Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Tevredenheid over toezicht kinderopvang in 2020

De kinderopvangsector stond in 2020 voor de grote uitdaging om noodopvang te organiseren voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kinderen in een kwetsbare positie. Het toezicht op de noodopvang werd uitgevoerd via ‘vinger aan de pols’-gesprekken en vond signaal gestuurd plaats.
Tevredenheid over toezicht kinderopvang in 2020


Gemeenten en GGD’en kijken positief terug op de communicatie en samenwerking met elkaar en met houders van kinderopvangvoorzieningen.

Dit meldt demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wiersma aan de Tweede Kamer. Na de heropening van de kinderopvang konden het reguliere toezicht en de handhaving weer langzaam hervat worden. Gemeenten en GGD’en moesten in dit jaar binnen de beschikbare capaciteit en de geldende maatregelen prioriteiten stellen en keuzes maken, vaak gebaseerd op een risico-inschatting.

Toezicht

Toezicht en handhaving zijn hierdoor beperkter in omvang geweest. Het uitgevoerde toezicht door GGD’en moest vaak op afstand plaatsvinden en kwam er daardoor anders uit te zien. Onderzoeken werden bijvoorbeeld uitgevoerd door middel van videobellen. GGD’en zijn over het algemeen van mening dat toezicht op afstand het niet goed mogelijk maakt om een gedegen en volledig oordeel te vormen over de kwaliteit van de opvang. Toch heeft dit niet direct geleid tot grote zorgen. 

Minder vaak

Als gevolg van het lagere aantal uitgevoerde onderzoeken door GGD’en hebben gemeenten minder vaak handhavend opgetreden. Daarbij geldt dat een deel van de gemeenten prioriteiten moesten stellen en dat sommige gemeenten houders meer tijd hebben gegeven voor herstel van de tekortkoming(en). De meeste tekortkomingen werden na de inzet van handhaving door gemeenten binnen een jaar hersteld.