Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Tweede Kamer: twijfels over snelle haalbaarheid ‘gratis kinderopvang’

De Tweede Kamer vraagt zich sterk af of het kinderopvangminister Van Gennip (Sociale Zaken) zal lukken om vanaf 2025 ‘gratis kinderopvang’ in te voeren. Zowel coalitiepartijen als oppositie zetten tijdens het kinderopvangdebat op 16 november 2022 vraagtekens bij de haalbaarheid, vooral omdat geen enkele overheidsdienst trek heeft om het nieuwe opvangstelsel uit te voeren.
Tweede Kamer: twijfels over snelle haalbaarheid ‘gratis kinderopvang’

Er zijn negen overheidsdiensten aangeschreven, maar alleen DUO, Toeslagen, UWV en SVB zijn bereid om met de minister de komende maanden ‘te praten’. Ze willen hun expertise inbrengen, maar beloven niets. In een reactie op de twijfels bij Kamerleden geeft de minister slechts aan ‘dat de komende maanden belangrijk worden en dat snelheid en zorgvuldigheid van belang zijn. In het komende halfjaar wordt samen met verschillende uitvoeringsorganisaties vastgesteld wat er nodig is om 2025 toch te kunnen halen.’

Een ander belangrijk thema in het Kamerdebat is het personeelstekort in de kinderopvang. Dat wordt naar verwachting nog groter doordat de stelselherziening – de nagenoeg gratis kinderopvang – leidt tot een grotere vraag naar kinderopvang. Kamerleden stellen vragen over de maatregelen van de minister om het personeelstekort tegen te gaan. Zij denkt aan een versoepeling van kwaliteitseisen, een meerurenbonus, het modulair opleiden en combinatiebanen. Ook uiten Kamerleden zorgen over de toenemende inzet van zzp’ers in de kinderopvang.

Verder is er veel aandacht voor het salaris van pedagogisch medewerkers en voor de oproep van de cao-partijen om de maximum uurprijs te verhogen in ruil voor een loonsverhoging in de nieuwe cao. De minister is echter niet meer bereid het maximum uurtarief voor volgend jaar, 2023, aan te passen ‘omdat de tarieven altijd in het voorjaar worden berekend’. Dit ondanks de kostenstijgingen waar de kinderopvang mee wordt geconfronteerd vanwege de toenemende inflatie.