Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Geschillencommissie: hitteprotocollen eerst met ouders bespreken

Kinderopvangorganisaties kunnen niet zomaar een beroep op ‘overmacht’ doen als ze besluiten kinderopvanglocaties te sluiten vanwege extreme hitte. In de zomer van 2022 hebben meerdere kinderopvangorganisaties vanwege extreme hitte locaties gesloten, maar een dergelijk besluit mag alleen gebaseerd zijn op een protocol. Bovendien moet zo’n protocol, vanuit de Wet kinderopvang, eerst met de oudercommissies worden besproken. Dit heeft de Geschillencommissie bepaald, in een bindende uitspraak.
Geschillencommissie: hitteprotocollen eerst met ouders bespreken


Het geschil had betrekking op de vraag of een grote landelijke kinderopvangondernemer de opvanglocaties mocht sluiten vanwege de hitte en of ouders gecompenseerd dienen te worden voor niet geleverde opvanguren. Deze ondernemer had op twee middagen al zijn opvanglocaties in Nederland gesloten en heeft dit besluit gebaseerd op ‘protocollen’.

De sluiting was drie dagen tevoren aangekondigd. Maar de genoemde protocollen waren de oudercommissie niet bekend en de ondernemer heeft voor het eerst op 9 januari 2023 een hitteprotocol voor advies aan de oudercommissie voorgelegd. De ondernemer beroept zich in verband met de sluiting op overmacht en wenst de ouders niet te compenseren. De oudercommissie is van mening dat hier sprake is van wanprestatie van de ondernemer.

De commissie heeft nu geoordeeld dat de sluiting een aangelegenheid is op het gebied van veiligheid, gezondheid en openingstijden. Een sluiting dient eerst ter advisering aan de oudercommissie te worden voorgelegd. Dat heeft de ondernemer niet gedaan en daarmee is gehandeld in strijd met de Wet kinderopvang. Naar het oordeel van de commissie had het voor alle betrokkenen duidelijk moeten zijn onder welke (extreme) weersomstandigheden van de ondernemer mag worden verlangd de kinderopvanglocatie geheel of ten dele open te houden. De commissie ziet de oudercommissie als ‘niet-belanghebbende partij’ als het gaat om een financiële tegemoetkoming aan de betrokken ouders.