Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in het kindcentrum

Thema: het coronavirus (Redactioneel BBMP nr. 3, 2020)

Het coronavirus waart door Europa, en raakt ook de Nederlandse kinderopvang hard. Kinderopvang en scholen moesten verplicht hun deuren sluiten vanwege het gevaarlijke virus en krijgen van het kabinet opdracht noodopvang te organiseren. Noodopvang voor ouders in vitale beroepen, de rest van de kinderen blijft vele weken thuis, met-onderwijs-op-afstand voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Eén week, in maart, heeft het kabinet Rutte geprobeerd scholen en kinderopvang open te houden, maar dit bleek niet houdbaar. Een chaos dreigde. Een chaos die ook voelbaar is in twee artikelen in deze BBMP. Exclusief voor ons tijdschrift houdt een kinderopvangondernemer een ‘corona-dagboek’ bij. De verwarring, de pijn, de zoektocht, het is een aangrijpend document. We praten ook met DAK-directeur Karen Strengers, over hoe het toeging in de regio Haaglanden. Zij zit in het Haagse corona-crisisteam, met onderwijs, gemeente en kinderopvang.

Verder over corona: Wilmie Colbers schrijft over leiderschap in crisistijden, Marianne van Duuren bespreekt een handboek over crisismanagement en Ed Buitenhek en Muriëlle Springer hebben weer hun lezenswaardige columns, over de corona-blues en ‘huidhonger’ in de anderhalve-meter-samenleving.

En waarom – zeker in de komende moeilijke tijden – neo-liberaal blijven concurreren met elkaar in de kinderopvang? Neo-liberalisme is helemaal passé, de econoom Keynes is weer in. Overheden pompen honderden miljarden in hun economieën, precies volgens het boekje. Nu, in tijden van nood blijkt kinderopvang inderdaad een essentiële basisvoorziening. Zo kunnen we ons ook gaan organiseren, zonder verandering van wetgeving, betoogt jurist Martin van der Linden. Gewoon door samen coöperaties te vormen.

Ook aandacht voor de strijd tegen verschoolsing van de voor- en vroegschoolse educatie, de oproep van onderwijs- en kinderopvang om te discussiëren over de toekomst van ons onderwijs en een artikel van de CED-Groep over krachtig veranderen van onderwijs en kinderopvang. Aan de basis van elke planmatige, duurzame verandering ligt altijd een gedegen visie. Tot slot in de wetenschapsrubriek een bijdrage van de Universiteit Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat sociaal-geëngageerde kinderopvangorganisaties het meest innovatief én ondernemend zijn.

Door alle coronaperikelen hebben wij helaas een artikel over natuurlijk leiderschap van Junis Kinderopvang naar de volgende BBMP moeten schuiven. Een artikel over leiderschap, dat altijd bij jezelf begint. Met elkaar doorvragen op de beleving, op de onderstroom, het voorkomt irritaties en wandelgangengedoe. Kijk vast vooruit op www.ontdeknatuurlijkleiderschap.nl

Nog geen abonnee? Neem nu een abonnement op BBMP of surf naar Kinderopvangkennis.nl. Op die plek vindt u alle artikelen los en de complete uitgave als PDF.

Aart Verschuur
Hoofdredacteur BBMP