Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Werk mee aan benchmark kinderopvang en sectorrapport

Sinds 2005 brengt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang het sectorrapport uit, een jaarlijkse onafhankelijke analyse van de financiële ontwikkeling van de sector kinderopvang. Ook dit jaar weer. Daarvoor word je medewerking gevraagd, in de vorm van het aanleveren van jaarcijfers. Vorig jaar vertegenwoordigden de deelnemers van het sectorrapport 47 procent van het totale aantal kindplaatsen in Nederland.


Je kunt vanaf nu de jaarrekening 2023 aanleveren. Alle gegevens worden automatisch en anoniem verwerkt. Je kunt kiezen uit meerdere opties, met en zonder eigen account. Je kunt de cijfers zelf invoeren op een eigen account óf door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang laten invoeren. Elke vorm van jaarcijfers telt, van een officieel jaarverslag tot een uitdraai van de balans en de winst- en verliesrekening.

Als je met account zélf de jaarrekening invoert, kun je direct benchmarken en meedoen met de panelvragen. Anders kun je de jaarrekening uploaden onder de categorie ‘Organisatiegegevens’. Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang voert de cijfers vervolgens voor je in. Zodra dat is gedaan, ontvang je bericht. Vanaf dat moment kun je zelf benchmarken.

Zónder account kun je de jaarrekening mailen naar info@benchmarkkinderopvang.nl. Zonder account kun je niet benchmarken. Vraag hier desgewenst een account aan.