Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

‘Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagenaffaire te ingewikkeld voor gedupeerden’

Het wetsvoorstel van het kabinet voor de afhandeling van de toeslagenaffaire moet eenvoudiger. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak geadviseerd aan staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane). In het wetsvoorstel worden verschillende schadeloosstellingen voorgesteld, maar die vormen maken het te ingewikkeld voor gedupeerden.
‘Wetsvoorstel hersteloperatie toeslagenaffaire te ingewikkeld voor gedupeerden’


In het voorstel staan verschillende vormen van schadeloosstellingen: een compensatie, een tegemoetkoming, een vast eenmalig bedrag en kwijtschelding van schulden. Gedupeerden krijgen die schadeloosstelling in het ene geval automatisch, maar in het andere geval moeten ze er zelf een aanvraag voor indienen. ‘Hierdoor is het voor gedupeerden moeilijk te begrijpen óf ze iets moeten doen en wát ze moeten doen om schadeloosstelling te ontvangen’, concludeert de raad in het advies.

De verschillende methodes leggen daarnaast ‘een enorme druk’ op de instanties die de regelingen moeten uitvoeren. De kans bestaat dan ook dat de instanties fouten gaan maken, met als gevolg dat sommige gedupeerden wellicht weer geld moeten terugbetalen, aldus de raad. Een doel van het wetsvoorstel, namelijk herstel van vertrouwen, kan daardoor onder druk komen te staan. Verder concludeert de raad dat het nu onduidelijk is naar welke rechter gedupeerden moeten stappen als zij het oneens zijn met de beslissing over de schadeloosstelling.