Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Veel belemmerende regels voor kinderopvang op boerderijen

Het kabinet wil dat het makkelijker wordt voor boeren om op hun terrein kinderopvang te beginnen of uit te breiden. Er is landelijk veel vraag naar kinderopvang. Maar boeren die een opvang op het erf willen beginnen lopen tegen veel landelijke en gemeentelijke regels aan. Zo mag de ‘nevenactiviteit kinderopvang’ niet groter worden dan de hoofdactiviteit, het boerenbedrijf. Terwijl er veel vraag naar deze vorm van opvang is, er zijn lange wachtlijsten.
Veel belemmerende regels voor kinderopvang op boerderijen

In 2020 waren er 263 agrarische kinderopvangbedrijven. In 2007 waren dat er nog maar 20. Het grootste deel van het aanbod (158) gaat om gastouderopvang, de overige 105 betreft kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (bso), peuteropvang en vakantieopvang. De gezamenlijke omzet steeg tussen 2007 en 2020 van 4 miljoen euro naar 115 miljoen euro, blijkt uit onderzoek door Universiteit Wageningen in opdracht van het ministerie van LNV.

Met een schrijnend tekort aan kinderopvangplekken roept ook minister van Sociale Zaken Van Gennip gemeenten op om te kijken hoe boeren gestimuleerd kunnen worden om een dagverblijf te beginnen. ‘Als boeren een nieuw bedrijf erbij kunnen zetten is het winst voor 

Met een schrijnend tekort aan kinderopvangplekken roept ook minister van Sociale Zaken Van Gennip gemeenten op om te kijken hoe boeren gestimuleerd kunnen worden om een dagverblijf te beginnen. ‘Als boeren een nieuw bedrijf erbij kunnen zetten is het winst voor boeren, winst voor de kinderen die kunnen buitenspelen en winst voor de ouders’, zegt zij tegen NOS.