Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Voortgangsbrief kabinet over aanpak personeelstekort kinderopvang

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de aanpak personeelstekort in de kinderopvang. De minister schrijft dat de kinderopvang in de afgelopen jaren flink is gegroeid, ondanks alle personeelstekorten.

 

Op dit moment is er een tekort van 6000 medewerkers in de kinderopvang. Volgens de minister zal dit tekort tot 2027 stabiel blijven. Op langere termijn groeit het tekort naar 19.500 (in 2033) als er geen wijzigingen in het financieringsstelsel komen (maar wel een verhoogde vergoeding voor kinderopvang tot 96 procent voor werkende ouders). ‘De prognose toont het belang om door te blijven gaan met de acties om het personeelstekort te verminderen’, schrijft de minister. Uit haar cijfers blijkt verder dat:

  • de meeste ouders niet hoeven te wachten op een plek op de kinderopvang vanaf de door hen gewenste datum. De groep die langer dan drie maanden moet wachten op een plek is het afgelopen jaar kleiner geworden.

  • het aantal openstaande vacatures is gedaald ten opzichte van vorig jaar naar 5550 in Q4 2023.

  • het netto instroomsaldo in 2023 4980 medewerkers was. Het percentage van uitstroom van circa 11 procent is stabiel en vergelijkbaar met de hele sector zorg en welzijn.

  • het gemiddelde verzuimpercentage in de kinderopvang is gedaald (7,7 procent in 2023).

  • 90 procent van de medewerkers in de kinderopvang ‘het inhoudelijk leuk werk’ vindt en 82 procent noemt het ‘erg zinvol’.

  • de groei van het aantal zzp’ers in de kinderopvang in 2023 is afgenomen.