Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar.

  • Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft.
  • Positief getest: isolatieperiode van 5 naar 7 dagen

Vanaf vrijdag 24 december 2021 is er weer een nieuwe versie van het protocol Kinderopvang en corona beschikbaar.

 

De belangrijkste wijzigingen in het protocol zijn:

  • Bij het quarantainebeleid wordt er géén onderscheid meer gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.
  • Voor mensen die positief op corona testen, maar asymptomatisch zijn, is de isolatieperiode verlengd van 5 naar 7 dagen.

Bron: Rijksoverheid