Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Arbeidsmarkt
(Redactioneel BBMP nr. 5, 2019)

In dit nummer van Kindcentrum BBMP tunen we in op de problemen die de krappe arbeidsmarkt met zich meebrengt. Hoe maak je je organisatie aantrekkelijk voor (toekomstige) medewerkers, hoe maken we de sector kinderopvang aantrekkelijk?

Johan Siegert van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang (ondergebracht bij FCB) zet de problemen op een rij. Daarnaast biedt hij tien tips waar organisaties hun voordeel mee kunnen doen.

Ondertussen zijn deze zomer gesprekken gevoerd waar vertegenwoordigers van de brancheorganisaties – onder deskundige begeleiding – met elkaar aan de slag zijn gegaan om de kinderopvang beter te positioneren. Een beter imago en een heldere, eenduidige boodschap kan de sector aantrekkelijker maken om in te werken.

Ook krijgen we een inkijk in de unieke arbeidsmarktcampagne van Humankind. Op haar beurt loopt columniste Muriëlle Springer aan tegen een lastige millennial, die liever een eigen yoga-school opent dan in de kinderopvang werkt. Of hebben millennials last van ons?

Verder kijken we diep in de ogen van Rinda den Besten van de PO-Raad en Sharon Gesthuizen van de BMK. Gaat de vorming van integrale kindcentra, in een hoger tempo, nu wel of niet lukken? Rinda en Sharon staan klaar, met de andere leden van het vijf-partijenoverleg, om politiek Den Haag te bewerken, er moet meer structurele aandacht komen voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Columnist Ed Buitenhek gooit weer eens een flinke knuppel in het hoenderhok. Hij heeft alle GGD-inspecties vanaf 2016 onderzocht, en concludeert dat kinderopvang-met-winstoogmerk het gemiddeld béter doen dan maatschappelijk ondernemers. Verder constateert Buitenhek met lede ogen dat kleine aanbieders steeds meer last hebben van de regeldruk.

Tot slot een wetenschappelijk artikel over de omgang met huilbaby’s, met een onverwachte, ‘waanzinnige’ tip voor de kinderopvang. Veel leesplezier! (AV)