BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Voor elke school onderwijsachterstandsscore 2020-2021 bekend

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Voor elke school onderwijsachterstandsscore 2020-2021 bekend

Scholen kunnen hiermee hun onderwijsachterstandsbudgetten berekenen. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die vervolgens met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit. Op basis van die scoren kan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen verdelen.