Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Toekomstscenario's kinderopvang & veel meer in de nieuwe BBMP!

In de nieuwe BBMP onder meer twee interessante artikelen over de toekomst van de kinderopvang. Ook aandacht voor een herkenbare vraag: Wat leert mijn kind bij jullie? Daarnaast vraagt columnist Ed Buitenhek zich af wat we nog met de vakbond doen nu steeds minder pm'ers zijn aangesloten.
Toekomstscenario's kinderopvang & veel meer in de nieuwe BBMP!

Benieuwd naar het redactioneel commentaar van de hoofdredacteur? Dat vind je hier.

In dit nummer 

4 Toekomstscenario 1: meer spelen in de klas
Hoe bereiden we de kinderopvang voor op de toekomst? Het InformatieCentrum KinderOpvang (ICKO) zet op feiten en onderzoek onderbouwde ideeën op een rij over wat er moet gebeuren om kinderopvang toegankelijker en beter betaalbaar te maken.

8 Toekomstscenario 2: wenkend perspectief voor vve
In 2010 organiseerden we ter ere van het tweede lustrum van Vyvoj een aantal sessies onder de noemer ‘Kinderopvang en onderwijs een gouden duo?!’ Met als centrale vraag: hoe zal het kinderopvanglandschap er over tien jaar uitzien? Ruim tien jaar later, op een van de eerste dagen dat we in 2021 weer op een terras mogen, zitten we in Utrecht bij het Landhuis in de Stad. We blikken terug en filosoferen over hoe de ontwikkeling de komende tien jaar zal zijn.

12 Grip krijgen op pedagogische kwaliteit
Aan een echte tafel spreek ik met echte mensen – eindelijk niet online – over het belang van het monitoren van de pedagogische kwaliteit. Mijn gesprekspartners zijn Mirjam Gevers Deynoot (Partou), Simon Hay (KindeRdam en de Hefgroep) en Yvette Vervoort (Expertise centrum Pedagogische Kwaliteit Kinderopvang). Het zal geen verbazing wekken dat alle gesprekspartners monitoring essentieel vinden. Niemand raakt erover uitgepraat.

16 Monitoring in de praktijk
Sinds de jaren negentig raakte Nederland ‘aan de monitor’. Algauw werd monitoring een containerbegrip. In deze bijdrage wil ik een aantal kansen en dilemma’s bespreken die zich bij de inrichting van duurzame (praktijk)monitors voordoen. Achtereenvolgens gaat het over leren en verbeteren, agenderen en benutten.

18 Pedagogische praktijk in Beeld (PiB)
Pedagogische kwaliteit ontstaat op de werkvloer. Toch houden organisaties graag de vinger aan de pols met afspraken en werkinstructies die door het management worden bepaald. Vanuit de overtuiging dat teams vaak goed weten waar verbeterpunten liggen, heeft de ontwikkelgroep PiB-kinderopvang een digitale omgeving gemaakt voor zelfevaluatie. Pedagogische praktijk in Beeld helpt om doelgericht naar de kwaliteit van de pedagogische praktijk te kijken.

24 Een waardevolle LAT-relatie
Tegenwoordig beschikt bijna iedere kinderopvangorganisatie over een aparte afdeling die zich bezighoudt met kwaliteit en pedagogiek, waarin beleid wordt ontwikkeld om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en welzijn. Organisaties kunnen echter enorm van elkaar verschillen op inhoud en structuur van een dergelijke afdeling en de positie hiervan binnen de organisatie. In dit artikel belichten we de visie van en de aanpak bij Partou Kinderopvang.

28 Monitoring bij KION
In het kinderdagverblijf zit een medewerker in stilte toe te kijken in de groepsruimte. Schrijfblok in de hand, zorgvuldig noterend wat er gebeurt. Dat is hoe het pedagogische meetinstrument van de Nijmeegse kinderopvangorganisatie KION er in de praktijk uitziet. Sindsdien is het stevig ingebed in de pedagogische aanpak van de organisatie, maar ook nog volop in ontwikkeling.

32 Maak werk van educatie!
Wat leert mijn kind bij jullie? Vind je dit een gekke vraag in de context van kinderopvang? Lijkt mij niet. Het is een realistische vraag van betrokken ouders, die willen weten wat de educatieve waarde is van de kinderopvang voor hun kind. Als je leren en ontwikkelen weglaat, heeft de kinderopvang simpelweg geen been om op te staan.

& verder onder andere...
11 De Rekenmeester > Ed Buitenhek. Wat doen we (nog) met de vakbond?
23 De Jurist > Martin van der Linden. De beleidsvrijheid van de houder
31 PPINK > Dave Schut. De kracht van zelfreflectie
37 Pact > Onno Hoorn. Naar een passend en flexibel functiegebouw
40 Wetenschap > Pauline Slot. Monitoring: leren van andere landen

 Bestel het nummer los via deze pagina, of lees het nummer via Kinderopvangkennis.nl. Liever abonnee worden? Lees dan hier verder!

In week van 11 oktober 2021 ontvangen abonnees hun papieren exemplaar.