Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

VOG nu voor iedereen digitaal te ontvangen

Vanaf medio mei 2024 is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedereen digitaal te ontvangen. Screeningsautoriteit Justis introduceert deze nieuwe ontvangstmethode. Sinds 20 maart 2024 is het digitaal ontvangen van een VOG in de berichtenbox van mijnoverheid.nl gefaseerd uitgerold. Tot op heden was de VOG alleen op papier te ontvangen.
VOG nu voor iedereen digitaal te ontvangen


Bij het aanvragen van de VOG kan er voortaan gekozen worden tussen een digitale of papieren versie. De optie om de VOG toch op papier te ontvangen, blijft daarmee bestaan. Ook de prijs van het aanvragen van de VOG blijft hetzelfde. Een digitale VOG brengt voordelen met zich mee voor werknemers, werkgevers en burgers. Een afgegeven VOG is digitaal sneller te bezorgen, duurzamer en makkelijker digitaal door te sturen naar de werkgever.

De digitale versie van de VOG kent onzichtbare, digitale echtheidskenmerken die de zichtbare echtheidskenmerken op de papieren versie, zoals het watermerk, vervangen. Via de validatietool van de rijksoverheid met bijbehorende website is de VOG door werkgevers eenvoudig op echtheid te controleren.

De optie van digitale ontvangst wordt gefaseerd uitgerold zodat rekening kan worden gehouden met de capaciteit van de systemen van Justis. Dat gebeurt in vier fases gedurende twee maanden. Daardoor kan nog niet elke organisatie direct gebruik maken van de digitale VOG. Voor meer informatie over de digitale VOG en een actuele planning van de uitrol, zie hier de introductie digitale VOG van Justis.