Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Thema: opleidingen (Redactioneel BBMP nr. 4, 2020)

Alle corona-ellende brengt de kinderopvang ook iets goeds. Na 15 maart heeft de kinderopvang snel en efficiënt noodopvang uit de grond gestampt voor kinderen van ouders in een cruciale beroepen. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Premier Rutte en zelfs de koning wijden er waarderende woorden aan. Opeens blijkt de kinderopvang zélf een sector van vitaal belang, zomaar in de schoot geworpen door een virus dat corona heet. Zal dit beklijven?


Tegelijk teistert een ander mega-event de kinderopvang: de perikelen rond de Belastingdienst, waardoor tienduizenden ouders de dupe zijn geworden van een te strenge en onbeheersbare dienst Toeslagen. Het kabinet onderzoekt nu of de kinderopvang rechtstreeks kan worden gefinancierd en hint tegelijkertijd zelfs op een ander stelsel, waarin kinderopvang en onderwijs inniger samenwerken. Wat vindt de kinderopvang hiervan? Ed Buitenhek krijgt in elk geval jeuk bij het idee van kinderopvang als gratis basisvoorziening.

Verder in deze Kindcentrum BBMP veel aandacht voor opleidingen. Aandacht voor de Ad PEP opleiding van de Christelijke Hogeschool Ede, deze deeltijdopleiding is gebaseerd op wat mbo-professionals al kennen en doen. Dat levert nieuwe kennis en capaciteiten op, voor zowel medewerkers als werkgevers.

Vivian Tevreden, opleidingsmanager van de Katholieke Pabo in Zwolle, schrijft over het belang van het kennen van jezelf én de ander. Doe kennis op over elkaars professionele identiteit, reflecteer met elkaar, zodat begrip en waardering ontstaat voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Zeker in een integraal kindcentrum is dit van belang.

En een artikel over online leren, booming vanwege corona. Maria Jongsma maakt een rondgang langs kinderopvangorganisaties en opleiders. Iedereen heeft supersnel het lesaanbod vertaald naar online. Even wennen natuurlijk, maar de reacties zijn positief – ook van pedagogisch medewerkers. Online leren is vanaf nu niet meer weg te denken uit de kinderopvang.

Tot slot schrijven Lucy Kok en Janneke Plantenga in onze rubriek wetenschap over het SEO-rapport, dat pleit voor een ‘universeel systeem van kindvoorzieningen’ met sluitende dagarrangementen in ons land en afschaffing van het toeslagenstelsel. Want niet alle kinderen hebben toegang tot gesubsidieerde opvang, de kosten zijn weinig transparant, de overgang van kinderopvang naar basisschool is abrupt, en school- en opvangtijden sluiten niet aan op de werktijden van ouders.

Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP of surf naar Kinderopvangkennis.nl. Op die plek vindt u alle artikelen los en de complete uitgave als PDF.