Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang

In maart 2018 heeft een ministerie een samenvattende brochure uitgebracht over de inhoud van de thema's die samenhangen met de wet IKK.
Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang

 Het compacte overzicht van eisen en maatregelen via deze pagina.