen


De geschillencommissie had een lokale oudercommissie van dezelfde kinderopvangorganisatie enkele weken eerder ook al in het gelijk gesteld. Toen omdat de opvangorganisatie haar niet om advies had gevraagd over de voorgenomen sluiting. 

De onenigheid tussen ouders/oudercommissie versus de ondernemer betreft een maandag en dinsdag in juli 2022, waarop zeer hoge temperaturen werden verwacht. De kinderopvangorganisatie bericht daarop aan ouders de vrijdagavond ervoor dat alle vestigingen in Nederland op die dagen vanaf 13:00 uur zullen sluiten. BOinK schreef toen dit bericht, over waar kinderopvangondernemers aan moeten voldoen in deze gevallen.

De ondernemer vindt dat de extreme temperaturen destijds een overmachtssituatie opleverden, waardoor hij de kosten van de niet-genoten opvanguren niet hoeft te vergoeden. De Geschillencommissie is het daar niet mee eens. Overmacht is pas van belang bij de vraag of de ondernemer schadevergoeding moet betalen, wanneer er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de ondernemer. In deze zaak gaat het niet over betaling van schadevergoeding, maar alleen om het verzoek om terugbetaling voor een niet-geleverde dienst. Dit verzoek is naar het oordeel van de commissie terecht en de klacht is daarom gegrond.