Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Universitaire bachelors en masters in kinderopvang mogen blijven werken

Cao-partijen in de kinderopvang hebben besloten de ‘tijdelijke aanvulling kwalificerende diploma’s universitaire bachelors en masters’ die loopt tot 31 december 2023, structureel te maken. Met behulp van een monitor zijn de medewerkers over een langere periode gevolgd. Uit de monitor bleek dat bij iedere medewerker de beheersing van de competenties is toegenomen.


Iedereen die volgens het huidige tijdelijke besluit kwalificeert, blijft kwalificeren. De aanvullende eisen wijzigen per 1 januari 2024. De monitor vervalt dan en de aanvullende eisen worden algemener geformuleerd. Het besluit zal ook worden verwerkt in de eerstvolgende wijziging van de cao kinderopvang.