Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Tweede Kamer wil schoolzwemmen weer invoeren

Onlangs behaalde het 38-jarige GroenLinks-PvdA Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis zijn zwemdiploma. Als kind heeft hij nooit leren zwemmen, wat hem eigenlijk altijd heeft belemmerd. Nadat zijn kinderen op zwemles zaten en zich afvroegen waarom hun vader geen diploma had, besloot hij alsnog te leren zwemmen. Een jaar later kreeg hij dan eindelijk dat felbegeerde, welverdiende bewijs van zwemvaardigheid.
Tweede Kamer wil schoolzwemmen weer invoeren


Het was voor hem een mijlpaal, net als het aannemen van zijn motie die hij samen met SP-Kamerlid Van Nispen had ingediend. ‘Het is voor mij fundamenteel dat een meerderheid van de Tweede Kamer in februari 2024 heeft ingestemd met het herinvoeren van schoolzwemmen en het benoemen van een overheidstaak om openbare zwembaden open te houden.’

In hun motie wijzen de Kamerleden erop dat in 2022 het aantal kinderen zonder zwemdiploma twee keer zo hoog lag als in 2018. Het ging toen om circa 45.000 kinderen. Ze benadrukken dat ook in 2018 al een motie is aangenomen, waarin staat dat het kabinet ervoor moet zorgen dat alle kinderen hun zwemdiploma kunnen halen. Die motie is nooit uitgevoerd.