Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Uurprijzen steeds moeilijker te vinden op websites kinderopvang

Voor ouders wordt het ieder jaar moeilijker om de uurprijzen op websites van kinderopvangorganisaties te vinden. Soms wordt de uurprijs zelfs helemaal niet meer vermeld. Dit komt de transparantie over de vraag ‘Wat krijg ik voor welk bedrag?’ niet ten goede, zo blijkt uit onderzoek van BOinK en het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang naar gepubliceerde uurtarieven.
Uurprijzen steeds moeilijker te vinden op websites kinderopvang

Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde opvangtarief voor dagopvang in 2023 ten opzichte van 2022 met 7,5 procent is gestegen. De uitkomsten zijn gebaseerd op de gevonden uurtarieven van 351 kinderopvangorganisaties. Zij geven een beeld over de tarieven in 2022 en 2023 voor dagopvang en bso, waarbij gekeken wordt naar de gemiddelde uurtarieven per provincie, in de vier grote steden (de G4) en ten opzichte van het door de overheid vastgestelde maximaal te vergoeden uurtarief.

De overheid hanteert in 2023 voor dagopvang een maximum opvangtarief kinderopvangtoeslag van 9,12 euro. Het gemiddelde opvangtarief voor dagopvang ligt in 2023 5,2 procent boven het maximum opvangtarief kinderopvangtoeslag. Het valt op dat het aantal organisaties dat een uurtarief rekent dat hoger is dan het maximumtarief kinderopvang in 2023 is afgenomen in vergelijking met 2022. Dit kan komen doordat het tarief voor 2023 later extra is verhoogd als correctie op de hogere inflatie.