Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

VOG-problemen: storing bij Justis blijft voortduren

De storing waar Justis sinds 15 oktober mee te kampen heeft, is nog niet opgelost. De verwachting is dat de storing deze week ook nog niet wordt verholpen. De systemen die nodig zijn voor het aanvragen, afgeven en verlengen van bijvoorbeeld vog’s zijn daarom niet beschikbaar. Samen met de externe leverancier wordt ‘met man en macht gewerkt’ aan een oplossing.

Nog onduidelijk is wanneer de storing helemaal verholpen is. Door deze storing is ook het personenregister kinderopvang (DUO) onbereikbaar. Volgens Justis is er geen sprake van een hackaanval of cybercriminaliteit, maar zijn door een softwarefout verschillende systemen geraakt. Hoe die fout precies is ontstaan wordt uitgezocht, maar prioriteit is nu het weer beschikbaar krijgen van de systemen. Dit betekent de storing voor onderwijs- en kinderopvangorganisaties:

  • je kunt geen gebruik maken van de digitale Justis-omgeving (MijnJustis)
  • papieren aanvragen worden niet in behandeling genomen, omdat daarvoor deels dezelfde systemen nodig zijn
  • Justis kan niet voorzien in statusinformatie
  • gemeenten kunnen de VOG-aanvraag niet bij Justis indienen

Justis is een uitvoerende organisatie en beslist niet in welke situatie iemand een VOG nodig heeft. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de instantie die verantwoordelijk is voor het beleid en het toezicht, bijvoorbeeld de ministeries van Onderwijs en SZW. Vooralsnog heeft SZW zich nog niet uitgesproken over VOG-loos werken, daarom blijft het advies van werkgeversorganisaties om medewerkers niet te laten starten zonder VOG en/of koppeling in het Personenregister Kinderopvang. Je bent anders in overtreding, wat een geldboete kan opleveren.