Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Training samenwerking met oudercommissies kinderopvang

De vereniging van ouders in de kinderopvang, BOinK, biedt een vernieuwde basistraining aan voor professionals van kinderopvangorganisaties die willen/moeten samenwerken met hun oudercommissie. In deze online basistraining krijgen professionals informatie en bruikbare handvatten om het adviesrecht van de oudercommissie goed vorm te kunnen geven, zodat er werkelijk effectieve medezeggenschap ontstaat, in een liefst prettige samenwerking.
Training samenwerking met oudercommissies kinderopvang

Een kinderopvangorganisatie geeft, samen met haar oudercommissie, invulling aan het medezeggenschapbeleid met als gezamenlijk belang: de opvang kinderen (en ouders) zo goed mogelijk in te richten. Ouders en kinderopvangorganisaties delen een gemeenschappelijk belang: de kwaliteit van kinderopvang. Samen zijn zij partners in de opvoeding van de kinderen.

Via de Wet kinderopvang hebben ouders een belangrijke positie en medezeggenschap op de algehele kwaliteit van de kinderopvang gekregen. BOinK heeft veel ervaring opgedaan in het trainen en begeleiden van oudercommissies. De vernieuwde training voor professionals wordt dit jaar twee maal aangeboden.

Meer informatie en aanmelding via E: trainingen@boink.info