Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Workshops Sturen op jouw kostprijs

Dit najaar organiseert het Waarborgfonds een serie workshops over het ‘Sturen op jouw kostprijs’. Voor elk type kinderopvangorganisatie (kleiner, middelgroot, groot en gastouderopvang) wordt een specifieke workshop georganiseerd. Een aantal live workshops en een aantal als webinar, van 6 tot en met 14 oktober 2021.
Workshops Sturen op jouw kostprijs

Deze workshops zijn onderdeel van het programma Mijn Kostprijs. In de workshop krijg je hulp bij het sturen op de kostprijs van jouw kinderopvangorganisatie. Je krijgt inzicht in welke kengetallen belangrijk zijn, wat actuele waarden van deze kengetallen zijn en hoe je deze kunt inzetten voor de verbetering van de bedrijfsvoering van jouw organisatie.

Weet jij bijvoorbeeld wat de waarde van de P-factor voor jouw organisatie is? De P-factor is het kengetal dat weergeeft hoeveel groepsuren je inzet ten opzichte van het aantal kinduren dat je factureert. Dit kengetal is het belangrijkste kengetal om de bedrijfseconomische prestatie van je organisatie te meten. De workshop ‘Sturen op jouw kostprijs’ wordt in een aantal varianten aangeboden:

  • Workshop voor kleinere organisaties: deze variant is bedoeld voor ondernemers van kleinere kinderopvangorganisaties, waarvoor de financiële aspecten van kinderopvang geen dagelijkse kost zijn. De workshop is laagdrempelig en praktijkgericht.

  • Workshop voor middelgrote en grote organisaties: deze variant is met name bedoeld voor controllers van middelgrote en grote organisaties die zich met de analyse van de bedrijfsvoering bezighouden en daarover rapporteren aan anderen.

  • Online webinar voor alle overige medewerkers van kinderopvangorganisaties die actief zijn op het terrein van de bedrijfsvoering.

  • Online webinar voor directeuren (of coördinatoren) van gastouderbureaus, waarin de onderzochte kengetallen rondom de kostprijs van de gastouderopvang aan bod komen.  

Wil je meer weten over één van deze varianten van de workshop of je je daarvoor aanmelden, klik dan op de workshop naar keuze. Twijfel je over welke workshop bij jou past? Neem dan contact met het waarborgfonds op via mail: info@waarborgfondskinderopvang.nl of bel naar 085-3032859.