Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Ventilatie op scholen gezamenlijk in kaart brengen

Om de ventilatie op scholen te verbeteren, hebben het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad en VNG begin dit jaar afspraken gemaakt over een gezamenlijk actieplan. Eén van de onderdelen van dit actieplan is dat schoolbesturen en gemeenten gezamenlijk de ventilatie op de scholen in de gemeente in kaart brengen.
Ventilatie op scholen gezamenlijk in kaart brengenAan gemeenten is gevraagd om de volgende stappen uit te voeren:

  • Inventariseer de stand van zaken van de ventilatie in schoolgebouwen met dit format en stuur dit aan ventilatie@ruimte-ok.nl. Om dit proces te vereenvoudigen komt er binnenkort een invultool online op www.ventilatiehulp.nl

  • Stuur de gegevens van een ambtelijk contactpersoon naar ventilatie@ruimte-ok.nl

  • Bepaal in overleg met de schoolbesturen de meest urgente knelpunten rondom ventilatie en bekijk gezamenlijk of en hoe deze met bestaande regelingen op te lossen zijn.

  • Stuur het overzicht van de staat van schoolgebouwen in de gemeente aan info@vng.nl, met als onderwerp ‘Overzicht schoolgebouwen’.


Kenniscentrum Ruimte-OK levert vervolgens de gegevens geanonimiseerd via een algemene rapportage aan het ministerie van OCW voor een landelijk beeld. Bekijk hier een overzicht van alle maatregelen die zijn aangekondigd als onderdeel van het Actieplan voor snelle verbetering van ventilatie op scholen.