Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Zeeuws Pact versterkt samenwerking gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp

Eerder en betere ondersteuning bieden aan kinderen en hun ouders die dat (op school of thuis) nodig hebben. Dat is het doel van het Zeeuwse Pact Kinderogen. De samenwerkende partijen zijn de gemeenten op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs, de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het schoolmaatschappelijk werk. Samen willen zij de verbinding tussen kinderopvang, onderwijs en ondersteuning (jeugdhulp) versterken.
Zeeuws Pact versterkt samenwerking gemeenten, onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp
 

Met het Pact Kinderogen spreken de partijen de ambitie uit om met elkaar de samenwerking structureel vorm te gegeven. Dit wordt gedaan langs vijf programmalijnen waarbij bestuurders, professionals en mensen uit de praktijk veel van elkaar leren. Het pact wil de hulp dichtbij, in de eigen wijk en in de eigen buurt, organiseren, bijvoorbeeld via de pilot Zorg en Onderwijs.

Een ander voorbeeld is de pilot waarbij alle kinderen die van de kinderopvang komen een warme overdracht naar school krijgen. De pedagogisch medewerker kan uit ervaring vertellen wie het kind is. Hierdoor kan de leerkracht op school beter aansluiten bij de behoefte van het kind. In de nabije toekomst moet voor alle kinderen zo’n warme overdracht worden georganiseerd.

De samenwerkingspartners denken dat door de samenwerking er voor iedereen veel winst behaald kan worden. Niet alleen voor kind en ouders, maar ook voor de professionals en mensen uit de praktijk. Want signalen bij kinderen kunnen op school of de kinderopvang nu vroeg worden herkend. In samenwerking met de ouders kan er op school en de kinderopvang dan wat mee worden gedaan.

‘Door de krachten te bundelen kan er bijvoorbeeld direct over de expertise van de partners worden beschikt. Hoe eerder wordt gekeken naar behandeling en ondersteuning (jeugdzorg), des te beter voor de ontwikkeling van ieder kind. Daarom vinden we deze overeenkomst een belangrijke stap’, aldus Wouter Struijk, wethouder van Nissewaard, namens de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.