BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Vervallen diploma’s kinderopvang nu toch erkend

Cao-partijen in de kinderopvang hebben besloten dat twaalf diploma’s terugkomen op de diplomalijst voor pedagogisch medewerker in combinatie met aanvullend bewijs. De diploma’s kwalificeren vanaf 1 november 2020 voor de functie van pedagogisch medewerker dagopvang in combinatie met een branche-erkende scholing op het gebied van pedagogiek. Of in combinatie met een scholing die bij individuele gelijkstellingsverzoeken als voldoende is beoordeeld op actuele pedagogiek.
Vervallen diploma’s kinderopvang nu toch erkend


De lijst met certificaten is te vinden op Kinderopvang werkt!. Het besluit is ook verwerkt in de diplomacheck. Aanleiding voor het besluit is de afspraak uit het cao-akkoord voor de Cao Kinderopvang 2020-2021 over de diploma’s jeugdwelzijnswerk (hbo-j) en agogisch werk (AW). Voor deze diploma’s is onderzocht of deze met aanvullend bewijs aangevuld zouden kunnen worden. Cao-partijen hebben geoordeeld dat deze twee diploma’s, plus tien andere diploma’s die om dezelfde reden (verouderde pedagogiek) zijn vervallen voor de dagopvang, kunnen terugkomen als er aanvullend scholing is gevolgd op gebied van pedagogiek. In totaal gaat het om de volgende twaalf diploma’s, mbo niveau 4 (voorgangers SPW-4):

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II richting (semi)residentiele hulpverlening
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief educatief Werk