BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Verplichting gegevenslevering door kinderopvangorganisaties

In het verbetertraject kinderopvangtoeslag werken het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de dienst Toeslagen samen aan het verbeteren van de dienstverlening aan ouders en aan het terugdringen van het aantal (hoge) terugvorderingen.


Eén van de verbetermaatregelen betreft de maandelijkse gegevenslevering door kinderopvangorganisaties aan Toeslagen. Met actuele opvanggegevens kan Toeslagen eerder signaleren of de gegevens van de aangevraagde toeslag nog actueel zijn.

Het maandelijks leveren van gegevens is op dit moment nog niet verplicht. Wel levert al bijna 85 procent van de kinderopvangorganisaties maandelijks opvanggegevens aan Toeslagen. Om eerder signaleren voor alle ouders mogelijk te maken wordt beoogd om maandelijkse gegevenslevering verplicht te stellen voor alle kinderopvangorganisaties. Deze verplichting zou oorspronkelijk vanaf 1 januari 2021 in werking treden.

Omdat de verplichting per wet moet worden geregeld, werkt het kabinet op dit moment nog aan een wetswijziging om de maandelijkse gegevenslevering verplicht te stellen. Wanneer de wetswijziging van kracht wordt, is nog niet bekend. De kinderopvangorganisaties worden hierover te zijner tijd geïnformeerd. De minister van SZW heeft de Tweede Kamer hierover in een brief geïnformeerd.