BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Urenuitbreiding voorschoolse educatie nu officieel

Vanaf 1 augustus 2020 hebben gemeenten het urenaanbod voorschoolse educatie uitgebreid van minimaal tien naar gemiddeld zestien uur per week. Het betreft een uitbreiding van 600 naar 960 uur per kind. De regeling geldt alleen voor startende kinderen, voor kinderen die vóór 1 augustus 2020 2,5 jaar oud waren en gebruikmaakten van voorschoolse educatie geldt de urenuitbreiding niet.
Urenuitbreiding voorschoolse educatie nu officieel

In de praktijk zal de urenuitbreiding van minimaal 16 uur per week gedurende 40 weken per jaar worden aangeboden. Ouders zijn niet verplicht om 16 uur af te nemen. Het aanbod moet voldoen aan deze eisen:

  • op ten minste drie 3 dagen of dagdelen per week moet er een ve-aanbod zijn.

  • voorschoolse educatie kan worden aangeboden vanaf 2 jaar, maar deze uren tussen 2 en 2,5 jaar tellen niet mee voor de norm van 960 uur.

  • maximaal 6 uur voorschoolse educatie per dag mag meetellen voor het behalen van de norm van 960 uur. Deze uren hoeven niet aaneengesloten aangeboden te worden.


 

Later, vanaf 1 januari 2022, moeten gemeenten per doelgroepkind minimaal 10 uur per jaar een hbo-opgeleide pedagogisch medewerker inzetten op de locatie. Deze laatste maatregel beoogt de kwaliteit van de voorschoolse educatie te verhogen. Een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon voert een meerjarig onderzoek uit om na te gaan hoe gemeenten de nieuwe eisen invoeren en hoe zij de onderwijsachterstandsmiddelen van in totaal 492 miljoen euro besteden. Meer informatie over de urenuitbreiding voorschoolse educatie leest u hier.