BBMP
BBMP
 BBMP


Deel deze pagina:


 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

SZW onderzoekt bijdrage kinderopvang aan ontwikkeling van kinderen

Het ministerie van SZW gaat onderzoeken wat kinderopvang kan betekenen voor de ontwikkeling van kinderen, en hoe dit betaalbaar, toegankelijk, kwalitatief goed en veilig kan. Het onderzoek PEP KO (project evaluatie- en onderzoeksplanning kinderopvang) moet uiterlijk in 2022 inzicht geven in hoeverre kinderen baat hebben bij het huidige kinderopvangbeleid als het gaat om hun ontwikkeling. Het onderzoekstraject wordt samen met het ministerie van Financiƫn uitgevoerd, omdat er ook een beeld moet zijn hoeveel dit alles kost.
SZW onderzoekt bijdrage kinderopvang aan ontwikkeling van kinderen


De Wet op de kinderopvang heeft zowel tot doel de arbeidsparticipatie te verhogen als de ontwikkeling van het kind te bevorderen. De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor die laatste doelstelling, bijvoorbeeld in de Wet IKK, waarmee per 2018 kwaliteitseisen zijn doorgevoerd die focussen op de ontwikkeling van het kind. Daarnaast is de politieke en maatschappelijke discussie zich ook meer gaan richten op de kwaliteit van de kinderopvang en op de vraag wat kinderopvang bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind.

Naar het hoofddoel arbeidsparticipatie is al veel onderzoek gedaan, schrijft staatssecretaris Van ‘t Wout van SZW, maar er is nog onvoldoende kennis over de relatie tussen (kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke) kinderopvang en de ontwikkeling van kinderen. Volgens het rapport IBO Deeltijdwerk is kwalitatief hoogstaande kinderopvang voorwaarde voor de vraag naar kinderopvang en de bijdrage daarvan aan verdere arbeidsparticipatie.

‘Wanneer de betaalbaarheid en toegankelijkheid – al dan niet in de perceptie van ouders – laag zijn, kunnen minder kinderen bereikt worden. Dit is met name zorgelijk voor kwetsbare kinderen die risico hebben op achterstand. Vooral voor die groep kan kinderopvang meerwaarde hebben in de ontwikkeling’, schrijft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.