BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Uitstel IKK-eisen tot 2025

In de verzamelbrief kinderopvang van juni 2020 kondigt het kabinet aan dat de implementatie van de IKK-eisen ‘minimum taalniveau’ en ‘babyscholing’ wordt uitgesteld van 2023 naar 2025. Deze implementatie is één van de oplossingen om de arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang aan te pakken.
Uitstel IKK-eisen tot 2025

In het kader van de huidige werkdruk en krapte heeft de staatssecretaris van SZW met de sector gesproken over het uitstellen van de implementatie van de taaleis en de eis van babyscholing. Wel heeft het de voorkeur om deze verbeteringen toch zo snel mogelijk te implementeren. De staatssecretaris wil organisaties door het uitstel meer ruimte bieden om aan de IKK-eisen te voldoen. Dit kan de druk op het personeel binnen de organisatie verlichten, iets wat ook op dit moment van belang is.

Vanaf 2025 moeten pedagogisch medewerkers minimaal niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheid hebben, waarbij B2 geldt voor pedagogisch medewerkers die hun diploma in het buitenland hebben behaald. Ook worden alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken specifiek geschoold. Per 1 januari 2025 moeten zij aan de kwalificatie-eis van het minimum taalniveau voldoen en moet iedereen die structureel of incidenteel werkt op een groep waar één of meerdere baby’s opgevangen worden, voldoen aan de kwalificatie-eis van babyscholing. Dit geldt ook voor invalkrachten en pedagogisch medewerkers op tijdelijke basis.