Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Voorstel minister: uurtarieven kinderopvangtoeslag 2023 met 5,58% omhoog

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag in 2023 waarschijnlijk laten stijgen met 5,58%. Dit percentage geldt voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Voor gastouderopvang stijgt het uurtarief met 3,22%.
Voorstel minister: uurtarieven kinderopvangtoeslag 2023 met 5,58% omhoog

Ook de inkomenstabel wordt aangepast. In de inkomenstabel staat per verzamelinkomen welk percentage van de uurprijs via de kinderopvangtoeslag wordt vergoed.

De minister heeft besloten de koppeling gewerkte uren (KGU) los te laten, waarbij het aantal gewerkte uren niet meer direct gekoppeld is aan het aantal urenkinderopvang waarover recht op toeslag bestaat. Ouders moeten nog wel voldoen aan de arbeidseis. Per kalendermaand waarin ouders betaalde arbeid hebben verricht, kan er aanspraak worden gemaakt op ten hoogste 230 uren kinderopvangtoeslag. Er wordt daarbij uitgegaan van het aantal maanden van de ouder die het minste aantal maanden heeft gewerkt. Het opgebouwde recht kan gespreid over het kalenderjaar worden opgenomen. De voorgenomen uurtarieven voor 2023 zijn:

Maximaal te vergoeden uurtarief

2022

2023

Dagopvang (incl. peuterspeelzaal)

€ 8,50

€ 8,97

Bso

€ 7,31

€ 7,72

Gastouderopvang

€ 6,52

€ 6,73