Beleid, Bestuur, Management & Pedagogiek in de kinderopvang

Structurele investering onderwijshuisvesting niet in zicht

Onderwijsminister Wiersma kan geen structureel extra geld vinden voor betere onderwijshuisvesting. De minister ziet in dat de extra structurele investering van 730 miljoen euro, die het interdepartementaal beleidsonderzoek huisvesting (IBO) in 2021 heeft berekend, ‘voorwaardelijk is om aan de eisen van de toekomst te voldoen’. Maar hij heeft te weinig middelen hiervoor.
Structurele investering onderwijshuisvesting niet in zicht


Dit stelt hij in een debat over onderwijshuisvesting met de Tweede Kamer, op 1 december 2022. Uit het debat blijkt dat iedereen vindt dat er dringend goede schoolgebouwen moeten komen, de nood is hoog. Maar de opgave complex. En er is geen financiële ruimte, de minister kan daarom alleen met kleinere en eenmalige regelingen financiële gaten dichten. Daarnaast hoopt hij dat ‘wijzigingen in het systeem’ soelaas bieden.

De PO-Raad, de VO-raad en de VNG vragen al jaren aandacht voor het lage vervangingstempo van de schoolgebouwen in Nederland en het hoge en toenemende aantal verouderde, inadequate schoolgebouwen. De organisaties zijn dan ook teleurgesteld dat de minister geen zicht biedt op voldoende extra middelen voor de integrale opgave. Ook vinden ze dat Wiersma de verantwoordelijkheid van het rijk kleiner maakt dan dat deze is.