Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Woede om uithuisplaatsingen van kinderen na toeslagenaffaire

De Nederlandse Tweede Kamer heeft woedend gereageerd op uithuisplaatsingen van kinderen na de toeslagenaffaire. De Kamer wil nu een betere bescherming van ouders en kinderen die te maken dreigen te krijgen met uithuisplaatsing.
Woede om uithuisplaatsingen van kinderen na toeslagenaffaire


De Kamer debatteerde donderdag 12 mei met onder meer premier Rutte over de uithuisplaatsingen die verband houden met de toeslagenaffaire.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onlangs becijferd dat 1675 kinderen van door de toeslagenaffaire gedupeerde ouders in de periode van 2015 tot en met 2021 uit huis zijn geplaatst. Dat is hoger dan het eerder gepubliceerde cijfer van 1115 uit huis geplaatste kinderen.

60.000 kinderen
Het cijfer pakt hoger uit omdat het CBS eerder slechts gegevens had over de periode van 2015 tot en met 2020 en bovendien in de tussentijd meer gedupeerden zich hebben gemeld. In totaal hebben de gedupeerden van het toeslagenschandaal bijna 60.000 kinderen. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat een kleine 3 procent van hen te maken heeft of heeft gehad met een uithuisplaatsing. Of dat een direct gevolg is van de toeslagenaffaire wordt nog onderzocht.

Nauwelijks kinderen terug
‘Erken eens dat dit drama door de overheid komt’, zegt PvdA-Kamerlid Arib in het Kamerdebat. Ze benadrukt dat er nog altijd nauwelijks kinderen terug zijn bij hun ouders. ‘Hoe kan het dat er zo weinig gebeurt? Dit kabinet moet zich diep en diep schamen.’ ‘Dit is het topje van de ijsberg van menselijk leed door uithuisplaatsing’, zegt Kamerlid Omtzigt. ‘De rechtsstaat was geen schild voor ze, maar een gehaktmolen. De staat die kinderen afpakt, soms met meerdere politieagenten. Er is nog geen kind terug, geen enkel kind.’

Met algemene stemmen heeft de Kamer een motie van SP en Kamerlid Pieter Omtzigt aangenomen. Daarin wordt gesteld dat ouders en kinderen die te maken hebben met een uithuisplaatsing in hun gezin en erkend slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal, binnen een half jaar een herbeoordeling van dit besluit kunnen aanvragen. Ook ouders die na aandringen van jeugdzorg op vrijwillige basis akkoord gingen met een uithuisplaatsing moeten de kans krijgen hiervan terug te komen.

Ondertussen hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden op verzoek van diezelfde Tweede Kamer een factsheet opgesteld over uithuisplaatsingen. Volgens de onderzoekers is gebrek aan rechtsbescherming het belangrijkste knelpunt voor gezinnen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing. Kinderen en ouders staan zwak tegenover het machtige jeugdbeschermingsstelsel, aldus de onderzoekers.

'Niet effectief'
Uithuisplaatsingen leiden vaak niet tot stabiliteit, veiligheid en verbetering in de ontwikkeling van kinderen. Bij de besluitvorming over uithuisplaatsing spelen vaak persoonlijke opvattingen van professionals een te grote rol. Verder is er
te weinig hulp beschikbaar voor gezinnen met ernstige problemen, en is er te weinig kennis over effectiviteit van interventies die kunnen worden ingezet om uithuisplaatsing te voorkomen.

De onderzoekers zijn ook kritisch over drang in de jeugdbescherming, waarbij ouders soms onder druk instemmen met een uithuisplaatsing zonder rechterlijke machtiging. Zo’n drangtraject kan in strijd zijn met de rechten van ouders en kinderen. Ze hebben geen rechtsbescherming en geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden, omdat drangtrajecten niet in de wet zijn geregeld.